Learning Centre

Toimistorakennuksen ristiinlaminoidun puulevyvälipohjan värähtelyn hallinta askelherätteelle

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Länsiluoto, Jaakko
dc.contributor.advisor Konttila, Mauri
dc.contributor.author Tiainen, Maija
dc.date.accessioned 2014-10-03T07:22:41Z
dc.date.available 2014-10-03T07:22:41Z
dc.date.issued 2014-09-22
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14100
dc.description.abstract Työssä selvitetään, millainen CLT-välipohjan ja liimapuupalkin yhdistelmä täyttää Eurokoodi 5 Suomen kansallisen liitteen ja Taljan, Toratin ja Järvisen (2002) määrittelemän kriteeristön luokan C värähtelykriteerit tuhlaamatta materiaalia. CLT-laatta-liimapuupalkki-rakenteiden antamat vasteet pistekuormalle ja askelherätteelle lasketaan analyyttisillä ja numeerisilla menetelmillä ja niitä verrataan värähtelykriteereihin. Lisäksi arvioidaan, soveltuvatko analyyttiset menetelmät CLT-laattojen mitoitukseen. Analyyttinen laskenta on tehty Eurokoodi 5 Suomen kansallisen liitteen menetelmällä ja Taljan, Toratin ja Järvisen (2002) esittelemällä menetelmällä. Numeerinen laskenta on tehty Autodesk Simulation 2013 laskentaohjelmistolla. Tarkasteltavia CLT-laatta-liimapuupalkki-rakenteita on neljä: yksiaukkoinen yksinkertaisesti tuettu, yksiaukkoinen liimapuupalkkeihin tuettu, kaksiaukkoinen liimapuupalkkeihin tuettu ja rinnakkainen liimapuupalkkeihin tuettu rakenne. Näissä rakenteissa palkin ja laattojen jännevälinä on 4,8 m. Molemmilla laskentamenetelmillä saatujen tulosten täytyi täyttää mitoituskriteerit, jotta rakenteen todettiin täyttävät kriteerit. Jos analyyttistä menetelmää ei voitu soveltaa, rakenne arvioitiin vain numeerisilla menetelmillä. Eurokoodi 5 kansallisen liitteen mukaiset mitoituskriteerit täyttyvät tutkituissa rakenteissa yli 180 mm paksuilla yksinkertaisesti tuetuilla laatoilla sekä kaksiaukkoisessa tai rinnakkaisessa rakenteessa 240 mm paksuilla laatoilla ja 315 mm korkeilla palkeilla. Taljan, Toratin ja Järvisen (2002) asettamat kriteerit täyttyvät kaksiaukkoisissa tai rinnakkaisissa rakenteissa 200 mm paksulla laatalla, 450 mm korkealla palkilla ja 240 mm paksulla laatalla ja 315 mm korkeilla palkeilla. Kriteerin täytti myös kaksiaukkoinen rakenne 220 mm paksulla laatalla ja 405 mm korkeilla palkeilla. Analyyttisten laskentamenetelmien antamien vasteiden havaittiin poikkeavan numeerisen laskennan antamista vasteista tuentojen joustavuuden tai rakenteessa tapahtuvien leikkausmuodonmuutoksien takia. fi
dc.description.abstract By minimizing material use, this thesis aims to identify the combinations of CLT-plates and gluelam beams which meet the vibration requirements of Eurocode 5 Finnish national annex and the criteria proposed by Talja, Toratti and Järvinen (2002) for class C. Analytic and numeric methods are employed to calculate the responses of different CLT-plate-gluelam beams combinations given to point load and walking excitation. The responses are then compared to design criteria. Furthermore, this work evaluates the applicability of analytical methods for CLT-plate vibration design. Analytical calculations are made according to the method of Eurocode 5 Finnish national annex and the method proposed by Talja, Toratti and Järvinen (2002). Numeric calculations are made with Autodesk Simulation 2013 calculation software. Four types of plates were investigated: a simply supported plate, a plate on simply supported gluelam beams, a continuous plate on simply supported gluelam beams and two parallel plates on simply supported gluelam beams with a span of 4.8 m. The results received from both calculation methods need to meet the design criteria in order for the criteria to be fulfilled. If an analytical method could not be applied, the structure was evaluated with numerical methods only. Vibration requirements of Eurocode 5 Finnish national annex criteria were met in the following investigated structures with a specific span and mass: over 180-mm thick plates on simply supported, parallel or continuous structures with 240-mm thick plates on 315 mm high gluelam beams. The criteria established by Talja, Toratti and Järvinen (2002) were met by the following structures: continuous or parallel structures with 240-mm thick plates on 315-mm high gluelam beams. The criteria were met in continuous structures with 220-mm thick plates and 405-mm high gluelam beams. The responses calculated with analytical methods differed from the responses calculated with numerical methods due to the flexibility of supports or shear transformations. en
dc.format.extent 80+16
dc.language.iso fi en
dc.title Toimistorakennuksen ristiinlaminoidun puulevyvälipohjan värähtelyn hallinta askelherätteelle fi
dc.title Design of floor slabs of cross-laminated timber for vibrations induced walking in office buildings en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword CLT-välipohja fi
dc.subject.keyword liimapuupalkki fi
dc.subject.keyword värähtely fi
dc.subject.keyword värähtelymitoitus fi
dc.subject.keyword analyyttinen laskenta fi
dc.subject.keyword numeerinen laskenta fi
dc.subject.keyword Eurokoodi 5 fi
dc.subject.keyword CLT-floor en
dc.subject.keyword gluelam en
dc.subject.keyword vibration en
dc.subject.keyword vibration design en
dc.subject.keyword analytic method en
dc.subject.keyword numeric calculation en
dc.subject.keyword Eurocode 5 en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201410042719
dc.programme.major Rakennetekniikka fi
dc.programme.mcode R3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Puttonen, Jari
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_89694
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 49780
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics