Sähkön kysyntäjoustokohteiden mahdollisuudet Suomen teollisuudessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lehtonen, Matti
dc.contributor.advisor Patronen, Jenni
dc.contributor.author Jokiniemi, Juuso
dc.date.accessioned 2014-10-03T07:11:26Z
dc.date.available 2014-10-03T07:11:26Z
dc.date.issued 2014-08-25
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14087
dc.description.abstract Sähkön kysyntäjoustolla tarkoitetaan sähkönkäytön hetkellistä vähentämistä tai käytön siirtämistä korkean sähkönkulutuksen ja -hinnan käyttötunneilta edullisempaan ajankohtaan. Kysyntäjoustoa voidaan hyödyntää sähköverkon tehotasapainon hallinnassa ja kulutushuippujen leikkaamisessa. Suomen teollisuus vastaa lähes puolesta koko Suomen sähkönkulutuksesta, minkä takia teollisuudessa on paljon potentiaalia kysyntäjoustoon. Tässä työssä tutkitaan Suomen teollisuuden mahdollisuuksia osallistua kysyntäjoustoon. Kysyntäjoustopotentiaalin selvittämiseksi työssä haastateltiin 12 yritystä ja yhtä kuntayhtymää. Lisäksi työssä tehtiin kasvihuonepuutarhalle case-tutkimus, jossa selvitettiin tarkemmin kysyntäjouston kannattavuutta ja toteutettavuutta. Tämän työn yrityshaastatteluissa löydettiin nykyisessä sähkömarkkinatilanteessa hyödyntämätöntä kysyntäjoustopotentiaalia useilta uusilta aloilta. Lisäksi yrityshaastatteluissa tunnistettiin uutta kysyntäjoustopotentiaalia perinteisten metsä-, metallinjalostus- ja kemianteollisuuden alojen yritysten sivuprosesseista. Työssä tehty case-tutkimus osoittaa, että kysyntäjousto on kannattavaa ja että kysyntäjoustoa on mahdollista tehdä uusissa sähkönkulutuskohteissa. fi
dc.description.abstract Demand response in the electricity markets can be defined as an act where electricity demand is transferred from high electricity demand and price hours, into more advantageous hours. Demand response can be utilized to reduce the demand peaks and to stabilize the power balance of an electricity system. The electricity consumption of Finnish industry corresponds to almost half of the total electricity consumption in Finland, which is why the industry has a lot of potential for demand response. This thesis studies the possibilities of Finnish industry to participate in demand response. In order to study the demand response potential of Finnish industry, 12 companies and one municipality group were interviewed. Additionally a case-study, where profitability and feasibility was studied in more detail, was conducted for a greenhouse garden. Unutilized demand response potential was found from several new fields in the company interviews. New demand response potential was also found from the side processes of the traditional forest, metal processing and chemical industry companies. The case-study proved that demand response can be made in a profitable way in new electricity consumption targets. en
dc.format.extent 109 + 1
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Sähkön kysyntäjoustokohteiden mahdollisuudet Suomen teollisuudessa fi
dc.title Possibilities of demand response in Finnish industry en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword kysyntäjousto fi
dc.subject.keyword sähkönkulutuskohde fi
dc.subject.keyword teollisuus fi
dc.subject.keyword tehotasapaino fi
dc.subject.keyword sähkön hankinta fi
dc.subject.keyword reservi fi
dc.subject.keyword säädettävyys fi
dc.subject.keyword demand response en
dc.subject.keyword industry en
dc.subject.keyword power balance en
dc.subject.keyword electricity procurement en
dc.subject.keyword reserve en
dc.subject.keyword adjustability en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201410042706
dc.programme.major Energiatekniikka fi
dc.programme.mcode K3007 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Syri, Sanna
dc.programme Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account