Johtamisjärjestelmän rakentaminen laatu- ja hitsausstandardi-vaatimusten mukaisesti

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Aaltonen, Kalevi
dc.contributor.advisor Niemelä, Tero
dc.contributor.author Marjosalmi, Mikko
dc.date.accessioned 2014-10-31T07:36:54Z
dc.date.available 2014-10-31T07:36:54Z
dc.date.issued 2014-10-20
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14383
dc.description.abstract Diplomityön kohdeyrityksenä on Hakaniemen Metalli Konserni, joka koostuu kahdesta yrityksestä: Hakaniemen Metalli Oy:stä ja sen tytäryhtiöstä High Metal Production Oy:stä. Yritys on jo 60 vuoden ajan erikoistunut kehittämään ja valmistamaan ruostumattomasta ohutlevystä prosessilaitteita ja komponentteja teollisuuden eri aloille. Diplomityön tavoitteena on luoda teoreettinen perusta johtamisjärjestelmän rakennusprosessille ja luoda kohdeyrityksessä aiemmin käytössä olleen laadunhallintajärjestelmän tilalle uusi, määriteltyjen standardien mukainen Johtamisjärjestelmä. Uuden järjestelmän avulla HMK pyrkii mm. kehittämään yritystoimintaansa kannattavammaksi ja laajentaa toimintaansa ulkomaille Työssä määritellään teoreettinen pohja järjestelmälle, analysoidaan kohdeyrityksen nykytilanne ja toimintatavat, minkä jälkeen kohdeyritykselle rakennetaan uusi, laatu-ja hitsausstandardien mukainen Johtamisjärjestelmä. Diplomityö antaa valmiudet Hakaniemen Metalli Konsernin liiketoiminnan kehittämiselle laatu-, ja hitsausstandardien vaatimusten mukaisiksi. Uuden Johtamisjärjestelmän toteuttaminen Hakaniemen Metalli Konsernille on ollut pitkä prosessi ja vaikka työ järjestelmän kanssa jatkuu edelleen, on prosessiin panostaminen kannattanut. Uusi Johtamisjärjestelmä on vastannut erinomaisesti sille asetettuihin tavoitteisiin, kun Hakanimen Metalli Konsernille suositeltiin keväällä 2014 sertifikaattia. fi
dc.description.abstract This Master’s Thesis is made for Finnish company Hakaniemen Metalli Oy that manufacture innovative stainless sheet metal structures by utilizing laser technology for cutting and welding. Company has been working for over 60 years. The goal of this Master’s Thesis is to to develop a new Management System for Hakaniemen Metalli Oy and replace the old quality management system with it. The development of the new management system will be based on the theoretical part of this thesis and it will be buist according to required quality and welding standards. This Master’s Thesis will define the theoretical basis for the development of the Management System, analyse the present situation of the company. After analysing the company the actual Management System will be developed. This Thesis provides Hakaniemen Metalli Oy a possibility to develope its business activities. Despite the fact that the process took about a year, the development of the new Management System has been a succes and it achieved the defined targets. The new Management System is logical, easy to update and Hakanimen Metalli got a recommnendation for sertification on May 2014. en
dc.format.extent 100+14
dc.language.iso fi en
dc.title Johtamisjärjestelmän rakentaminen laatu- ja hitsausstandardi-vaatimusten mukaisesti fi
dc.title Development of a management system according to required quality and welding standards en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword johtamisjärjestelmä fi
dc.subject.keyword laadunhallintajärjestelmä fi
dc.subject.keyword laatu fi
dc.subject.keyword standardit fi
dc.subject.keyword prosessit fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201411043003
dc.programme.major Tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode K3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Aaltonen, Kalevi
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account