Analysis of multi-propeller marine applications by means of computational fluid dynamics

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Rauti, Timo
dc.contributor.author Turunen, Tuomas
dc.date.accessioned 2014-10-03T07:10:22Z
dc.date.available 2014-10-03T07:10:22Z
dc.date.issued 2014-05-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14078
dc.description.abstract Työssä tarkastellaan laskentamenetelmiä, joiden avulla voidaan analysoida useampipotkurisia meritekniikan laitteita. Tavoitteena on luoda laskentatyökalu, jolla voidaan parantaa olemassa olevia laitteita ja arvioida uusien konseptien suorituskykyä ja siten suunnitella hyötysuhteeltaan nykyistä parempia tuotteita. Ensiksi käydään läpi tällä hetkellä saatavilla olevia laskentamenetelmiä ja arvioidaan niiden soveltuvuutta kirjallisuustutkimuksen avulla. Potkurin pyöriminen mallinnetaan MRF-menetelmällä sekä pyörivän hilan menetelmällä, jossa hilan eri osat on erotettu niin sanotulla liukuvalla pinnalla. Turbulenssi mallinnetaan RANS-tyyppisellä kaksiyhtälömallilla SST k-omega. Teoria, johon laskentamenetelmät perustuvat, käydään läpi ja mallien toimivuutta tutkitaan vertaamalla laskettuja tuloksia mittauksiin. Vertailutapauksia on kaksi. Ensimmäisessä tapauksessa on yksi potkuri avovesiolosuhteissa ja toisessa tapauksessa yksikkö, johon kuuluu vastakkain pyörivä potkuri (CRP). Laskenta tehdään avoimen lähdekoodin virtaussimulointiohjelmistolla OpenFOAM-2.2.x, jossa sovelletaan esitettyjä laskentamenetelmiä. Kaikki käytetyt menetelmät toimivat yksittäin, mutta edelleen tarvitaan jatkotutkimuksia, jotta saavutettaisiin tavoiteltu laskentatyökalu useampipotkuristen laitteiden analysoimiseen. fi
dc.format.extent 77+8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Analysis of multi-propeller marine applications by means of computational fluid dynamics en
dc.title Monipotkuristen meritekniikan laitteiden analysointi laskennallisen virtausmekaniikan keinoin fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword contra-rotating propeller (CRP) en
dc.subject.keyword moving reference frame (MRF) en
dc.subject.keyword openFOAM en
dc.subject.keyword RANS en
dc.subject.keyword SST k-omega en
dc.subject.keyword marine propeller en
dc.subject.keyword open-water curve en
dc.subject.keyword vastakkain pyörivä potkuri (CRP) fi
dc.subject.keyword moving reference frame (MRF) fi
dc.subject.keyword openFOAM fi
dc.subject.keyword RANS fi
dc.subject.keyword SST k-omega fi
dc.subject.keyword laivan potkuri fi
dc.subject.keyword avovesikäyrä fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201410042697
dc.programme.major Teknillinen mekaniikka fi
dc.programme.mcode K3006 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Siikonen, Timo
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account