Characterization of adherent anode slimes in copper electrorefining

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Aromaa, Jari
dc.contributor.author Aaltonen, Miamari
dc.date.accessioned 2014-12-11T10:15:49Z
dc.date.available 2014-12-11T10:15:49Z
dc.date.issued 2014-12-02
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14677
dc.description.abstract The goals of the thesis were to produce information of the adherent anode slimes and to examine the effects that anode composition and process parameters have on them. In the experimental section, 31 adherent anode slime samples were examined with the help of moisture content determination, settling tests, particle size distribution measurements, chemical analysis, x-ray diffraction and scanning electron microscopy. Corresponding anode lug samples were examined with the help of chemical analysis and optical microscopy. From the produced analysis data, correlations were difficult to establish. A connection was found between the chemical and XRD analysis results of nickel, which is also in line with the information found in literature. The process parameter data was not compared with the analysis results due to difficulties in connecting the sample with the corresponding data. Based on the analysis results, adherent anode slime sampling and some of the experimental methods need to be developed further. Also, information can still be extracted from the data produced with the help of more advanced data analysis. en
dc.description.abstract Työn tavoitteina on tuottaa tietoa anodin pinnassa kiinni pysyvän anodiliejun ominaisuuksista sekä tutkia, miten anodin koostumus sekä prosessiparametrit niihin vaikuttavat. Anodin pinnassa kiinni pysyvän anodiliejun ominaisuuksiin liittyvää tietoa tuotettiin 31 liejunäytteen kosteusprosenttimäärityksen, laskeutuskokeiden, partikkelikokojakauma-analyysien, kemiallisten analyysien, XRD-analyysien sekä SEM-kuvien avulla. Liejunäytteitä vastaavat anodinäytteet tutkittiin kemiallisen analyysin ja optisen mikroskopian avulla. Eri analyysitulosten välisiä korrelaatioita oli vaikea löytää. Ainoa merkittävä yhteys ilmeni nikkelin kemiallisten ja XRD-analyysien välillä. Löytynyt yhteys mainitaan myös kirjallisuuslähteissä. Prosessiparametrien vaikutusta liejun analyysituloksiin ei lopulta tutkittu johtuen hankaluuksista prosessiparametridatan yhdistämisessä tiettyyn näytteeseen. Analyysitulosten perusteella anodin pinnassa kiinni pysyvän anodiliejun näytteenottoa sekä joitakin kokeellisia menetelmiä tulee vielä kehittää. Analyysituloksista lienee myös mahdollista löytää lisää korrelaatioita kehittyneempien data-analyysien avulla. fi
dc.format.extent 59
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Characterization of adherent anode slimes in copper electrorefining en
dc.title Anodin pinnassa kiinni pysyvän anodiliejun karakterisointi kuparin raffinointielektrolyysissä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword copper electrorefining en
dc.subject.keyword adherent anode slimes en
dc.subject.keyword chemical analysis en
dc.subject.keyword nickel en
dc.subject.keyword particle size distribution en
dc.subject.keyword XRD en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412123224
dc.programme.major Materiaalien prosessointi fi
dc.programme.mcode MT3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Forsén, Olof
dc.programme MTE - Materiaalitekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account