Yksikköhintaurakan kustannushallinnan kehittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Peltonen, Tommi
dc.contributor.author Viskari, Aku
dc.date.accessioned 2014-10-03T07:27:34Z
dc.date.available 2014-10-03T07:27:34Z
dc.date.issued 2014-09-22
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14121
dc.description.abstract Rakennusalalla vallitseva tarve rakennustyön pilkkomiseen työlajikohtaisiin urakoihin on johtanut osa- ja aliurakoitsijoiden laajamittaiseen käyttöön toteutusmuodosta riippumatta. Rakennushankkeen onnistumisen voidaankin sanoa olevan vahvasti sidoksissa toteuttajan kykyyn hallita lukuisia urakkasopimuksiaan. Yksikköhintaisen maksuperusteen suoriteperusteisuus tarjoaa hyvän keinon urakan kustannushallinnan parantamiseksi. Työssä yksikköhinnan käytön huomattiin olevan kytköksissä yksinkertaisiin, vakioituihin ja helposti mitattaviin rakennusosiin tai työsuoritteisiin. Käytännössä tämä johtuu siitä että urakoitsija tulot ja menot perustuvat näissä urakoissa samaan maksuperusteena toimivaan mitattavaan rakennusosaan tai työsuoritteeseen. Jotta rakennusprosessiin päästiin kustannushallinnan näkökulmasta paremmin käsiksi, jaettiin rakennusprojekti työssä suunnittelun ohjaus-, hankinta- ja sopimusvaiheeseen. Suunnittelun ohjausvaiheessa rakennushankkeelle arvioidaan kustannukset ja arvioidun tiedon pohjalta määritetään budjetti. Hankinta- ja sopimusvaihe keskittyvät puolestaan kustannusten kontrollointiin. Kustannusten kontrolloinnin mahdollistava seuranta on järkevää toteuttaa diplomityön aikana kehitetyn ohjelmapohjaisen työkalun kautta. Työn aikana havaitut puutteet yksikköhintaurakkaan liittyen ratkaistiin sekä olemassa olevia toimintatapoja kehittämällä että kehitetyllä yksikköhintaurakan seurantamenetelmällä. Olemassa olevien toimintatapojen kehittämistoimenpiteet liittyivät hankinnan yhteydessä tehtäviin toimenpiteisiin sekä muodostettaviin asiakirjoihin. Työssä kehitetyn yksikköhintaurakan seurantatyökalun avulla voitiin tarkkailulaskenta sekä laskutusvalvonta suorittaa halutulla tarkkuudella. Seurantatyökalu käyttää kustannushallintaan määrätiedon tarkentumista. Olemassa olevaa tietoa ei hukata prosessin aikana, vaan määrätieto tarkentuu prosessin edetessä, jolloin tarkentuneen määrätiedon vaikutukset havaitaan konkreettisen loppukustannusennusteen kautta. Yhdistämällä seurantatyökalulla automaattisesti tuotettu jälkilaskentatieto arvioinnissa työssä määritettyihin kustannuspoikkeamasyihin saadaan kokonaiskuva urakan onnistumisesta muodostettua. Tietoon pohjautuen voidaan kustannuspoikkeamia aiheuttaneita syitä myös pyrkiä välttämään tulevissa hankkeissa ja hankinnoissa. fi
dc.description.abstract The need for construction work breakdown into different types of labor has led to wide scale use of subcontractors. The use of subcontractors is used in every contract type therefore the outcome of the project is heavily dependent on the ability to control several subcontracts. The accrual nature of unit price based payments offer a good way to manage costs in projects. In this study the use of unit price contract was found to be linked with building elements or tasks that are simple, standardized and easy to measure. This is due to the fact that both the income and expenditure of subcontractors are based on the same measured building elements or tasks used also as basis for payment. In order to better grasp the construction process from a cost management perspective it’s rational to divide the project into the following phases: the planning control phase, the procurement phase and the contract phase. In the planning control phase project costs are estimated, based on which a budget is made. The procurement and contract phases, on the other hand, concentrate on cost control. The monitoring of costs that enables cost controlling can be done efficiently via a program-based monitoring tool created during this study. The problems discovered during the study were solved by developing existing procedures and by creating a monitoring tool. The development of existing procedures focused on tasks within the procurement process and the documents used for procurement. The monitoring tool enables invoicing control and control counting to be executed at the desired level of precision. Cost estimates are based on managing quantities rather than costs. Information is not lost within the process, instead quantity information data gained directly influences the final estimate at completion. In order to make full use of the post-calculation information produced by the monitoring tool, a valuation method is needed. By connecting the post-calculation information to an assessment of reasons for cost discrepancies, a general view on the success of the procurement can be formed. Based on the valuated post-calculation information the reasons for cost discrepancies can also be avoided in future projects and procurements. en
dc.format.extent 77
dc.language.iso fi en
dc.title Yksikköhintaurakan kustannushallinnan kehittäminen fi
dc.title Cost management of unit price based subcontracting en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword kustannushallinta fi
dc.subject.keyword yksikköhinta fi
dc.subject.keyword kustannusten kontrollointi fi
dc.subject.keyword kustannuspoikkeama fi
dc.subject.keyword cost management en
dc.subject.keyword unit cost en
dc.subject.keyword cost control en
dc.subject.keyword cost deviance en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201410042740
dc.programme.major Rakentamistalous fi
dc.programme.mcode IA3022 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Saari, Arto
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account