Hydraulijärjestelmän komponenttien vaikutus sylinteridynamiikkaan matalilla taajuuksilla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kajaste, Jyrki
dc.contributor.author Järvi, Heikki
dc.date.accessioned 2014-12-02T11:03:13Z
dc.date.available 2014-12-02T11:03:13Z
dc.date.issued 2014-11-24
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14544
dc.description.abstract Hydraulijärjestelmissä esiintyy joko järjestelmän komponenttien tai ulkopuolisten kuormitusten aiheuttamaa painevärähtelyä. Järjestelmän värähtelyvasteeseen voidaan vaikuttaa järjestelmän keskeisimpien komponenttien lisäksi erilaisilla putkistoresonaattoreilla. Työssä tutkittiin erilaisia mahdollisuuksia muokata hydraulisylinterin dynaamista jäykkyyttä hydraulijärjestelmään kytkettävillä passiivisilla resonaattoreilla ja vaihtoehtoisilla hydraulinesteillä. Myös putkiston ominaisuuksien vaikutusta selvitettiin. Tutkimus rajattiin käsittelemään järjestelmää, jossa toimilaitteena on hydraulisylinteri. Taajuusalue rajattiin alle 50 Hz taajuuksiin, koska aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet korkeampiin taajuuksiin. Tutkimusaineisto koostuu simulointimalleista ja koelaitteesta. Tutkimustulosten perusteella hydraulijärjestelmän dynaaminen jäykistäminen putkistoresonaattorin avulla on mahdollista kapealla taajuusalueella. Myös putkiston mekaanisella jäykkyydellä voidaan selvästi kasvattaa järjestelmän dynaamista jäykkyyttä. Jäykkyyden merkittävä alentaminen sen sijaan ei käytännössä saada aikaan tiivistekitkan takia. fi
dc.description.abstract Pressure vibration occurs in hydraulic systems introduced by either system components or external forces. Different types of resonators, in addition to the system components themselves, can be used to alter the frequency response of the system. Different methods were researched to affect on the dynamic stiffness of a hydraulic cylinder by passive resonators and alternative hydraulic fluids. Also the effect of pipeline was studied. The research focuses on hydraulic systems containing a hydraulic cylinder. Frequency band is limited to sub 50 Hz due to prior researches focusing on higher frequencies. Research material consists of a simulation model and a test apparatus. The results of this research indicate that the dynamic stiffening of a hydraulic system by pipeline resonator is possible at a narrow frequency band. Increasing the mechanical stiffness of the pipeline can also introduce a substantial rise in the dynamic stiffness of the hydraulic system. Significant lowering of the stiffness is practically precluded by seal friction. en
dc.format.extent 42
dc.language.iso fi en
dc.title Hydraulijärjestelmän komponenttien vaikutus sylinteridynamiikkaan matalilla taajuuksilla fi
dc.title The effect of hydraulic components on cylinder dynamics at low frequencies en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword hydraulisylinteri fi
dc.subject.keyword dynaaminen jäykkyys fi
dc.subject.keyword resonaattori fi
dc.subject.keyword värähtelynvaimennus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412033097
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Pietola, Matti
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account