Learning Centre

Toimintaedellytykset käyttökierrätetyn kulutuselektroniikan ekosysteemissä - tapaustutkimuksena käytettyjen tietokoneiden verkkokauppa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Virros, Eero
dc.contributor.author Katainen, Juho
dc.date.accessioned 2014-10-03T07:09:33Z
dc.date.available 2014-10-03T07:09:33Z
dc.date.issued 2014-05-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14071
dc.description.abstract Käytetyn tavaran kauppa kasvattaa suosiotaan, sillä ihmisten ympäristötietoisuus ja kestävän kehityksen arvostus ovat johtaneet kuluttajien kulutuskäyttäytymisen muutokseen. Tässä diplomityössä on tutkittu käyttökierrätetyn kulutuselektroniikan liiketoimintaekosysteemiin ja -malliin liittyviä toimintaedellytyksiä. Työ koostuu liiketoimintaekosysteemin ja liiketoimintamallin teoreettisesta tarkastelusta sekä verkkoliiketoimintaan painottuvasta tutkimusosiosta. Tutkimuksen tarkoitus on luoda ymmärrystä kestävää kehitystä noudattavien, käytetyn tavaran kaupan alalla toimivien yritysten toimintamahdollisuuksista. Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena Tietokonekauppa VihreäOmenan ensimmäisestä liiketoimintavuodesta. Tutkimuksessa on kuvattu VihreäOmenan toiminnan tausta, liiketoimintaekosysteemi ja -malli. Kuvausten pohjalta on selvitetty liiketoiminnallisia haasteita ja mahdollisuuksia. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää käyttökierrätykseen liittyvien hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. fi
dc.description.abstract The market for used goods continues to grow in popularity as people’s environmental awareness and valuation of sustainable development have led to notable changes in consumer behaviour. Central to this thesis are the study of both the business ecosystem of re-used consumer electronics and the practical dynamics of the business model therein. The project is made up of the practical business ecosystem and to the theoretical analysis of the business model involved, in addition to a section delving into e-business specifically. The purpose of the study is to create new understanding concerning opportunities for businesses that work toward sustainable development through their dealing in used goods. The study has been carried out as a case study of Tietokauppa VihreäOmena’s first year in business. VihreäOmena’s background, business ecosystem and business model are described and analysed in the study. Based on this analysis, business challenges and opportunities are identified. The findings of the study are significant in their practical insights into how projects linked to recycling can be improved in both their planning and implementation. en
dc.format.extent 60
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Toimintaedellytykset käyttökierrätetyn kulutuselektroniikan ekosysteemissä - tapaustutkimuksena käytettyjen tietokoneiden verkkokauppa fi
dc.title The operating conditions in re-used consumer electronics business ecosystem – Case online store of second hand computers en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword liiketoimintaekosysteemi fi
dc.subject.keyword liiketoimintamalli fi
dc.subject.keyword verkkoliiketoiminta fi
dc.subject.keyword käyttökierrätys fi
dc.subject.keyword business ecosystem en
dc.subject.keyword business model en
dc.subject.keyword e-business en
dc.subject.keyword re-use en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201410042690
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ekman, Kalevi
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_91984
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 49751
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse