Why do regional headquarters live and die?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Kähäri, Perttu
dc.date.accessioned 2014-09-30T09:00:12Z
dc.date.available 2014-09-30T09:00:12Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-952-60-5853-5 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5852-8 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14053
dc.description.abstract Regional headquarters can be defined as an intermediate organizational unit with a mandated role, geographic scope and location. Regional headquarters represents a dynamic phenomenon within multinational companies. Guided by the research question - why do regional headquarters live and die - the purpose of this thesis is to understand and explain why RHQ exist and why they sometimes cease to exist. The thesis builds on four essays examining the dynamism of regional headquarters with various methods and applying different perspectives. The first essay presents regional headquarters in their dynamic context of corporate headquarters, subsidiaries and local environment. The second essay explains the processes that regional headquarters apply to add parenting value and presents evolutionary patterns that the value follows. The third essay investigates the effects of trust and distance on the retention and loss of the regional headquarters mandate. The final essay explores an entire population of regional headquarters in relation with its three environments. The empirical studies use a longitudinal approach in line with the dynamic research question. This thesis argues that regional headquarters are inherently dynamic, because they are embedded in three environments, terminable and sensitive to change. Their role, location, and geographic scope are interdependent, and change in one attribute will affect other attributes. Regional headquarters exist because they add value to their parents and subsidiaries at a lower agency cost than other alternatives. However, regional headquarters will die if they stop adding value, if they lose their parent's trust, or if an abrupt change in the corporate or external environment affects their position within the organizational structure of the multinational company. en
dc.description.abstract Aluepääkonttorit määritellään välitason organisaatioiksi, joille on valtuutettu erityinen rooli, maantieteellinen vastuualue ja sijainti. Ne ovat dynaaminen osa monikansallista yritystä. Tämän väitöskirjan tavoitteena on vastata tutkimuskysymykseen: miksi aluepääkonttorit elävät ja kuolevat. Väitöskirja rakentuu neljästä esseestä, jotka tarkastelevat aluepääkonttorien dynamiikkaa eri näkökulmista ja erilaisin tutkimusmenetelmin. Ensimmäinen essee esittelee aluepääkonttorit niiden dynaamisessa kontekstissa, johon kuuluvat ylemmän tason pääkonttori, tytäryhtiöt ja paikallinen ympäristö. Toinen essee selittää, millaisia prosesseja aluepääkonttorit käyttävät tuottaakseen lisäarvoa, ja esittelee neljä lisäarvon kehitysmallia. Kolmas essee tutkii luottamuksen ja etäisyyden vaikutusta aluepääkonttorivastuiden säilymiseen ja menetykseen. Neljäs essee käsittelee kokonaista aluepääkonttoripopulaatiota ja sen suhdetta kolmeen eri ympäristöön. Empiiriset analyysit perustuvat pitkittäistutkimukseen Suomessa sijaitsevista aluepääkonttoreista. Väitöskirjassa aluepääkonttoreiden havaitaan olevan synnynnäisesti dynaamisia organisaatioita, koska ne ovat osa kolmea eri ympäristöä, ne voidaan lopettaa ja ne ovat erityisen muutosherkkiä. Niiden rooli, sijainti ja maantieteellinen vastuualue ovat toisistaan riippuvaisia, joten muutos yhdessä ominaisuudessa vaikuttaa muihin ominaisuuksiin. Aluepääkonttoreita on olemassa, koska ne tuottavat lisäarvoa emo- ja tytäryhtiöilleen pienemmin agenttikustannuksin kuin muut vaihtoehdot. Toisaalta aluepääkonttori kuolee pois, jos se lakkaa tuottamasta lisäarvoa, jos se menettää emonsa luottamuksen tai jos äkillinen muutos konsernissa tai ulkoisessa ympäristössä vaikuttaa sen asemaan osana monikansallisen yrityksen organisaatiorakennetta. fi
dc.format.extent 227
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 137/2014
dc.relation.haspart Kähäri, Perttu. Research on Regional Headquarters - A systematic review and agenda for future research. Unpublished.
dc.relation.haspart Kähäri, Perttu. What am I worth to my parent? A longitudinal analysis of how Regional Headquarters add value in MNCs. Unpublished.
dc.relation.haspart Kähäri, Perttu; Barner-Rasmussen, Wilhelm; Saittakari, Iiris; Piekkari, Rebecca. Regional headquarters – to be, or not to be? A study of the loss and retention of headquarters mandates. Unpublished.
dc.relation.haspart Kähäri, Perttu; Piekkari, Rebecca. 2014 (forthcoming). The Evolution of Regional Headquarters Population: An Ecological Analysis. In: Lundan, S. (ed.). Transnational Corporations and Transnational Governance. Houndmills, UK. Palgrave Macmillan.
dc.subject.other Management en
dc.subject.other Organisations, Corporations en
dc.title Why do regional headquarters live and die? en
dc.title Miksi aluepääkonttorit elävät ja kuolevat? fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword regional headquarters en
dc.subject.keyword headquarters en
dc.subject.keyword multinational companies en
dc.subject.keyword regional management en
dc.subject.keyword mandate loss en
dc.subject.keyword parenting en
dc.subject.keyword aluepääkonttorit fi
dc.subject.keyword pääkonttorit fi
dc.subject.keyword monikansalliset yritykset fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5853-5
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Piekkari, Rebecca, Vice Dean, Professor, Aalto University, Department of Management Studies, Finland
dc.opn Nell, Phillip C., Professor, Vienna University of Economics and Business, Austria
dc.subject.helecon international companies en
dc.subject.helecon management en
dc.subject.helecon headquarters en
dc.subject.helecon location en
dc.subject.helecon regional research en
dc.subject.helecon kansainväliset yhtiöt fi
dc.subject.helecon johtaminen fi
dc.subject.helecon pääkonttorit fi
dc.subject.helecon sijainti fi
dc.subject.helecon aluetutkimus fi
dc.date.defence 2014-10-10
dc.identifier.bibid 686857


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account