Analysis of a merger in the software industry, case Nordic Solutions and Ravensoft

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Voutilainen, Marko
dc.contributor.author Lindén, Fredrik
dc.date.accessioned 2014-12-02T11:01:43Z
dc.date.available 2014-12-02T11:01:43Z
dc.date.issued 2014-12-01
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14534
dc.description.abstract Mergers and acquisitions have been studied extensively, the reasons for them and how well they perform, but the studies have often focused on large public companies. The goal of this study was to find out if the reasons for mergers are the same for small companies in the software industry, as they are for large companies, and how well these mergers perform. To answer these questions I studied a merger between two small, privately owned Finnish software companies. This study was conducted as a case study, for which I collected data from semi-structured interviews, various presentations, annual reports and surveys. The interviews were done with the management and board members of the companies, which were also the largest shareholders, and all interviews were recorded and transcribed. I found that the reasons for mergers are largely the same for small companies as for larger ones, with the notable difference that small, privately owned companies do not take part in mergers due to management hubris or empire building, as the management is typically the largest shareholders, and as such, do not want to work against the best interest of the shareholders. In this particular case, the merger was ultimately a success, due to the careful selection of the target by the acquirer, although a portion of the merger potential was lost due to unsufficient merger execution planning. en
dc.description.abstract Det har forskats mycket kring företagsförvärv och fusioner, både om vad orsakerna är för företag att fusioneras, och hur bra resultat fusionerna ger. Största delen av undersökningarna har dock fokuserat enbart på stora publika aktiebolag. Syftet med detta arbete var att undersöka ifall orsakerna för fusioner är de samma för små företag i mjukvaruindustrin, som för stora företag, samt hur bra resultat dessa fusioner ger. För att få svar på dessa frågor har jag studerat en fusion mellan två privatägda små mjukvaruföretag i Finland. Jag genomförde studien som en fallstudie där jag samlade in information genom semi-strukturerade intervjuer, olika presentationsdokument, bokslut samt frågeformulär. Intervjuerna gjordes med ledningen och styrelsen för de båda företagen, dessa utgjorde tillika de största aktieägarna. Alla intervjuer spelades in och transkriberades för analys. Det visade sig att orsakerna till fusion är till stora delar de samma för små företag som för stora, med den skillnaden att små privatägda företag inte deltar i fusioner på grund av ledningens hybris eller för att företagsledningen vill öka sin egen makt. Detta beror på att ledningen vanligen också är de största aktieägarna och därmed inte vill verka mot aktieägarnas intressen. I detta fall lyckades fusionen, till stor del på grund av att valet av förvärvsobjekt var lyckat. En del av potentialen i fusionen förlorades dock i och med att utförandet av fusionen inte var tillräckligt bra planerad. sv
dc.format.extent 44 + 5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Analysis of a merger in the software industry, case Nordic Solutions and Ravensoft en
dc.title Analysis of a merger in the software industry, case Nordic Solutions and Ravensoft sv
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword merger en
dc.subject.keyword acquisition en
dc.subject.keyword M&A en
dc.subject.keyword software industry en
dc.subject.keyword private company en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412033087
dc.programme.major Framtidens Industriföretag sv
dc.programme.mcode TU3006 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Hämäläinen, Matti
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account