Learning Centre

Katse kehossa – keho katseessa Fenomenologinen tutkielma katseen ja kehon kautta saavutettavasta olemisen kokemuksesta taiteellisessa toiminnassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Varto, Juha
dc.contributor.author Hytönen, Tero
dc.date.accessioned 2014-10-03T06:58:13Z
dc.date.available 2014-10-03T06:58:13Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14067
dc.description.abstract Opinnäytteeni käsittelee katseen ja kehollisuuden ilmiöitä kuvataiteen ja taidetanssin kontekstissa. Aineistona toimii omat kokemukseni tanssijana ja kuvantekijänä. Peilaan kokemuksiani Maurice Merleau-Pontyn kaksisuuntaiseen käsitykseen kosketetusta ja koskettajasta. Kuljetan mukana myös taidetanssin, liikunnanfilosofian ja kuvataidekasvatuksen tutkijoita joiden avulla perustelen kokemuksiani katseen ja kehollisuuden ilmiöistä. Pyrin hahmottamaan ihmistä kokonaisvaltaisena havainnoijana, joka on oma kehonsa eikä koe sitä erillisenä itsestään. Tutkin katseen ja kehollisuuden välisiä vaikutussuhteita ja sitä miten ne ilmenevät itsessäni, ihmisten välillä ja taiteellisessa työskentelyssä. Päätelmissä pohdin katseen ja kehollisuuden suhdetta olemisen käsitteeseen. Pohdin miten taiteellinen työskentely ja taidolla ajattelu suhteutuvat puhtaan olemisen käsitteeseen. Yhdistän omaa kokemustietoani ja tutkijoiden käsitteitä tämän laajemman olemisen alueen lähestymiseen fi
dc.format.extent 79
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Katse kehossa – keho katseessa Fenomenologinen tutkielma katseen ja kehon kautta saavutettavasta olemisen kokemuksesta taiteellisessa toiminnassa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword fenomenologia fi
dc.subject.keyword kehollisuus fi
dc.subject.keyword katse fi
dc.subject.keyword oleva fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201410042686
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Kallio-Tavin, Mira
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics