Dispatching rules in wafer manufacturing

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Rousi, Sanna
dc.contributor.author Aarnio, Timo
dc.date.accessioned 2014-12-02T11:08:23Z
dc.date.available 2014-12-02T11:08:23Z
dc.date.issued 2014-11-24
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14556
dc.description.abstract Production efficiency can be developed using proper production scheduling and dispatching methods. Prioritization of every product and correctly timed lot release control in a dynamically changing production environment can be controlled by considering demand, lead time, yield, work-in-process amounts and distribution for every different product dynamically. The thesis was made for Murata Electronics Oy wafer manufacturing factory which manufactures silicon sensor elements with MEMS (Micro Electro Mechanical System) – production process. Murata’s products are accelerometers, gyroscopes, combined sensors and inclinometers. The theoretical section of the thesis includes the technical structures and typical constraints of wafer manufacturing, most common dispatching approaches to the lot release control and to the lot dispatching. The practical section describes the current state of the company, used production dispatching methods and the problems in production control. The proposed dispatching models, the implementations of these proposed dispatching models and the results are introduced and finally the recommendations for future work are given. The study was accomplished by analyzing the theoretical sources and Murata’s production process as well as doing practical problem solving and testing. The implementations which were done during the thesis improve flow accuracy, production management and fulfillment of the production goals. The prioritization for every product and correctly timed lot release control improve reliability of delivery, production self-control and shorten the lead times. In addition, when production control is based on the pull and the demand, the dynamically changing production process can be properly managed and different issues can be responded to more rapidly. In this research the used performance indicators are lead time, WIP (work-in-process), inventory size in days and throughput. The results period does not include results from the implementation of a lot release tool. However, from the results can be seen correspondence between factors: throughput target, actual throughput, lead time, WIP and inventory level in days, which are achieved from prioritization implementations. The better correlation between these factors results in a more manageable production process. The prioritization tools and lot release tools have also found to be very helpful for operators, production control operators, production planning experts and production managers. en
dc.description.abstract Tuotannon tehokkuutta on mahdollista parantaa tuotannonohjauksellisin keinoin. Erien priorisointi työjonoissa ja oikea-aikainen erien aloittaminen dynaamisesti muuttuvassa tuotannossa on mahdollista hallita huomioimalla tuotannonohjauksessa kysyntä, läpimenoaika, saanto, keskeneräisen tuotannon määrä ja jakauma jokaisella tuotteella erikseen dynaamisesti. Työn kohteena on Murata Electronics Oy:n anturielementtivalmistus, joka valmistaa piipohjaisia anturielementtejä MEMS (Micro Electro Mechanical System) – valmistusprosesseilla. Muratan tuotteet ovat kiihtyvyys-, kallistus- ja kulmanopeusantureita. Työn teoriaosassa käsitellään tuotannon ohjaamisen rajoitteita, tuotannonohjausmenetelmiä ja heuristiikkoja alan kirjallisuuden pohjalta. Käytännönosuudessa kuvataan ensin Muratan anturielementtivalmistusta, käytössä olevia tuotannon ohjaustapoja sekä ongelmakohtia. Käytännön osuudessa esitetään malli tuotannon ohjaamiseen, esitetyn mallin käyttöönotto sekä saadut tulokset. Lopuksi tuodaan esille jatkokehityskohteita. Tutkimusmenetelmänä käytetään teorialähteiden ja Muratan tuotantoprosessin pohjalta tapahtuvaa analysointia sekä käytännön ongelmanratkaisua ja testausta. Diplomityön aikana käyttöönotetut tuotannonohjausmenetelmät parantavat töiden ajoituksen tarkkuutta ja tuotannon hallintaa ja tuotantotavoitteisiin pääsemistä. Erien priorisointi ja oikea aikainen aloittaminen parantaa toimitusvarmuutta ja tuotannon itseohjautuvuutta sekä lyhentää tuotteiden läpimenoaikoja. Lisäksi tuotannonohjauksen perustuessa imuohjaukseen ja kysyntätietoon saadaan reagoitua muuttuviin tuotantotilanteisiin entistä nopeammin. Diplomityön tuloksissa käsitellään läpimenoaikaa, keskeneräisen tuotannon määrää, varaston riittoa ja tehtaan ulostuloa tuotteittain. Tulokset eivät sisällä erän aloitustyökalun käyttöönoton vaikutusta. Tuloksista voidaan huomata selvää johdonmukaisuutta parametrien: ulostulo, ulostulotavoitteet, läpimenoaika, keskeneräisen tuotannon ja varaston riitto, välillä. Nämä tulokset on saavutettu tuotannon priorisointimenetelmien käyttöönotolla. Parempi korrelaatio näiden parametrien välillä saa aikaan paremmin hallittavissa olevan tuotantoprosessin. Diplomityön aikana kehitetyt ja käyttöönotetut tuotannon ohjausmenetelmät ja erien aloitusmenetelmät on koettu todella hyödyllisiksi niin tuotantotyöntekijöiden, tuotannonohjausoperaattoreiden, tuotannonohjausasiantuntijoiden kuin tuotannon päälliköidenkin mielestä. fi
dc.format.extent 82+16
dc.language.iso en en
dc.title Dispatching rules in wafer manufacturing en
dc.title Tuotannonohjaus piikiekkotuotannossa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword dispatching en
dc.subject.keyword WIP-management en
dc.subject.keyword production planning en
dc.subject.keyword lot release en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412033109
dc.programme.major Tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode K3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Niemi, Esko
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account