Toimintajärjestelmän perustaminen pienelle rakennusliikkeelle

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Junnonen, Juha-Matti
dc.contributor.author Mesilaakso, Miika
dc.date.accessioned 2014-10-03T07:26:12Z
dc.date.available 2014-10-03T07:26:12Z
dc.date.issued 2014-09-22
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14111
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa ratkaisuperiaatteet pienen rakennusliikkeen toimintajärjestelmälle, joka tuottaa yritykselle ja sen asiakkaille lisäarvoa, auttaa projektikäytäntöjen kehittämisessä ja soveltuu kuormittavuudeltaan organisaation luonteeseen. Kun kilpailu rakennusurakoinnissa kiristyy taantuman aikaan, rakennusliikkeen projektiliiketoiminnassa korostuvat laaduntuottokyky ja hukan minimoiminen. Tutkimukseen sisältyvässä kirjallisuuskatsauksessa avataan laatuajattelua ja prosessimaista lähestymistapaa rakennusliikkeen tavoitteiden saavuttamiseksi ja sidosryhmien tarpeiden tyydyttämiseksi. Aineistonkeruumenetelmänä käytetään teemahaastattelua. Haastattelujen avulla selvitetään yrityksen johtamiskäytäntöjä. Toimintajärjestelmä rakennetaan kirjallisuuden, haastatteluiden ja työpajan perusteella. Tuloksena havaitaan, että nykyinen dokumenttienhallintaan ja kokemukseen perustuva johtamiskulttuuri on riittämätön takaamaan jatkuvaa laadun parantamista ja menestystä. Ongelman ratkaisuehdotuksena esitetään johtamisjärjestelmää, joka ohjaa prosessien kartoittamiseen ja mallintamiseen siten, että niihin voidaan sisäänrakentaa laatuajattelua. Tutkimuksen mukaan on tarkoituksenmukaista, että työntekijät näkevät rakennusliikkeen toiminnan kokonaisuutena sen sijaan, että he keskittyisivät ainoastaan kustannusten minimoimiseen hektisessä projektitoiminnassa. Tutkimus pyrkii lisäämään rakennusliikkeen työntekijöiden laatuajattelun ja johtamisjärjestelmän tuntemusta. Se osoittaa katvealueita pienen rakennusliikkeen toiminnassa sekä tarjoaa ehdotuksia laatuajattelun edistämiseksi. fi
dc.description.abstract The purpose of the research is to establish the holding principles of management system for a small building contractor. This management system should add value both to company’s organization and customers while conserving the scarce resources of a small organization. Should the competition in building contracting draw tighter, contractors gain pressure for quality management and loss prevention. In the literary review of the research quality thinking and process-based approach are presented in order to attain the contactor’s objectives and the stakeholders’ demands. Theme-centered interview is used as a method of gathering information. Interviews expand the knowledge of the present practices of management. The management system is established upon literature, interviews and a workshop. The research results indicate that the present management system based on document management and experience is deficient in ensuring continuous quality improvement and success. As a solution to this problem a management system is introduced, which guides the organization to process mapping, modeling and built-in quality thinking. It is expedient, according to the research, that the employees distinguish the workflow of the company as a whole instead of mainly concentrating on minimizing the losses in a hectic project environment. Therefore the research considers means to enhance the level of employees understanding of quality and management system. It indicates the blind spots in the small contractor’s activities and offers suggestions to advance quality thinking. en
dc.format.extent 105 + 16
dc.language.iso fi en
dc.title Toimintajärjestelmän perustaminen pienelle rakennusliikkeelle fi
dc.title Establishment of a management system for a small building contractor en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword toimintajärjestelmä fi
dc.subject.keyword rakennusliike fi
dc.subject.keyword pk-yritys fi
dc.subject.keyword prosessienhallinta fi
dc.subject.keyword ISO 9000 fi
dc.subject.keyword management system en
dc.subject.keyword building contractor en
dc.subject.keyword sme en
dc.subject.keyword process management en
dc.subject.keyword ISO 9000 family en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201410042730
dc.programme.major Rakentamistalous fi
dc.programme.mcode IA3022 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Saari, Arto
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account