Learning Centre

Höyrykattilan dynaaminen simulointi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Varttinen, Sami
dc.contributor.author Rikkinen, Alma
dc.date.accessioned 2014-10-03T07:10:07Z
dc.date.available 2014-10-03T07:10:07Z
dc.date.issued 2014-05-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14076
dc.description.abstract Tämä diplomityö on tehty KPA Uniconin kehitysprojektiin, jossa kehitetään modulaarista kattilalaitossarjaa. Työssä luotiin simulointimalli KPA Uniconin ST-25 höyrykattilasta Apros-simulointiohjelmalla. Jatkossa malli toimii pohjana kehitettävälle koulutusimulaattorille. Kattilapiirin simulointi rajattiin vesihöyrypiirin puolelta syöttövesipumppuun ja prosessiin lähtevään höyryyn. Savukaasupiiri simuloitiin palamisesta aina savukaasukanavaan asti. Näiden lisäksi simuloitiin lieriön pinnansäädön automaatio, palamisen automaatio ja höyryn virtauksen säätö. Työn teoriaosassa esitellään erilaiset höyrykattilatyypit sekä höyrykattilan toimintaperiaate. Lisäksi kerrotaan simuloinnista yleisellä tasolla sekä Apros-simulointiohjelmasta ja esitellään työssä simuloidun kattilan mitoitusarvot. Työn lopussa analysoidaan saatuja tuloksia. Tulosten perusteella voidaan pitää simulointia onnistuneena. Simuloitu kattilapiiri tuottaa halutunlaista höyryä. Jatkotoimenpiteinä simulaatiossa on kuitenkin kehitettävää muun muassa kattilan lämpöpintojen osalta. Jatkossa simulaation liitetään automaatio ja simulaatiota päästään käyttämään koulutuskäytössä sekä automaation testauksessa. fi
dc.description.abstract This thesis is a part of KPA Unicon development project. In the project modular boiler plant series is developed. In this thesis a simulation model of KPA Unicon’s ST-25 steam boiler was created with Apros simulation software. In the future the simulation model will act as basis for a training simulator. On water-steam part of the boiler the simulation ranges from feed water pump to the pipe leading steam into process. On flue gas side the simulation was created from burner to flue gas channel. Additionally steam drum level control, combustion process automation and steam flow control valve were simulated. In the theoretical part of this thesis different types of steam boilers and their working principle are demonstrated. Moreover simulation is presented on general level and basics of Apros simulation program are explained. The last theory chapter shows the sizing values of the simulated boiler. Gained simulation results were analyzed. The results show that the simulation as a whole is a success. Simulated boiler produces steam with right parameters. However there is still development work to be done in the simulation. In the future the boiler heat transfer surfaces need to be further developed in the simulation. Additionally a real automation system will be combined with the simulation and the simulation will be used for training purposes and in automation testing. en
dc.format.extent 61 + 5
dc.language.iso fi en
dc.title Höyrykattilan dynaaminen simulointi fi
dc.title Dynamic simulation of steam boiler en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword apros-simulointiohjelmisto fi
dc.subject.keyword dynaaminen simulointi fi
dc.subject.keyword höyrykattila fi
dc.subject.keyword kattilalaitos fi
dc.subject.keyword apros simulation software en
dc.subject.keyword boiler plant en
dc.subject.keyword dynamic simulation en
dc.subject.keyword steam boiler en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201410042695
dc.programme.major Energiatekniikka fi
dc.programme.mcode K3007 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ahtila, Pekka
dc.programme Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_07643
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 49756
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics