Learning Centre

Jaettuja elämyksiä ja taiteellista työtä - taidemuseo-oppaiden kokemuksia hyvästä opastamisesta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Haapalainen, Riikka
dc.contributor.author Hytönen, Eeva
dc.date.accessioned 2014-11-21T10:40:55Z
dc.date.available 2014-11-21T10:40:55Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14474
dc.description.abstract Opinnäytetyössäni tutkin taidemuseo-oppaiden kokemuksia hyvästä opastuksesta ja hyvistä opastamisen tavoista. Opinnäytteeni sijoittuu taidekasvatuksen ja museopedagogian yhteiselle kentälle. Tutkimukseni aineistona ovat taidemuseo-oppaille lähetetyt kyselyt ja haastattelut. Kyselyyn osallistui seitsemäntoista opasta, joista haastattelin viisi. Vertailen oppaiden kokemuksia museoista, museopedagogiasta ja opastuksista kirjoitettuihin teksteihin. Menetelmiäni ovat kysely, teemahaastattelu ja aineiston analyysina lähiluku. Aineiston pohjalta jaoin esiin nousseet teemat kahteen osaan, joista toinen käsittelee suoraan hyvän taidemuseo-opastuksen elementtejä,toinen taidemuseo-oppaan ammatti-identiteettiä, joka vaikuttaa epäsuorasti opastusten taustalla. Näkökulmani rajautuu oppaiden näkemykseen yleisestä opastuksesta ja opastamisesta,jota ei ole kohdistettu tiettyyn museoon tai näyttelyyn. Tutkimukseen kuuluu myös oman näkökulmani jatkuva reflektoiminen, sillä tehdessäni tutkimusta työskentelen taidemuseossa museolehtorina. fi
dc.description.abstract For my thesis I studied the experiences and good practices of guides in art museums. This study focuses on the fields of art education and museum education. The research material consists of questionnaires and interviews with museum guides. For this study seventeen guides participated.I compared the experiences of museum guides in relation to written text about museums,museum education and guided tours. The methods I used include questionnaires, interviews (five of the guides were interviewed by me) and interpretive reading and analysis of the material mentioned. Two themes emerged that I divided into two parts. Part one deals directly with the elements of good guidance. The second part focuses on the art museum guides´ professional identity, which indirectly affects the guided tours. My point of view is based on the view guides have from guidance in a museum in general, without being associated with a particular museum or exhibition. The study also includes a continuous reflection of my own position as a museum educator in an art museum. en
dc.format.extent 94
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Jaettuja elämyksiä ja taiteellista työtä - taidemuseo-oppaiden kokemuksia hyvästä opastamisesta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword museopedagogiikka fi
dc.subject.keyword taidemuseo fi
dc.subject.keyword opastus fi
dc.subject.keyword haastattelu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201411223041
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Kankkunen, Tarja
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics