Fantastisia rakennelmia

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Saarinen, Veli-Matti
dc.contributor.author Härkönen, Suvi
dc.date.accessioned 2014-12-11T09:50:29Z
dc.date.available 2014-12-11T09:50:29Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14644
dc.description.abstract Opinnäytteeni Fantastisia rakennelmia koostuu teoreettisesta ja taiteellisesta osasta. Taiteellinen osa pitää sisällään kaksi vuonna 2013 järjestämääni näyttelyä. Näyttelyt olivat Invisible Collisions porilaisessa Poriginal-galleriassa ja Horizontal Relations Studio Mältinrannassa Tampereella. Kumpaankin näyttelyyn asetin esille koko tilan täyttävän installaation, joka perustui valonkäyttöön ja katsojan vahvaan osallisuuteen. Teoreettisessa osassa käsittelen teemoja ja mekanismeja, joita koen näiden kahden installaation taustalla olevan sekä yhdenlaista mahdollista tapaa näiden installaatioiden ja niiden katsojuuden tarkastelemiseen. Keskityn kokonaisvaltaisesti kokemukselliseen installaatioon ja tarkastelen sen katsojaa itseensä sulauttavaa luonnetta. Ehdotan taideteoksen muodostuvan katsojan kokemuksessa ja katsojan näin ollen muodostuvan taideteoksen ainoaksi mahdolliseksi merkitykseksi. Teoriapohjana käytän lacanilaisen psykoanalyyttisen teorian subjektin muodostumisen mallia tietynlaisen installaation ja sen katsojuuden yhdenlaisen muodostumisen prosessia havainnollistaessani. Ehdotan edelleen, että kokonaisvaltaisesti kokemuksellisen installaation katsojuutta olisi mahdollista ajatella samankaltaisena prosessina kuin lacanilaisen subjektiuden rakentumista. fi
dc.description.abstract My thesis Fantastic constructions consists of a theoretical and an artistic part. The artistic part includes two exhibitions I organised in 2013. The exhibitions were Invisible Collisions in gallery Poriginal in Pori and Horizontal Relations in Studio Mältinranta in Tampere. In both exhibitions I presented an installation that filled the entire gallery space and was based on the use of light and on the strong role of the spectator. In the theoretical part I deal with the themes and mechanisms I consider these two installations to entail as well as with one possible way of looking into these installations and their spectatorship. I concentrate on immersive installation and consider the nature it has of merging the spectator into the work. I suggest that the work of art forms in the experience of the spectator and thus the spectator becoming the only possible meaning for a work of art. I'm using the model of subject formation in Lacanian psychoanalytic theory as a theoretical base while demonstrating one possible formation process of this particular type of installation and it's spectatorship. I suggest that the spectatorship of an immersive installation could be considered a similar process as the construction of Lacanian subjectivity. en
dc.format.extent 95
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Fantastisia rakennelmia fi
dc.title Fantastic constructions en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword installaatio fi
dc.subject.keyword kokemus fi
dc.subject.keyword katsoja fi
dc.subject.keyword Lacan fi
dc.subject.keyword subjekti fi
dc.subject.keyword fantasia fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412113192
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Euro, Pia
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account