Voimajohtojen komposiittieristinten valintakriteerit ja kunnon arviointi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Jalonen, Mikko
dc.contributor.author Malinen, Vesa
dc.date.accessioned 2014-11-03T09:48:23Z
dc.date.available 2014-11-03T09:48:23Z
dc.date.issued 2014-10-20
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14404
dc.description.abstract Lasi- ja posliinieristimiä on perinteisesti käytetty erilaisissa suurjännitesovelluksissa. Viime vuosikymmenten aikana komposiittieristinten käyttö on lisääntynyt huomattavasti niihin liitettyjen lukuisten hyvien ominaisuuksien vuoksi. Nämä ominaisuudet liittyvät pääasiassa komposiittieristinten polymeerimateriaaleihin. Materiaalien ohella myös komposiittieristinten rakenteet ja valmistustekniikat eroavat perinteisistä eristimistä. Vaikka nykyisiä komposiittieristimiä pidetään teknisesti kypsinä, on niiden käyttökokemus perinteisiä eristimiä suppeampaa ja niihin liitetään yhä jonkin verran epävarmuutta. Edelliset tekijät tekevät komposiittieristinten valinnasta ja kunnon arvioinnista haastavaa verkkoyhtiössä. Tämän diplomityön ensimmäisenä tavoitteena oli löytää komposiittieristinten valinnassa huomioitavat tekniset tekijät ja sellaiset ominaisuudet, joita komposiittieristimiltä tulee hankittaessa vaatia. Työn toisena tavoitteena oli selvittää voimajohtojen komposiittieristinten käytönaikaisen kunnon arvioinnin mahdollisuuksia Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:ssä. Ensin työssä arvioitiin kirjallisuuden perusteella erilaisia tarkastusmenetelmiä ja tämän jälkeen soveltuvinta menetelmää kokeiltiin käytännössä. Diplomityössä tehdyn selvityksen perusteella esitetään useita komposiittieristinten materiaaleihin, rakenteisiin, suojavarusteisiin, mitoitukseen ja testaamiseen liittyviä suosituksia. Kirjallisuuden perusteella komposiittieristinten tarkastamiseen ja kunnon arviointiin soveltuvimmaksi menetelmäksi osoittautui yhdistetty ultravioletti- ja infrapunalämpökuvaus. Menetelmää kokeiltiin käytössä oleville eristimille helikopteritarkastuksessa. Tarkastuskokeilun tulosten perusteella tehdään johtopäätöksiä tarkastettujen komposiittieristinten kunnosta sekä menetelmän soveltuvuudesta. Lisäksi työssä annetaan jatkosuosituksia komposiittieristinten tarkastamiseen ja kunnon arviointiin Fingrid Oyj:ssä. fi
dc.description.abstract Traditionally glass and porcelain insulators have been used in various high voltage applications. During the last decades the use of composite insulators has been substantially increasing due to several beneficial characteristics associated with them. These characteristics are mainly attributable to the polymer materials used in composite insulators. In addition to the materials also the design and manufacturing techniques of composite insulators are different than those of traditional insulators. Although current composite insulators are considered to be technically mature, the service experience with them is still more concise than with traditional insulators and some uncertainty still exists. Because of the factors above, the selection and condition assessment of composite insulators is challenging for electric utilities. This thesis presents technical factors that should be considered and properties that should be required as composite insulators are selected and acquired. This thesis also studies the possibilities for in-service conditions assessment of composite insulators at Finnish transmission grid operator Fingrid Oyj. First the possible inspection methods were evaluated based on the literature and then the most applicable method was used in trial inspection. Based on the current knowledge summarized in this thesis several guidelines related to materials, designs, protective devices, dimensioning and testing are presented. It was also discovered that the most applicable method for inspection and condition assessment is combined ultraviolet detection and infrared thermography. This method was applied in trial helicopter inspection to assess composite insulators in service. Based on the results of the trial inspection conclusions concerning the condition of inspected insulators and applicability of the inspection method are presented. In addition future actions related to inspection and condition assessment of composite insulators are recommended to Fingrid Oyj. en
dc.format.extent 99+9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Voimajohtojen komposiittieristinten valintakriteerit ja kunnon arviointi fi
dc.title Selection criteria and condition assessment of transmission line composite insulators en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword komposiittieristin fi
dc.subject.keyword eristinten valinta fi
dc.subject.keyword eristinten tarkastaminen fi
dc.subject.keyword voimajohto fi
dc.subject.keyword kunnon arviointi fi
dc.subject.keyword composite insulator en
dc.subject.keyword insulator selection en
dc.subject.keyword insulator inspection en
dc.subject.keyword transmission line en
dc.subject.keyword condition assessment en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201411032977
dc.programme.major Sähköjärjestelmät fi
dc.programme.mcode S3015 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lehtonen, Matti
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse