Kuritonta monimuotoisuutta : postmodernismi suomalaisessa arkkitehtuurikeskustelussa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Korvenmaa, Pekka
dc.contributor.author Vartola, Anni
dc.date.accessioned 2014-10-22T09:00:22Z
dc.date.available 2014-10-22T09:00:22Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-952-60-5770-5 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5769-9 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14276
dc.description.abstract The following doctoral thesis examines a cultural phenomenon labelled postmodernism as well as its reception within the field of architecture in Finland. The research questions are: How was postmodernism understood in the Finnish architectural discourse? How was postmodernism received in Finland? How did postmodernist themes affect the ideals of Finnish architecture? The research clarifies our understanding of late 20th century Finnish architecture, and yields new knowledge about the theoretical and ideological principles that guided Finnish interpretations of both modernist and postmodernist architecture at the time. The idea of postmodernism seems to have been diluted to become a question of style and taste within Finnish architectural discourse. Postmodernism was received as an unwelcome architectural trend of American origin which threatened the domestic architectural tradition. The ideological reforms of postmodernism were never theless accepted, and the arguments of postmodernist architectural theory were used to defend the new notion of modernism that had developed at the beginning of the 1990s. The architectural values that were revived by postmodernism include, for example, respect for the site-specific conditions and local building traditions, appreciation for the history of architecture as a resource, and understanding the meaning of architecture in regard to human emotions, sensoriality, memory and experientiality as par t of the human interaction with architecture. The disser tation is a monograph written in Finnish, and it is based on written archive sources and theoretical literature on architecture, art and cultural philosophy. The main research material is the body of ar ticles, reviews, essays, critiques and projects published in architectural journals, exhibition catalogues, seminar proceedings and other similar sources in Finland from the 1970s to the 1990s. In addition, the interpretations presented in the disser tation are based on background information gathered from thematic interviews with ten Finnish contemporary architects. The research topic has also been approached by means of architectural study trips around Finland in 2010–2013. en
dc.description.abstract Väitöstutkimus tarkastelee postmodernismiksi kutsuttua kulttuuri-ilmiötä ja sen tulkintaa arkkitehtuurin alalla Suomessa. Tutkimuskysymykset ovat: miten postmodernismi ymmärrettiin suomalaisessa arkkitehtuurikeskustelussa, miten postmodernismiin Suomessa suhtauduttiin, ja mitä vaikutuksia postmoderneilla teemoilla oli suomalaisen arkkitehtuurin ihanteisiin? Tutkimus selkeyttää kuvaa 1900-luvun loppupuolen suomalaisesta arkkitehtuurista. Se tarjoaa uutta tietoa niista teoreettisista ja aatteellisista periaatteista, joihin seka modernismin että postmodernismin suomalaiset tulkinnat aikanaan nojautuivat. Postmodernismin idea näyttää suomalaisessa arkkitehtuurikeskustelussa pelkistyneen tyyli- ja makukysymykseksi. Postmodernismiin suhtauduttiin ei-toivottavana, suomalaisen arkkitehtuurin perintoä uhkaavana amerikkalaisperäisenä muoti-ilmiona. Postmodernismin aatteelliset uudistukset kuitenkin hyväksyttiin ja postmodernin arkkitehtuuriteorian argumentteja käytettiin puolustamaan 1990-luvun alussa kehittynyttä uutta modernismikäsitystä. Tälläisiä postmodernismin elvyttämiä arkkitehtonisia arvoja ovat muun muassa arkkitehtuurin paikallisten lähtökohtien ja paikallisen rakentamistradition kunnioittaminen, arkkitehtuurin historian arvostaminen voimavarana sekä arkkitehtuurin merkityksen kuten inhimillisten tunteiden, kokemuksellisuuden, muistikuvien ja elämyksellisyyden ymmärtäminen osana arkkitehtuurin ja ihmisen välistä vuorovaikutusta. Väitöskirja on suomenkielinen monografiatutkimus, joka pohjautuu kirjallisiin ja kuvallisiin lahteisiin seka teoreettiseen kirjallisuuteen arkkitehtuurin, taiteen ja kulttuurifilosofian aloilta. Pääasiallisena tutkimusaineistona on käytetty arkkitehtuuri- ja rakennusalan lehdissä, näyttelyluetteloissa, seminaarijulkaisuissa ja muissa vastaavissa lähteissä Suomessa 1970–90 julkaistua materiaalia. Tutkimusta varten on lisäksi haastateltu kymmentä suomalaista aikalaisarkkitehtiä. Tutkimusaihetta on lähestytty myos vuosina 2010–2013 suoritetuilla kohdevierailuilla eri puolelle Suomea. fi
dc.format.extent 292
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 103/2014
dc.subject.other Architecture en
dc.title Kuritonta monimuotoisuutta : postmodernismi suomalaisessa arkkitehtuurikeskustelussa fi
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Arkkitehtuurin laitos fi
dc.contributor.department Department of Architecture en
dc.subject.keyword arkkitehtuurin teoria fi
dc.subject.keyword postmodernismi fi
dc.subject.keyword modernismi fi
dc.subject.keyword suomalainen arkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword 1980-luvun arkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword arkkitehtuurin historia fi
dc.subject.keyword arkkitehtuurikeskustelu fi
dc.subject.keyword architectural theory en
dc.subject.keyword postmodernism en
dc.subject.keyword modernism en
dc.subject.keyword Finnish architecture en
dc.subject.keyword architecture of the 1980s en
dc.subject.keyword architectural history en
dc.subject.keyword architectural discourse en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5770-5
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.contributor.supervisor Niskanen, Aino, Prof., Aalto University, School of Arts, Design, and Architecture, Finland en
dc.opn Broner-Bauer, Kaisa, Professor (emerita), University of Oulu
dc.date.defence 2014-08-29


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account