Perheystävällinen organisaatiokulttuuri Case: Valio Oy

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Kärkkäinen, Katja
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:22:55Z
dc.date.available 2011-11-14T11:22:55Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/140
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia perheystävällisyyttä tukevia piirteitä ja käytäntöjä Valio Oy:n organisaatiokulttuurissa on. Lisäksi tavoitteena oli tutkia koetaanko Valio Oy:n organisaatiokulttuuri perheystävälliseksi. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyviä kysymyksiä käsiteltiin lapsiperheiden näkökulmasta. Tutkimuksen toteutustapa, menetelmät ja aineistot Tutkimus toteutettiin case-tutkimuksena. Tutkimusaineistona käytettiin kohdeorganisaatiossa toteutettuja teemahaastatteluja, organisaation sisäistä ja ulkoista kirjallista materiaalia sekä työantajan edustajan haastatteluja ja tieteellistä keskustelua aiheesta. Haastatteluja tehtiin kolmetoista ja ne toteutettiin toukokuussa 2008. Haastattelujen analysoinnissa käytettiin teemoittelua. Tutkimuksen tulokset Tutkimuksen tuloksena selvisi, että Valio Oy:ssä on useita perheystävälliseen organisaatiokulttuuriin viittaavia piirteitä ja käytäntöjä. Keskeisimpiä perheystävällisen organisaatiokulttuurin osatekijöitä ovat esimiesten ymmärtävä suhtautuminen työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyviin kysymyksiin, työaikaliukumien ulkopuoliset joustot ja etätyön mahdollisuus sekä urakehityksen jatkuminen perheen perustamisen jälkeen. Olennaista on myös, että Valio Oy:n organisaatiokulttuurissa ei ole sisäänrakennettuna oletusta pitkistä työpäivistä tai ylitöiden tekemisestä. Haasteena ja kehittämisen paikkana nähtiin avoimemman keskustelukulttuurin kehittäminen, esimiesten entistä aktiivisempi ote perheasioihin sekä niiden näkyväksi tekeminen. Myös konkreettisia kehittämisehdotuksia, muun muassa lastenhoitoapu sairaan lapsen hoidossa, tuli esiin. fi
dc.format.extent 62
dc.language.iso fi en
dc.title Perheystävällinen organisaatiokulttuuri Case: Valio Oy fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing and Management en
dc.contributor.department Markkinoinnin ja johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword perheystävällinen organisaatiokulttuuri
dc.subject.keyword perhemyönteinen organisaatiokulttuuri
dc.subject.keyword työn ja perheen yhteensovittaminen
dc.subject.keyword työ/perhe -ristiriita
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111151052
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatiokulttuuri
dc.subject.helecon organizational culture
dc.subject.helecon arvot
dc.subject.helecon values
dc.subject.helecon perhe
dc.subject.helecon families
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon hyvinvointi
dc.subject.helecon welfare
dc.subject.helecon elintarviketeollisuus
dc.subject.helecon food industry
dc.subject.helecon meijerit
dc.subject.helecon dairies
dc.ethesisid 12008
dc.date.dateaccepted 2008-10-03
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account