Havaintoja sotanäyttämöltä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Tuovinen, Taneli
dc.contributor.author Saarenpää, Joonas
dc.date.accessioned 2014-12-23T07:24:31Z
dc.date.available 2014-12-23T07:24:31Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14726
dc.description.abstract Kandidaatintyöni käsittelee uppoutumisen tilaan johtavan havainnon rakentumista. Käytän esimerkkitapauksena vuoden 2013 Sotahuutoa, Suomen suurinta vuosittaista pehmomiekkailutapahtumaa, jota kuvailen dokumenttielokuvan muodossa. Kirjallisessa osassa luon uppoutumisen tilalle raameja performanssitaiteen ja ruumiillisen havainnon yhteyksistä, joiden kautta tarkastelen edellytyksiä, joita tilaan pääseminen tarvitsee, ja mahdollisuuksia, joita se tarjoaa. Tutkielma asennoituu fenomenologisesti ja kuljettaa mukanaan sen reitin, jonka tutkielman tekijä on kulkenut. Esimerkkitapaus on ollut tekijälle entuudestaan tuntematon, joten sen esiin nostamat ajatukset ja käsiteltävä ilmiö ovat nousseet tyhjyydestä, ja liittyneet omaan kiinnostukseen performanssitaidetta kohtaan. Fenomenologisen tarkastelun avulla olen pyrkinyt irrottamaan omista kokemuksistani ilmiön varsinaiset merkitykset, jolloin ne voivat ulottua laajemmalle. Performanssin raameissa rakennettava ruumiillisen havainnon väylä voidaan nähdä toiminnoiltaan käyttökelpoiseksi ja muuntuvaksi, olivatpa pyrkimykset henkilökohtaisia tai muihin kohdistuvia. Tutkielman esittämän muodon kautta omaa ja muiden havaintoa voidaan pilkkoa pienempiin osiin, ja tunnistaa toimintaa ohjaavia tekijöitä tarkemmin. Tutkielma esittää siten yhden mahdollisen tavan lähestyä esimerkiksi sellaisten oppimistilanteiden järjestämistä, joissa käsiteltäviin asioihin uppoutuminen on mahdollista, ja kulloinkin rakennettava tieto pohjautuu kiinteästi itse havaittuun ja koettuun. Sotahuuto-dokumenttielokuva: http://vimeo.com/80407628 fi
dc.format.extent 32
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Havaintoja sotanäyttämöltä fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword uppoutuminen fi
dc.subject.keyword fenomenologia fi
dc.subject.keyword havainto fi
dc.subject.keyword performanssi fi
dc.subject.keyword ruumiillisuus fi
dc.subject.keyword linssit fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412233254
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Tuovinen, Taneli
dc.programme Kuvataidekasvatus fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account