Learning Centre

Software-Defined Networking and its Security

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kiravuo, Timo
dc.contributor.author Taha, Abdalla
dc.date.accessioned 2014-11-03T09:03:27Z
dc.date.available 2014-11-03T09:03:27Z
dc.date.issued 2014-10-20
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14388
dc.description.abstract Software-Defined Networking (SDN) is a new principle in the networking paradigm, which makes a communication network programmable. With this utility, security properties can be redesigned. SDN provides new axioms for security applications to implement security services. In this thesis, security threats troubling Ethernet technology are interpreted and whether the SDN can provide a solution to overcome these is discussed. Furthermore, existing SDN security applications are presented and compared with author’s SDN solution. The solution is a theoretical design of an SDN implementation that eliminates broadcast messages in a network, which is major Ethernet vulnerability. Further- more, development directions are proposed for further investigations for secure SDN development. en
dc.description.abstract Software-Defined Networking (SDN) eli ohjelmoitava tietoverkko on uusi periaate tietoverkkotekniikassa, jonka tarkoitus on tehdä tietoverkosta ohjelmoitavan. Tämän periaatteen avulla, tietoverkon tietoturvaominaisuuksia voidaan toteuttaa uudella tavalla. SDN tarjoaa uusia ulottuvuuksia tietoturvasovelluksien toteut- tamisessa mahdollistaen uusia tietoturvapalveluiden suunnittelua. Tämän työn tehtävänä on selvittää onko mahdollista ratkaista nykyisen Ethernet tekniikkaa vaivaavat tietoturvauhat SDN periaatteen avulla. Ethernet tekniikan yleisimmät uhat esitellään työssä yksitellen ja niihin ehdotetaan ratkaisu SDN periaatteen avulla. Lisäksi työ tulkitsee jo olemassa olevia SDN tietoturvasovelluksia sekä esittelee uuden SDN tietoturvaa kohottavan ratkaisun teoreettisella tasolla. Tämä ratkaisu on SDN mallinnus järjestelmästä joka eliminoi Ethernet verkossa yleislähetys tiedotteet (broadcast message), joka on yksi merkittävimmistä haavoittuvuuksista Ethernet verkoissa. Lopuksi työssä ehdotetaan SDN tieto- turva ratkaisulle kehityssuuntia jatkotutkimuksia varten. fi
dc.format.extent 58+7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Software-Defined Networking and its Security en
dc.title Software-Defined Networking ja sen tietoturva fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword SDN en
dc.subject.keyword OpenFlow en
dc.subject.keyword networking en
dc.subject.keyword network security en
dc.subject.keyword ethernet en
dc.subject.keyword broadcast en
dc.subject.keyword denial of service en
dc.subject.keyword tietoverkko fi
dc.subject.keyword tietoturva fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201411032970
dc.programme.major Communications Engineering at Eurécom fi
dc.programme.mcode S3033 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Manner, Jukka
dc.programme TLT - Tietoliikennetekniikka fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_92268
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 50015
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics