Learning Centre

A log in / B from a curious process of play and contradiction

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Siukonen, Jyrki
dc.contributor.author Koljonen, Tanja
dc.date.accessioned 2014-09-17T07:48:45Z
dc.date.available 2014-09-17T07:48:45Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13997
dc.description.abstract Opinnäytetyöni jakautuu kahteen osaan: Osa A Log In on yritys kartoittaa mitä piilee päivässä syntyneen teosidean takana. Log In on vuonna 2011 valmistunut liikkuvan kuvan teos jossa animoidut, hylätyt pankkikorttikoodinumerot rakentavat jatkuvan luupin. Olen editoinut numeromateriaalin häviämään hiljalleen kohti valkoista. Kirjoitan materiaalista, teoksen käytännön toteutuksesta ja rakenteesta, toistosta sekä nollasta. B-osassa From a Curious Process of Play and Contradiction, paneudun valokuvalliseen työskentelyyni. B-osan kuvallinen osuus kattaa valikoiman teoksia vuosilta 2011-2014. En ole työstänyt varsinaista sarjaa, pikemminkin lopulta on syntynyt kokoelma yksittäisiä teoksia. Nämä teokset linkittyvät yhteen sanan, esineen ja valokuvan liitoksen rajapinnalla. Tekstissä taustoitan motiiveja työskentelylleni, pohdin valokuvan osuutta, sen suhdetta sanaan sekä avaan runouden merkitystä työskentelyssäni. A ja B osaa yhdistää löydetyn, hylätyn materiaalin työstäminen. Sekä A että B osan sisällöissä kyseenalaistuvat loogiset rakenteet: A osassa numeroiden logiikka tuhoutuu ja tilalle nousee uusi keksimäni logiikka, jonka päämääränä on lopulta kadottaa kaikki näkyvät merkit. B osassa konventionaaliset systeemit vesittyvät kun tuon valokuviini rinnakkain kaksi toisistaan irrallista elementtiä, sanan ja esineen. fi
dc.format.extent 102
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title A log in / B from a curious process of play and contradiction fi
dc.title A log in / B from a curious process of play and contradiction en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.subject.keyword valokuva fi
dc.subject.keyword kuva ja sana fi
dc.subject.keyword nonsense fi
dc.subject.keyword metafora fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201409172633
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Parantainen, Jyrki
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse