Learning Centre

Algorithmic modifications to the emotional content of motion capture data

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Takala, Tapio
dc.contributor.author Lehtonen, Klaus
dc.date.accessioned 2014-10-22T10:36:56Z
dc.date.available 2014-10-22T10:36:56Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14279
dc.description.abstract Motion capture has become frequently used in computer games and movies. Since the captured motions can be very realistic, it is also possible to see many emotions in the animations that use the captured material. Having the ability to display a motion with different emotions could be useful for games and storytelling. Capturing one action with different kind of emotions can take a lot of time. To solve this problem modifications that change the emotional content of a motion clip have been developed. The goal of this thesis was to search and implement ways to modify captured motions in order to change their emotional appearance. Based on the findings of a literature survey, modifications that affect the posture of a character, the length of the motion paths and acceleration of the motion were implemented. A questionnaire with animated motion was made to survey if the modifications really affect the emotions seen in motions. The results of the thesis show that the changes in posture and in the length of motion paths did help creating the emotions sad, strong, excited, tired, weak and afraid. The emotions angry and relaxed were not successfully created with the modifications. The modification did also affect the femininity and the masculinity of the characters in the animations. The results include a list of possible improvements to the modifications that could be a basis for future research. en
dc.description.abstract Liikkeen tallentamisesta on tullut usein käytetty tekniikka tietokonepeleissä ja elokuvissa. Koska tallennettu liike on hyvin realistista, voidaan sitä käyttävistä animaatiosta nähdä monia tunteita. Mahdollisuus toistaa yksittäinen liike erilaisissa tunnetiloissa voi olla hyödyllinen pelien ja tarinankerronnan kannalta. Yksittäisen liikkeen kuvaaminen monessa tunnetilassa voi viedä paljon aikaa, joten tunteiden lisääminen liikkeisiin muokkaamalla liikettä algoritmisesti on houkutteleva vaihtoehto. Tämän diplomityön tavoitteena oli löytää, toteuttaa ja arvioida tapoja muokata liikkeitä niiden tunnesisällön näkökulmasta. Tätä varten tehtiin kirjallisuuskatsaus, jonka pohjalta toteutettiin joukko muokkauksia, jotka muuttuvat liikkeen asentoa, liikeratojen pituutta ja liikkeen kiihtyvyyttä. Muokkausten tehokkuutta arvioitiin kyselytutkimuksella, jossa liikkeet esitettiin animaatioina. Diplomityön tulokset osoittavat, että asennon ja liikeratojen pituuden muokkaaminen sai aikaan tunteita surullisuus, vahvuus, innokkuus, väsymys, heikkous ja pelko. Tunteita viha ja rentous ei saatu esiin kokeilluilla menetelmillä. Muokkaukset vaikuttivat myös animaatioiden hahmojen naisellisuuteen ja miehisyyteen. Tuloksena saatiin myös lista mahdollisista parannuksista, joka voi toimia tulevan tutkimuksen lähtökohtana. fi
dc.format.extent 75
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.subject.other Computer science en
dc.title Algorithmic modifications to the emotional content of motion capture data en
dc.title Liikesignaalin tunnesisällön algoritmiset muokkaukset fi
dc.type G2 Diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Mediatekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Media Technology en
dc.subject.keyword motion capture en
dc.subject.keyword human motion en
dc.subject.keyword emotion in motion en
dc.subject.keyword modification of motion en
dc.subject.keyword posture en
dc.subject.keyword motion paths en
dc.subject.keyword liikkeen tallentaminen fi
dc.subject.keyword ihmisen liike fi
dc.subject.keyword tunteet liikkeessä fi
dc.subject.keyword liikkeiden muokkaaminen fi
dc.subject.keyword asennot fi
dc.subject.keyword liikeradat fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201410272899
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Vuorovaikutteinen digitaalinen media fi
dc.programme.mcode T-111
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Takala, Tapio
dc.date.dateaccepted 2010-11-10
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_03536
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 41419
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics