Ympäristötaidekansalaiskasvatus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Haapalainen, Riikka
dc.contributor.author Sipilä, Satu
dc.date.accessioned 2014-12-23T07:20:12Z
dc.date.available 2014-12-23T07:20:12Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14723
dc.description.abstract Taiteen kandidaatin tutkielma Ympäristötaidekansalaiskasvatus käsittelee taideperustaista ympäristökasvatusta. Tutkimuskysymyksenä on, miten taideperustaista ympäristökasvatusta voidaan kehittää aktiivista ympäristökansalaisuutta tukevaksi kasvatukseksi työkaluina Juho Hollon kolmiosainen jaottelu taiteen asemasta taidekasvatuksessa ja Joy Palmerin about / in or through / for -ympäristökasvatusmalli. Tutkielmassa kartoitetaan myös aineistokirjallisuudesta löytyviä erilaisia malleja taideperustaiselle ympäristökasvatukselle. Tutkimusote pohjautuu kriittiseen teoriaan: analyysi on subjektiivista, syvällistä sekä kriittistä ja tutkielman tavoitteena on luoda uudenlaista teoriaa taideperustaiselle ympäristökasvatukselle. Aineistona on neljä merkittävää tekstiä taideperustaisesta ympäristökasvatuksesta. Analyysissa eritellään valittujen teorioiden avulla aineiston tekstien näkemyksiä taiteen asemasta taidekasvatuksessa ja ympäristön asemasta ympäristökasvatuksessa. Teorioiden yhdistäminen aineiston analyysissa luo neljä erilaista taideperustaisen ympäristökasvatuksen mallia. Tutkielmassa kehitetään taideperustaisen ympäristökansalaiskasvatuksen käsitettä ja luodaan sille teoriaa taidekäsitysten ja ympäristökasvatuskäsitysten näkökulmista. Esiin nousevat erityisesti osallistumisen ja valtautumisen sekä taidekasvatuksen laajan taidekäsityksen merkitys onnistuneelle taideperustaiselle ympäristökansalaiskasvatukselle. Lopulta tutkielmassa pohditaan valittujen teorioiden näkökulmasta myös käytännön esimerkkejä ympäristökansalaisuutta tukevasta taideperustaisesta ympäristökasvatuksesta. fi
dc.format.extent 35
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Ympäristötaidekansalaiskasvatus fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword taidekasvatus fi
dc.subject.keyword ympäristökasvatus fi
dc.subject.keyword kansalaiskasvatus fi
dc.subject.keyword aktiivinen kansalaisuus fi
dc.subject.keyword ympäristökansalaisuus fi
dc.subject.keyword taidekäsitys: kriittinen teoria fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412233251
dc.programme.major Kuvataidekasvatus fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Haveri, Minna
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account