Learning Centre

Linear and traceable scales for nanometrology

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lassila, Antti, Dr., MIKES, Finland
dc.contributor.author Seppä, Jeremias
dc.date.accessioned 2014-11-15T10:00:24Z
dc.date.available 2014-11-15T10:00:24Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-952-60-5943-3 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5942-6 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14461
dc.description.abstract Methods for the implementation of reliable, repeatable scales are central to all measurementtechniques. Laser interferometers and diffractometers can be used for accurate dimensionalmeasurements that are readily traceable to the definitions of the SI (Système International)units. This thesis is a treatise on the correction of periodic error in laser interferometry anddiffractometry and the application of interferometry and diffractometry for accuratemeasurements. Capacitive sensors and diffraction angles are used for measurement of periodicerror of laser interferometer, and laser diffractometer rotary table angle scale, resulting incorrections that can be used to attain picometre range uncertainties in laser interferometry anddiffraction grating calibration. Computational models resulting in sets of linear equations for linearization measurement data are formulated and used, resulting in Fourier-series type corrective terms for periodic errors. The developed symmetric differential heterodyne laser interferometer with the periodic errorcorrection using capacitive sensor is compared to an X-ray interferometer at National PhysicalLaboratory, UK. The results suggest that periodic nonlinearity error in the range of 10picometres and below is possible with the system. The lateral and vertical scales of IT-MAFM (the interferometrically traceable metrologicalatomic force microscope at the Centre for Metrology and Accreditation (MIKES)) areproduced with laser interferometry in the thesis. Grating standards calibrated with laserdiffractometer and characterized with IT-MAFM are used to characterize the measurementcapabilities of tens of research laboratories with scanning electron microscopes (SEMs) andAFMs in the Nordic-Baltic region. Stroboscopic scanning white light interferometry (SSWLI) is a method that can measuresurfaces and interfaces in e.g. oscillating objects in different phases of the oscillation. In thiswork, a SSWLI at the University of Helsinki is quasidynamically characterized with 2.3 nmuncertainty using a transfer standard with a vertically moving mirror, calibrated with laserinterferometry. en
dc.description.abstract Menetelmät luotettavien ja toistettavien asteikkojen tuottamiseksi ovat mittaustekniikan keskeisiä työkaluja. Tarkkoja, SI-järjestelmän perusyksiköiden määritelmiin suoraan jäljitettäviä etäisyys-, koko- ja muotomittauksia voidaan tehdä laserinterferometria ja -diffraktometria käyttäen. Tässä väitöskirjassa tutkitaan ja kehitetään erityisesti menetelmiä interferometrin ja diffraktometrin asteikkojen jaksollisten virheiden mittaamiseen ja pienentämiseen, jasovelletaan näitä menetelmiä tarkkojen mittausten tekemiseen. Laserinterferometrin ja-diffraktometrin asteikkojen virheiden tutkimiseen käytetään kapasitiivisia antureita japyöröpöydän avulla määritettäviä diffraktiokulmia. Määritettävien korjausten avulla voidaansaavuttaa pikometrialueen mittausepävarmuksia. Periodisten virheiden mittaamiseksi kehitetään lineaarisina yhtälöryhminä ratkaistavia malleja, jotka antavat Fourier-sarjatyyppisiä korjaustermejä linearisointimittaustietojen perusteella. Kehitetty symmetrinen differentiaalinen laserinterferometri ja sen periodisen virheenkorjausjärjestelmä siirrettiin työssä Iso-Britannian kansalliseen mittanormaalilaboratorioon(NPL), jossa sitä verrattiin röntgeninterferometriin. Tulosten perusteella pääteltiin, ettämittausjärjestelyllä on saavutettavissa 10 pm:n suuruusluokassa oleva periodinen virhe. Metrologisen atomivoimamikroskoopin pysty- ja vaaka-asteikot tuotetaan työssälaserinterferometrisesti. Näin saatua laitetta voidaan käyttää mm. siirtonormaalienkalibrointiin. Diffraktometrillä kalibroiduilla ja atomivoimamikroskoopilla karakterisoiduillanäytteillä tutkitaan pohjoismais-baltialaisen alueen laboratorioiden mittauskykyäpyyhkäisymikroskoopeilla (SEM, AFM). Valkoisen valon stroboskooppinen pyyhkäisyinterferometria (SSWLI) on menetelmä, jollavoidaan mitata esimerkiksi värähtelevän kohteen pinnanmuotoja värähtelyn eri vaiheissa.Työssä karakterisoidaan Helsingin yliopistolla oleva SSWLI-laite kvasidynaamisestisiirtonormaalilla, joka on kalibroitu laserinterferometrisesti 2.3 nm mittausepävarmuudella. fi
dc.format.extent 82 + app. 64
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 176/2014
dc.relation.haspart [Publication 1]: J. Seppä, V. Korpelainen, M. Merimaa, G. B. Picotto and A. Lassila, A method for linearization of a laser interferometer down to the picometre level with a capacitive sensor, Measurement Science and Technology 22, 094027 (2011). DOI:10.1088/0957-0233/22/9/094027
dc.relation.haspart [Publication 2]: M. Pisani, A. Yacoot, P. Balling, N. Bancone, C. Birlikseven, M. Ҫelik, J. Flügge, R. Hamid, P. Köchert, P. Kren, U. Kuetgens, A. Lassila, G. B. Picotto, E. Şahin, J. Seppä, M. Tedaldi and C. Weichert, Comparison of the performance of the next generation of optical interferometers, Metrologia 49, 455–467 (2012). DOI:10.1088/0026-1394/49/4/455
dc.relation.haspart [Publication 3]: V. Korpelainen, A. Iho, J. Seppä and A. Lassila, High accuracy laser diffractometer: angle-scale traceability by the error separation method with a grating, Measurement Science and Technology 20, 084020 (2009). DOI:10.1088/0957-0233/20/8/084020
dc.relation.haspart [Publication 4]: V. Korpelainen, J. Seppä and A. Lassila, Design and characterization of MIKES metrological atomic force microscope, Precision Engineering 34, 735–44 (2010). DOI: doi:10.1016/j.precisioneng.2010.04.002
dc.relation.haspart [Publication 5]: J. Seppä, V. Korpelainen, S. Bergstrand, H. Karlsson, L. Lillepea and A. Lassila, Intercomparison of lateral scales of scanning electron microscopes and atomic force microscopes in research institutes in Northern Europe, Measurement Science and Technology 25, 044013 (2014). DOI:10.1088/0957-0233/25/4/044013
dc.relation.haspart [Publication 6]: J. Seppä, I. Kassamakov, V. Heikkinen, A. Nolvi, T. Paulin, A. Lassila and E. Hæggström, Quasidynamic calibration of stroboscopic scanning white light interferometer with a transfer standard, Optical Engineering 52, 124104 (2013). DOI:10.1117/1.OE.52.12.124104
dc.subject.other Physics en
dc.title Linear and traceable scales for nanometrology en
dc.title Lineaariset ja jäljitettävät asteikot nanometrologiassa fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Electrical Engineering en
dc.contributor.department Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Signal Processing and Acoustics en
dc.subject.keyword nanometrology en
dc.subject.keyword interferometry en
dc.subject.keyword nonlinearity en
dc.subject.keyword linear en
dc.subject.keyword diffractometry en
dc.subject.keyword laser en
dc.subject.keyword capacitive en
dc.subject.keyword metrology en
dc.subject.keyword AFM en
dc.subject.keyword SSWLI en
dc.subject.keyword nanometrologia fi
dc.subject.keyword interferometria fi
dc.subject.keyword epälineaarisuus fi
dc.subject.keyword lineaarinen fi
dc.subject.keyword diffraktometria fi
dc.subject.keyword laser fi
dc.subject.keyword metrologia fi
dc.subject.keyword kapasitiivinen fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5943-3
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Ikonen, Erkki, Prof., Aalto University, Department of Signal Processing and Acoustics, Finland
dc.opn Eves, Brian, Dr., National Research Council Canada, Canada
dc.contributor.lab Metrology en
dc.rev Dai, Gaoliang, Dr.-Ing., Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Germany
dc.rev Fabritius, Tapio, Adj. Prof., D. Sc., University of Oulu, Finland
dc.date.defence 2014-12-05
local.aalto.digifolder Aalto_66710
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics