Lisäävien menetelmien soveltuvuus prosessiteollisuuteen, soveltamiskohteena mekaaninen tiiviste

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Törnqvist, Erik
dc.contributor.author Renvall, Jani
dc.date.accessioned 2014-12-02T11:07:39Z
dc.date.available 2014-12-02T11:07:39Z
dc.date.issued 2014-11-24
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14551
dc.description.abstract Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää lisäävien menetelmien soveltuvuus prosessiteollisuuden näkökulmasta ja tarkastelu tehdään mekaanisen liukurengastiivisteen metallisille rakenneosille. Tutkimuskysymys voidaan kiteyttää seuraavasti: ”Voiko lisäävillä menetelmillä tehdä mekaanisen tiivisteen?” Tutkimuksen teoreettinen aineisto koostuu alan kirjallisuudesta sekä yksityisten tahojen julkaisemista internetmateriaaleista. Tietoa kerätään myös laitevalmistaja- sekä konepajahaastatteluin. Kerätyn tiedon ja yhteistoiminnan pohjalta toteutetaan valitulla menetelmällä liukurengastiiviste, jonka onnistumista verrataan vakiotuotteeseen. Vertailua tehdään korroosion, valmistettavuuden sekä toiminnallisuuden suhteen. Valmistetulle tuotteelle tehdään lisäksi tuotantokustannusarviointi tutkimusta varten luodun analyysin avulla. Lisäävistä teknologioista pulveripetisulatusmenetelmä havaittiin toimivimmaksi vaihtoehdoksi ja tiiviste toteutettiin laserkoneistamalla. Korroosiokokeessa pulverimateriaalien todettiin vastaavan kaupallisen nimikkeen arvoja ja lastuavalla työstöllä viimeistellyn tuotteen ominaisuudet todettiin vastaavan vakiotuotetta. Tuotantokustannuksiltaan kyseinen menetelmä todettiin vertailukelpoiseksi vakiotuotteen kustannuksille. Tutkitun tiedon perusteella on todettavissa, että lisäävillä menetelmillä on mahdollista tehdä toimiva mekaaninen liukurengastiiviste. Lisäksi kustannuslaskelmien tulokset antavat rohkaisevan viittauksen sille, että lisäävien menetelmien ottamista tiivisteiden tuotantoon kannattaa tutkia lisää. fi
dc.description.abstract The purpose of this master thesis is to study the performance of additive manufacturing (AM) for the process industry. The study focuses on the metallic structural parts of mechanical seal. The main research question can be simplified to ”Is it possible to make mechanical seal using additive manufacturing methods?” The theoretical data of the study is collected from both professional literature and internet material published by private enterprises. Additional information is collected by interviewing machine manufacturers and engineering workshops. One of the studied manufacturing methods is chosen to produce a mechanical seal, according to gathered knowledge and with help of cooperation. The performance of the chosen method is evaluated by comparing the produced seal to a standard seal trough corrosion, manufacturing and operational tests. The production costs of the produced seal are also estimated by a novel analysis method created for this thesis. The powder bed fusion (PBF) was recognized as the most useful method of AM technology and the mechanical seal was manufactured by laser sintering. In corrosion tests the tested powder metals were verified to be similar to the conventional trade names of the materials. The manufactured seal was finished by chipping and its properties were verified to be equal to standard product. The production costs were determined to be comparable to standard product costs. According to information obtained in the course of this thesis, it is verified that it is possible to make functional mechanical seal by additive manufacturing technology. Production cost analysis encourages keeping on researching AM production for mechanical seals. en
dc.format.extent 78
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Lisäävien menetelmien soveltuvuus prosessiteollisuuteen, soveltamiskohteena mekaaninen tiiviste fi
dc.title Performance of additive manufacturing in the process industry, mechanical seals as a target of application en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword AM fi
dc.subject.keyword lisäävä valmistus fi
dc.subject.keyword lastuava työstö fi
dc.subject.keyword mekaaninen tiiviste fi
dc.subject.keyword kustannuslaskelmat fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412033104
dc.programme.major Tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode K3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Partanen, Jouni
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account