Askelista kuviksi ja sanoiksi - Juoksemisen ja luomisprosessin pohdintaa taiteellista ja performatiivista tutkimusta soveltaen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Oikarinen-Jabai, Helena
dc.contributor.advisor Nyqvist, Thomas
dc.contributor.author Taipale, Virpi
dc.date.accessioned 2014-10-21T06:09:26Z
dc.date.available 2014-10-21T06:09:26Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14209
dc.description.abstract Opinnäytetyöni koostuu kahdesta osiosta: taiteellisesta ja kirjallisesta. Taiteelliseen osioon kuuluu näyttely Running, joka oli nähtävillä Galleria Atskissa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa 29.9.–10.10.2014. Näyttelyssä oli esillä akryyli- ja öljymaalauksia, jotka ovat valmistuneet vuosina 2012–2014. Näyttely toimi myös itsenäisenä kokonaisuutena. Opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa tarkastelen juoksemista ja sen muuttumista taiteelliseksi työskentelyksi sekä niitä kysymyksiä, joita koko tämä luomisprosessi on minussa herättänyt. Sovellan opinnäytetyössäni taiteellista ja performatiivista tutkimista ja kirjoittamista. Opinnäytetyössäni on vahva naisnäkökulma. Pohdintani sivuavat naisena olemista, sukupuolta, toiseutta, eksistenssiä, kilpailemista, urheilua ja sankaruutta. Mietin myös, millaisia uusia näkökulmia moniaistisuus, kehollisuus ja identiteettityöskentely voisivat tuoda taidekasvatukseen. Työni teoreettisen taustan muodostavat taiteellisen ja performatiivisen tutkimuksen lisäksi feministiset teoriat, sovellan muun muassa Hélène Cixous'n ajatuksia naiskirjoittamisesta. Keskustelen myös joidenkin filosofien tekstien kanssa, kuten Juha Varton ja Maurice Merleau-Pontyn. Tukeudun myös Helena Oikarinen-Jabain näkemyksiin performatiiviseen tutkimukseen ja toiseuteen liittyen. Yksi opinnäytetyöni keskeinen metodi on kirjoittaminen. Akateemisen, tieteellisen kirjoittamisen lisäksi kirjallisessa osiossa on luovia, kokeellisia tekstejä, jotka ovat myös aineistoa. Luovia tekstejä olen kirjoittanut syksystä 2013 alkaen, ja niissä kirjoitan usein sinälle, maalausteni hahmolle. Monien maalausteni lähtökohtana ovat olleet valokuvat etiopialaisesta maratoonarista Tiki Gelanasta. Maalausprosessin aikana teos muokkautuu kuitenkin omanlaisekseen. Kaikista näyttelyssäni mukana olleista teoksista on kuvat kirjallisessa osiossa. Työni prologi on osittain fiktiivinen kuvaus maratonin juoksemisesta. Epilogi on kirjoitettu jälkijuoksun hengessä ja sisältää tutkimukseni päätelmät. Opinnäytetyöni on sekä poikkitieteellinen että poikkitaiteellinen. fi
dc.format.extent 80+2
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Askelista kuviksi ja sanoiksi - Juoksemisen ja luomisprosessin pohdintaa taiteellista ja performatiivista tutkimusta soveltaen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword performatiivinen tutkimus fi
dc.subject.keyword toiseus fi
dc.subject.keyword juokseminen fi
dc.subject.keyword identiteetti fi
dc.subject.keyword kirjoittaminen metodina fi
dc.subject.keyword kehollisuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201410212813
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Sederholm, Helena
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account