Learning Centre

Syövän estetiikka

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Ryynänen, Max
dc.contributor.advisor Ramstedt-Salonen, Mirja
dc.contributor.author Uusitalo, Jenni
dc.date.accessioned 2014-12-02T11:19:24Z
dc.date.available 2014-12-02T11:19:24Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14581
dc.description.abstract Opinnäytetyöni on taiteellinen tutkielma, jossa tutkin syövän ja taiteen samankaltaisuutta. Aihe kumpuaa lapsuudestani. Sairastuin syöpään 4-vuotiaana ja syöpähoidot kestivät 1,5 vuotta. Parannuin, mutta siitä huolimatta syöpäni on edelleen jollain tasolla olemassa. Taiteen tavoin syöpä on jotain, mikä seuraa minua läpi elämäni. Tällä hetkellä taide on elämässäni ajankohtaisempi kuin syöpä ja tästä syystä minun oli tehtävä paluu lapsuuteeni päästäkseni syvemmälle aiheeseen, syöpään. Halusin vierailla paikoissa, jotka tulivat sairauteni aikana tutuiksi ja laajentaa näkökulmaani kohtaamalla ihmisiä, jotka ovat samassa tilanteessa kuin minä ja perheeni aikoinaan. Keväällä 2013 vierailin Lastenklinikan K10-osastolla, sekä osallistuin lapsisyöpäpotilaiden kesäleireille Kuortinkartanossa, Kuortissa. Lisäksi järjestin taidetyöpajoja lapsisyöpäpotilasperheille Porissa. Projektini kulminoitui SYÖPÄ-taidenäyttelyyn, jonka järjestin Porissa ja Helsingissä syksyllä 2013. Teoskokonaisuus käsittelee syöpää esteettisesti ja lapsen näkökulmasta. Syövän estetiikka kertoo matkastani takaisin syövän maailmaan. Esittelen opinnäytetyöprojektini jokaisen vaiheen ja pohdin, mitä syövän estetiikka voisi olla. Rinnastan syövän ja taiteen toisiinsa ja etsin niistä yhtäläisyyksiä. Lähestyn teemaa oman syöpäkokemukseni sekä taiteeni kautta ja peilaan havaintojani yhdysvaltalaisen kirjailijan, Susan Sontagin, sekä kohtaamieni lapsisyöpäpotilaiden ajatuksiin. fi
dc.description.abstract My thesis is an artistic thesis, where I study the similarity of cancer and art. The subject stems from my childhood. I came down with cancer at the age of 4 and cancer treatments lasted for 1,5 years. I healed, but on some level the cancer still exists. Just like art, cancer is something that follows me throughout my life. Art is now more present in my life than cancer, so I had to return to my childhood to get deeper into the subject, into the cancer. I wanted to visit the places that became familiar during my illness, and to broaden my point of view by meeting people who are now dealing with the same situation as me and my family were at the time. In the spring of 2013 I visited the Children's Hospital K10 department, and participated summer camps for child cancer patients in Kuortinkartano, Kuortti. In addition, I organized art workshops for child cancer patient families in Pori, Finland. In autumn 2013 my project culminated into art exhibition called CANCER. I organized the exhibition in two galleries, in Pori and Helsinki. The exhibition addressed cancer aesthetically and from the child's point of view. The Aesthetics of Cancer is about my journey back to the world of cancer. I present the different phases of my thesis project and I ponder the aestethics of cancer. I contrast the art with the cancer and I search similarities between them. I approach the subject trough my own cancer experience and art work. The thoughts of an American writer Susan Sontag and the insight of the child cancer patients worked as a mirror for me to discuss and to compare my own experiences and observations. en
dc.format.extent 114
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Syövän estetiikka fi
dc.title The aesthetics of cancer en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword syöpä fi
dc.subject.keyword taide fi
dc.subject.keyword lapsuus fi
dc.subject.keyword syöpäpotilas fi
dc.subject.keyword sairaus fi
dc.subject.keyword metafora fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412033134
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Ryynänen, Max
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse