Learning Centre

Päivittäistaitojen kuvakorttisarja kognitiohäiriöisten ihmisten hoitotyöhön

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Kronqvist, Juha
dc.contributor.author Mansikkamäki, Ilmari
dc.date.accessioned 2014-10-03T06:57:56Z
dc.date.available 2014-10-03T06:57:56Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14065
dc.description.abstract Opinnäytteen tavoitteena on tehdä kuvallinen peli tai työkalu, jolla voidaan arvioida kognitiohäiriöisen henkilön toimintakykyä. Työkalun prototyyppi kehitetään Malmin psykiatrian poliklinikan ja Auroran sairaalan hoitohenkilökunnan kanssa yhteissuunnittelun menetelmiä hyödyntäen. Taustatutkimus käsittelee mielenterveyshoitoa, toimintakykyä ja päivittäistoimintojen taitoja ja nojaa aiheesta kirjoitetun tutkimuksen lisäksi lääkäreiden ja projektiin osallistuvien hoitajien ja toiminta- ja fysioterapeuttien haastatteluihin. Tutkimusmenetelmätosiossa esitellään projektissa käytetyt tiedonhankinnan ja yhteissuunnittelun menetelmät. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan korttisarjojen käyttöä muotoilussa ja ihmissuhdetyössä sekä korttisarjojen ominaisuuksia yleisesti. Työkalu muuttuu pelimekaniikan sisältävästä pelistä ja vertailukelpoisia tuloksia antavasta arviointimenetelmästä kuvakorttisarjaksi, jonka pääasiallinen käyttötapa on toimia keskustelun apuvälineenä. Korttisarja suunnitellaan projektiin osallistuvien toiveiden ja vaatimusten perusteella ja osallistujat kokeilevat sitä työssään potilaidensa kanssa. Kahden koekäyttöjakson jälkeen yhteissuunnittelu päättyy loppuhaastatteluihin ja tulosten analysointiin. Opinnäytteen produktio-osuuden tuloksena syntyi 126 korttia sisältävä kuvakorttisarjan prototyyppi, jonka aiheet kuvaavat päivittäistoimintojen taitoja. fi
dc.description.abstract The goal of the thesis is to create a picture based game or a tool to help measure the functional ability of a person who suffers from a cognitive disorder. A prototype of the tool is developed in cooperation with caregivers of the Aurora psychiatric hospital and the Malmi psychiatric outpatient clinic by utilizing co-design methods. Background research covers mental healthcare, functional ability and ADL skills, and is based on literature as well as on interviews conducted with mental healthcare professionals. The research chapter introduces co-design methods utilized in the project, and the literature review covers the usage of picture series in the fields of design and therapy and the properties of picture series in general. The tool evolves from an instrument for measuring a person's functional ability into a picture series whose primary purpose is to encourage discussion between patient and caregiver. The picture series is designed based on the hopes and needs of participating caregivers and is tested by them during two trial phases in their daily work. The result is a picture series prototype including 126 cards representing different ADL skills. en
dc.format.extent 46
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Päivittäistaitojen kuvakorttisarja kognitiohäiriöisten ihmisten hoitotyöhön fi
dc.title ADL skills picture series for care work with people with a cognitive disorder en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword kognitiivinen häiriö fi
dc.subject.keyword korttisarja fi
dc.subject.keyword mielenterveyshoito fi
dc.subject.keyword päivittäistaidot fi
dc.subject.keyword terapia fi
dc.subject.keyword yhteissuunnittelu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201410042684
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Kronqvist, Juha
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics