Learning Centre

Monte Carlo simulation of fast ion losses in ITER in the presence of static 3D magnetic perturbations

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kurki-Suonio, Taina, Senior University Lecturer, Aalto University, Department of Applied Physics, Finland
dc.contributor.author Koskela, Tuomas
dc.date.accessioned 2014-12-20T10:00:18Z
dc.date.available 2014-12-20T10:00:18Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-952-60-6004-0 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6003-3 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14721
dc.description.abstract The confinement of fast ions is of paramount importance for future nuclear fusion reactors, such as ITER. Confined fast ions are needed to heat the plasma into fusion-relevant temperatures, while fast ion losses may compromise the integrity of the vacuum vessel. Fast ions are well confined in an axisymmetric tokamak with a high plasma current, but even small deviations from axisymmetry may lead to localized fast ion losses that may compromise the operation of the machine.  This thesis describes Monte Carlo simulations of fast ion confinement and losses in ITER as well as existing tokamaks. Since fast ions are relatively collisionless, the theory of collisionless orbits of charged particles in tokamak geometry is first discussed. The collisionless orbits are perturbed by the infrequent collisions with the background plasma and by deviations from magnetic axisymmetry, which. To study these orbits in realistic tokamaks, the theory is put into use in the ASCOT code, whose main features are described in the thesis. Finally, as simulations need to be connected with experiments, the most commonly used fast ion diagnostics are described and their connections to simulations discussed.  The results obtained in this thesis are encouraging for the operation of ITER. The ASCOT code has been benchmarked with several fast ion diagnostics as well as other codes, and satisfactory agreement has been found. The predictive modelling of ITER suggests that the toroidal field ripple will induce significant fast ion losses, but it can be effectively mitigated by ferritic inserts. The perturbation due to the magnetization of the ferritic steel in test blanket modules is not seen as a threat to fast ion confinement. The impact of ELM control coils on fast ion losses needs more study, but it seems likely that the plasma will screen the error field inside the pedestal, preventing the high fast ion losses seen in vacuum models. en
dc.description.abstract Nopeiden ionien koossapito on ehdottoman tärkeää tulevissa fuusioreaktoreissa, kuten ITER:ssä. Koossapidetyt nopeat hiukkaset luovuttavat liike-energiaansa plasmaan, kuumentaen sen fuusioon vaadittavaan lämpötilaan, mutta toisaalta koossapidosta paenneet nopeat ionit ovat uhka reaktorikammion eheydelle. Aikaisempi tutkimus on osoittanut että nopeat ionit pysyvät hyvin koossapidettyinä aksiaalisesti symmetrisissä tokamakeissa joissa on korkea plasmavirta, mutta häviävän pienet poikkeamat symmetriasta voivat aiheuttaa paikallisia häviöitä jotka voivat vaarantaa koko reaktorin toiminnan.  Tässä väitöskirjatyössä on tutkittu nopeiden hiukkasten koossapitoa ja häviöitä ITER:ssä sekä olemassaolevissa tokamak-reaktoreissa numeerisen Monte Carlo - mallinnuksen keinoin, joka pohjautuu hiukkasten ratojen seurantaan. Koska nopeat hiukkaset ovat lähes törmäyksettömiä, käydään ensin läpi yhtälöt, jotka kuvaavat törmäyksettömien hiukkasten ratoja aksisymmetrissisä tokamakeissa. Todellisuudessa hiukkaset poikkeavat törmäyksettömiltä radoilta törmäysten sekä magneettisten epäsymmetrioiden takia. Näitä ratoja seurataan ASCOT-koodilla, jonka tärkeimmät ominaisuudet esitellään työn menetelmäosiossa. Simulaatiotulosten validoimiseksi niitä on verrattava olemassaolevissa koelaitteissa saatuihin mittaustuloksiin. Tärkeimmät nopeiden hiukkasten mittalaitteet ja tavat niiden signaalien mallintamiseen käsitellään lopuksi.  Työn tuloksena saadut ennusteet ITER:lle ovat rohkaisevia. ASCOTin antamat tulokset vastaavat hyvin useita nopeiden hiukkasten mittauksia ja riippumattomia mallinnustuloksia olemassaolevilla koelaitteilla. ITERin ennustavat mallinnustulokset osoittavat, että magneettikentän väreily kelaväleissä aiheuttaa suuria nopeien hiukkasten häviöitä, mutta sitä voidaan tehokkaasti vaimentaa ferriittisillä inserteillä. Sen sijaan tritiumin hyötöön käytettävissä moduuleissa olevan ferriittisen teräksen magnetoitumasta aiheutuvat häiriöt eivät vaaranna nopeiden hiukkasten koossapitoa merkittävästi. Reunaplasman epästabiiliuksien ehkäisyyn käytettävien häirökelojen mallinnusta on vielä jatkettava, mutta näyttää todennäköiseltä että niiden aiheuttamat häiriöt vaimenevat reunaplasman sisäpuolella eivätkä aiheuta suuria nopeiden hiukkasten häviöitä. fi
dc.format.extent 90 + app. 86
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 202/2014
dc.relation.haspart [Publication 1]: T. Koskela, M. Romanelli, P. Belo, O. Asunta, S. Sipilä, M. O’Mullane, L. Giacomelli, S. Conroy, P. Mantica, M. Valisa, C. Angioni, T. Kurki-Suonio and JET-EFDA contributors. Effect of tungsten off-axis accumulation on Neutral Beam Deposition in JET rotating plasmas. Submitted to Plasma Physics and Controlled Fusion, 2014.
dc.relation.haspart [Publication 2]: D. Moseev, F. Meo, S. B. Korsholm, T. Koskela, M. Albergante, O. Asunta, H. Bindslev, A. Bürger, V. Furtula, M. Yu Kantor, F. Leipold, P. K. Michelsen, S. K. Nielsen, M. Salewski, O. Schmitz, M. Stejner, E. Westerhof. Comparison of measured and simulated fast ion velocity distributions in the TEXTOR tokamak. Plasma Physics and Controlled Fusion, 53, 10, 105004, August 2011. DOI: 10.1088/0741-3335/53/10/105004
dc.relation.haspart [Publication 3]: T. Koskela, O. Asunta, G. J. Kramer, T. Kurki-Suonio, A. Salmi, M. Schaffer, T. Tala. ASCOT modeling of fast ion losses in DIII-D TBM experiments. In 37th European Physical Society Conference on Plasma Physics, Dublin, Ireland, Europhysics Conference Abstracts, 34A, 1-4, June 2010.
dc.relation.haspart [Publication 4]: T. Kurki-Suonio, O. Asunta, V. Hynönen, T. Hellsten, T. Johnson, T. Koskela, J. Lönnroth, V. Parail, M. Roccella, G. Saibene, A. Salmi, S. Sipilä. ASCOT Simulations of Fast Ion Power Loads to the Plasma-facing Components in ITER. Nuclear Fusion, 49, 9,095001, August 2009. DOI: 10.1088/0029-5515/49/9/095001
dc.relation.haspart [Publication 5]: T. Koskela, O. Asunta, E. Hirvijoki, T. Kurki-Suonio, S. Äkäslompolo. ITER ELM control coils: effect on fast ion losses and edge confinement properties. Plasma Physics and Controlled Fusion, 54, 105008, August 2012. DOI: 10.1088/0741-3335/54/10/105008
dc.subject.other Energy en
dc.subject.other Physics en
dc.title Monte Carlo simulation of fast ion losses in ITER in the presence of static 3D magnetic perturbations en
dc.title Nopeiden hiukkasten häivöiden 3D Monte Carlo -mallinnus ITER-tokamakissa fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Teknillisen fysiikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Applied Physics en
dc.subject.keyword fusion en
dc.subject.keyword plasma en
dc.subject.keyword tokamak en
dc.subject.keyword ITER en
dc.subject.keyword modeling en
dc.subject.keyword fuusio fi
dc.subject.keyword plasma fi
dc.subject.keyword tokamak fi
dc.subject.keyword ITER fi
dc.subject.keyword mallinnus fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6004-0
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Groth, Mathias, Prof., Aalto University, Department of Applied Physics, Finland
dc.opn Pinches, Simon, Dr., ITER Organisation, France
dc.contributor.lab Fusion and Plasma Physics en
dc.rev Sharapov, Sergei, Dr., Culham Centre for Fusion Energy, UK
dc.rev Eriksson, Lars-Göran, Dr., European Commision, DG Research, Unit G6 - Fusion Energy, Belgium
dc.date.defence 2015-01-09
local.aalto.digifolder Aalto_63854
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics