Unit testing in variable frequency drive firmware development

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pekkarinen, Ilkka
dc.contributor.author Korhonen, Janne
dc.date.accessioned 2014-11-03T09:09:08Z
dc.date.available 2014-11-03T09:09:08Z
dc.date.issued 2014-10-20
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14390
dc.description.abstract The goal of this Master’s thesis was to improve the testing process of ABB Drives firmware development. This was done by studying and proposing best practices for performing unit testing in this development environment. ABB Drives manufactures variable frequency drives which are used to control the speed or torque of an AC motor. Unit testing the software of these complex embedded systems is not a simple task. Additionally, unit testing has not been widely used in ABB Drives so studying best practices for it is important. The theory of software testing and especially unit testing in embedded system development was studied in the beginning of the thesis to be able to evaluate the challenges and benefits of unit testing embedded software. Furthermore, the existing testing practices and needs for improvement in testing activities of ABB Drives were researched to understand the overall situation. The development process was enhanced by creating a unit testing environment. This testing environment helps developers to create and execute unit tests and to report the results of them. Additionally, the execution of the unit tests was automated and added to the existing automated build and testing process. Finally, example unit tests for an existing software module were created to be able to evaluate the effectiveness of the given best practices proposals and created testing environment. These tests also serve as an example of how to perform unit testing in this environment. en
dc.description.abstract Diplomityön tavoitteena oli kehittää testausprosessia ABB Drivesin taajuusmuuttajan ohjaussovelluksen kehityksessä. Testausprosessia kehitettiin tutkimalla ja ehdottamalla parhaita toimintatapoja yksikkötestauksen suorittamiseksi tässä kehitysympäristössä. ABB Drives valmistaa taajuusmuuttajia, joita käytetään sähkömoottorin nopeuden tai vääntömomentin ohjaukseen. Tällaisten monimutkaisten sulautettujen järjetelmien ohjelmistojen yksikkötestaus ei ole yksinkertaista. Yksikkötestausta ei ole myöskään käytetty kovin laajalti ABB Drivesilla, joten yksikkötestauksen parhaiden toimintatapojen tutkiminen on tärkeää. Ohjelmistotestauksen ja erityisesti sulautetun järjestelmän yksikkötestauksen teoriaa tutkittiin työn alussa, jotta sulautetun ohjelmiston yksikkötestauksen haasteet ja hyödyt voitaisiin arvioida. Tämän lisäksi selvitettiin ABB Drivesin olemassa olevia testauskäytäntöjä ja niiden parannustarpeita, jotta tilanteen kokonaiskuva hahmottuisi. Kehitysprosessia parannettiin luomalla yksikkötestausympäristö. Tämä testausympäristö auttaa kehittäjiä luomaan ja ajamaan yksikkötestejä sekä raportoimaan niiden tuloksia. Lisäksi yksikkötestien ajaminen automatisoitiin ja se lisättiin osaksi olemassa olevaa automaattista kännös- ja testausprosessia. Lopuksi luotiin esimerkkiyksikkötestit olemassa olevalle ohjelmistomoduulille, jotta ehdotettujen toimintatapojen and luodun testausympäristön toimivuutta voitiin arvioida. Nämä testit toimivat myös esimerkkinä, miten yksikkötestausta tulisi suorittaa tässä ympäristössä. fi
dc.format.extent 67+8
dc.language.iso en en
dc.title Unit testing in variable frequency drive firmware development en
dc.title Yksikkötestaus taajuusmuuttajan ohjaussovelluksen kehittämisessä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword unit testing en
dc.subject.keyword software testing en
dc.subject.keyword testability en
dc.subject.keyword variable frequency drive en
dc.subject.keyword embedded system development en
dc.subject.keyword yksikkötestaus fi
dc.subject.keyword ohjelmistotestaus fi
dc.subject.keyword taajuusmuuttaja fi
dc.subject.keyword sulautetun järjestelmän kehity fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201411032974
dc.programme.major Automaation tietotekniikka ja -järjestelmät fi
dc.programme.mcode ETA3005 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Sierla, Seppo
dc.programme AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account