Learning Centre

Contracts in Agile Software Development

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tuominen, Tomi
dc.contributor.author Laakkonen, Katariina
dc.date.accessioned 2014-11-11T12:02:27Z
dc.date.available 2014-11-11T12:02:27Z
dc.date.issued 2014-11-03
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14435
dc.description.abstract Agile software development is no longer a new innovation: it has been around for over 10 years and a study shows that it is now used in over half of the software companies in Finland. Using agile software development methods also means that contracts need to be defined differently. For example, the traditional approach where the customer defines requirements at the beginning of the project and then leaves the supplier to implement them by themselves is not possible in agile projects. The interdisciplinary study conducted in this thesis shows the five most critical aspects that need to be taken into account in agile contracting: agile development practices, pricing, change management, early termination of the project, and warranties and liabilities. Traditional contracting, agile ideology, general contracting terms used in Finland, Sweden and Norway, as well as a case contract from a Finnish agile consulting company are evaluated based on each of these aspects. Despite the popularity of agile development in Finland, the study shows that general contracting terms used are not very agile. This thesis shows the main discrepancies between the Finnish general contracting terms and agile ideology, as well as the work done with agile general contracting terms in Sweden and Norway. The clear conclusion is that the Finnish CT industry needs proper agile general contracting terms so that each agile company does not have to make up their own contract from scratch. en
dc.description.abstract Ketterä ohjelmistokehitys ei ole enää uusi keksintö: ketterää kehitystä on tehty yli 10 vuotta ja tutkimus osoittaa, että yli puolet suomalaisista ohjelmistoyrityksistä käyttää ketteriä menetelmiä. Ketterien menetelmien käyttö tarkoittaa myös sitä, että sopimukset on määriteltävä eri tavalla. Esimerkiksi perinteinen tapa, jossa asiakas määrittelee ohjelmiston vaatimukset projektin alussa, minkä jälkeen toimittaja toteuttaa ohjelmiston itsenäisesti, ei ole mahdollista ketteriä menetelmiä käytettäessä. Tässä diplomityössä toteutettu poikkitieteellinen tutkimus osoittaa viisi tärkeintä asiaa, jotka tulee huomioida kun tehdään sopimuksia ketteriin projekteihin: ketterien menetelmien vaatimat käytännöt, hinnoittelu, muutoksenhallinta, projektin ennenaikainen päättäminen sekä takuu ja vastuut. Näitä näkökulmia käyttäen työssä arvioidaan perinteistä sopimusoikeutta, ketterää ideologiaa, yleisiä sopimusehtoja Suomesta, Ruotsista ja Norjasta sekä esimerkkisopimusta eräältä suomalaiselta ketterältä konsulttiyritykseltä. Vaikka ketterä kehitys on suosittua Suomessa, tutkimus osoittaa, että käytössä olevat yleiset sopimusehdot eivät ole kovin ketteriä. Tässä diplomityössä näytetään tärkeimmät eroavaisuudet ketterän ideologian ja suomalaisten yleisten sopimusehtojen välillä sekä osoitetaan, kuinka ruotsalaiset ja norjalaiset ketterät sopimusehdot ovat oikeasti kohtuullisen soveltuvia ketteriin projekteihin. Selvä loppupäätelmä on, että Suomen IT-ala tarvitsee kunnolliset yleiset sopimusehdot ketterään kehitykseen, jotta jokaisen ketterän yrityksen ei tarvitse kehittää omia sopimuksia alusta alkaen. fi
dc.format.extent 83
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Contracts in Agile Software Development en
dc.title Sopimukset ketterissä ohjelmistokehitysmenetelmissä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword agile en
dc.subject.keyword contracts en
dc.subject.keyword IT2010 en
dc.subject.keyword JIT 2007 en
dc.subject.keyword ketteryys fi
dc.subject.keyword sopimukset fi
dc.subject.keyword IT2010 fi
dc.subject.keyword JIT 2007 fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201411123012
dc.programme.major Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta fi
dc.programme.mcode T3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Laine, Juha
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_92318
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 50038
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics