Operators value creation in business to business electronic invoicing

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Haussila, Timur
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:22:56Z
dc.date.available 2011-11-14T11:22:56Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/141
dc.description.abstract Tavoitteet Gradun tavoitteena on tutkia kuinka Suomessa toimivat sähköisiä laskuja välittävät operaattorit luovat arvoa eri lähteistä, sekä selvittää miten operaattorien tarjoamat palvelut eroavat toisistaan. Työn tarkoituksena on muodostaa laaja-alainen näkemys case-yritysten arvon muodostumiseen vaikuttavista osista. Operaattorien toimintaa sähköisessä laskutuksessa ei juuri ole tutkittu. Syy tähän voi olla se, että murros sähköisessä laskutuksia on vasta lähtenyt käyntiin. Olemassa oleva tutkimus on keskittynyt sähköisenlaskun hyötyihin yrityksille ja yhteisöille, vaikka mahdollisuudet myös palveluntarjoajan puolella ovat valtavat. Kirjallisuuskatsauksessa esitetyt tulokset tarjoavat teoreettisen näkökulman arvon luomisesta sähköisissä palveluissa ja case – yritykset esimerkkejä arvon luomisesta käytännössä. Menetelmät Tämä gradu koostuu kirjallisuuskatsauksesta, joka tarjoaa laajan teoreettisen näkökulman sähköiseen laskutukseen ja yritysten arvon luomiseen, sekä yhdeksästä case-tutkimuksesta, joissa on tutkittu Suomessa toimivia operaattoreita. Työ on luonteeltaan kvalitatiivinen ja aineisto koostu yhdeksästä eri operaattoreiden edustajien kanssa suoritetusta haastattelusta. Haastattelut suoritettiin perustuen Value Creation in E-Business (Amit and Zott, 2001) viitekehykseen. Tulokset Työn perusteella havaittiin, että yritysten toiminta operaattorina määräytyy paljolti yritysten toimialan perusteella. Vaikka operaattoripalvelu puhtaimmillaan on vain välitystä, silti haastateltavien yritysten käsitys sähköisestä laskusta ja siihen liittyvistä palveluista eroaa paljon toisistaan. Amitin ja Zottin (2001) luoman viitekehyksen eri arvo lähteet havaittiin kaikissa haastatelluissa yrityksissä, mutta kahden rooli osoittautui muita tärkeämmäksi. Ensinnäkin, yritykset korostivat tehokkuuden eri osa-alueita riippuen yritysten ydinpalveluista. Toiseksi, lisäpalveluiden merkitys korostui, koska operaattorit tyypillisesti tarjoavat asiakkaille lisäpalveluita, jotka muodostavat palvelun kokonaisarvon. en
dc.format.extent 92
dc.language.iso en en
dc.title Operators value creation in business to business electronic invoicing en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Business Technology en
dc.contributor.department Liiketoiminnan teknologian laitos fi
dc.subject.keyword Sähköinen laskutus
dc.subject.keyword arvonluominen
dc.subject.keyword e-lasku
dc.subject.keyword sähköisenlaskun välityspalvelut
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111151053
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Information Systems Science en
dc.programme.major Tietojärjestelmätiede fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon tietojärjestelmät
dc.subject.helecon information systems
dc.subject.helecon taloushallinto
dc.subject.helecon financial management
dc.subject.helecon business-to-business
dc.subject.helecon business-to-business
dc.subject.helecon laskutus
dc.subject.helecon invoicing
dc.subject.helecon arvoketju
dc.subject.helecon value chain
dc.ethesisid 12009
dc.date.dateaccepted 2008-11-12
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account