Learning Centre

User Experience of Game Development Environments: Can making games be as fun as playing them?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Korpi-Anttila, Jyrki
dc.contributor.author Paakkanen, Vesa
dc.date.accessioned 2014-10-03T07:28:02Z
dc.date.available 2014-10-03T07:28:02Z
dc.date.issued 2014-09-29
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14125
dc.description.abstract Game industry has grown to be the biggest entertainment industry during the past few years. This has lead to exponential growth of size and complexity of game projects. Good development tools are required in order to work with such complexity. However, the available tools do not meet the expectations of the game teams, even though better tools could save both a lot of time and money. A study about the current state of user experience of game development environments was conducted for this thesis in a game development company. Feedback and experiences were gathered from the members of the game teams using a questionnaire, interviews and shadowing. The collected data was analysed qualitatively classifying the data and the results from the methods. Based on these results improvements were made to the tools used in the company. Based on the results we concluded that the user experience of the game development environments can be significantly improved from their current state. The improvements should focus on allowing the teams to enable faster development iteration speed as well empowering content creators to work without the help of programmers. en
dc.description.abstract Peliteollisuudesta on kasvanut suurin viihdeteollisuuden ala viime vuosien aikana. Siitä johtuen peliprojektit ovat kasvaneet eksponentiaalisesti sekä koossa että kompleksisuudessa. Hyviä työkaluja tarvitaan entistä enemmän sen kokoisen kompleksisuuden kanssa työskentelyyn. Nykyiset työkalut eivät kuitenkaan vastaa pelitiimien odotuksia, vaikka paremmat työkalut voisivat säästää sekä aikaa että rahaa. Tätä diplomityötä varten tehtiin tutkimus pelikehitysympäristöjen käyttäjäkokemuksesta eräässä peliyrityksessä. Pelitiimien jäseniltä kerättiin palautetta ja kokemuksia käyttäen kyselylomaketta, haastatteluja ja varjostusta. Kerätty data analysoitiin laadullisesti luokittelemalla materiaalit ja kerätyt tulokset. Näiden tulosten perusteella yrityksen työkaluihin tehtiin parannuksia. Tulokset osoittivat että pelinkehitysympäristöjen käyttäjäkokemusta voidaan parantaa huomattavasti nykyisestä tilasta. Parannusta kaivataan ainakin kehityksen iteraationopeuteen sekä mahdollistamaan sisällöntuottajien työskentelyn ilman ohjelmoijien apua. fi
dc.format.extent 71+7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title User Experience of Game Development Environments: Can making games be as fun as playing them? en
dc.title Pelikehitystyökalujen käyttäjäkokemus: Voiko pelien tekeminen olla yhtä hauskaa kuin niiden pelaaminen? fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword usability en
dc.subject.keyword user experience en
dc.subject.keyword game development en
dc.subject.keyword games en
dc.subject.keyword development enviroment en
dc.subject.keyword IDE en
dc.subject.keyword käytettävyys fi
dc.subject.keyword käyttäjäkokemus fi
dc.subject.keyword pelikehitys fi
dc.subject.keyword pelit fi
dc.subject.keyword kehitysympäristö fi
dc.subject.keyword IDE fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201410052744
dc.programme.major Ohjelmistotuotanto fi
dc.programme.mcode T3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Nieminen, Marko
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_92274
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 49804
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics