Kinetic kid – Guiding child interaction within a motion game

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Hämäläinen, Perttu
dc.contributor.author Huhtanen, Mari
dc.date.accessioned 2014-09-17T07:48:07Z
dc.date.available 2014-09-17T07:48:07Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13992
dc.description.abstract At present there are no widely established conventions in children’s interactive stories and games for using movements to control the characters and interact with a story. Therefore, the designer needs to pay particular attention when planning, writing and implementing instructions for a child. In this master’s thesis the focus is on researching and designing a user interface instructions, including help and tutorial elements, for facilitating the child’s playing experience. Kinetic Kid means a child moving a lot. I showcase how children can control a storybook application called the Sharp-Eyed Little Red Riding Hood with their own body movements. The child can become the character of the story and help solving tasks using a gesture ‘to look forward’. The animated and interactive story is 15-minute-long played using the Kinect motion sensor. The literature analysis consists of two parts: children’s abilities and motion games. The first part discusses Child-Computer Interaction, developmental stages and intrinsic properties of a child. The second part focusing on motion games includes a short analysis of user interface conventions in Microsoft Kinect games. In addition it explores the influence of motion games on the future development of motion-based applications. I also conducted interviews with kindergarten teachers to gather their professional opinions on how to instruct children to move and follow guidelines. I used their answers and observations to improve the user interface and develop the game further. en
dc.description.abstract Liikeentunnistussensorien käytöstä lasten interaktiivisissa saduissa ja peleissä ei yleisesti tunnettuja käytäntöjä ole juuri olemassa. Siksi suunnittelijan pitää kiinnittää erityistä huomiota suunnitellessaan, kirjoittaessaan ja toteuttaessaan ohjeistusta lapselle. Tässä maisterin opinnäytteessä keskitytään tutkimaan ja suunnittelemaan käyttöliittymäohjeistuksia lapsen pelikokemuksen helpottamiseksi. Työn nimi viittaa paljon liikkuviin lapsiin. Näytän kuinka lapset voivat omalla kehonliikkeellään ohjata interaktiivista Tarkkasilmäinen Punahilkka -satua. Lapsi voi astua sadun päähenkilön saappaisiin ja auttaa tätä suoriutumaan tehtävistä tähyily-toiminnolla. Animoitu ja interaktiivinen tarina on 15 minuutin mittainen ja sen pelaamiseen käytetään Kinect-liikkeentunnistussensoria. Työn kirjallisuusanalyysi koostuu kahdesta osasta: lasten ominaisuuksista ja liikkeeseen perustuvista digitaalisista peleistä. Ensimmäisessä osassa käydään läpi lapsen ja tietokoneen vuorovaikutusta, kehityspsykologiaa ja lapsen sisäisiä ominaisuuksia. Toinen osa keskittyy liikkeillä ohjattaviin peleihin, sisältäen myös analyysin käyttöliittymien lainalaisuuksista Microsoftin Kinect-peleissä. Sen lisäksi käsitellään liikkeellä ohjattavien pelien vaikutusta tulevaisuuden liiketunnistukseen perustuvissa aplikaatioissa. Mukana on myös lastentarhanopettajien kanssa tekemäni haastattelu, jossa kysyin heidän ammatillisia näkemyksiään siitä, kuinka lasta ohjataan liikkumaan ja seuraamaan ohjeita. Käytin heidän huomioitaan ja vastauksiaan Punahilkka-projektin käyttöliittymän suunnitteluun ja parantamiseen. fi
dc.format.extent 114 + 16
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Kinetic kid – Guiding child interaction within a motion game en
dc.title Liikkuva lapsi: lapsen interaktion ohjaaminen liikkeentunnistuspelissä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.subject.keyword child-computer interaction (CCI) en
dc.subject.keyword embodied interaction en
dc.subject.keyword motion game en
dc.subject.keyword motion sensor en
dc.subject.keyword natural user interface (NUI) en
dc.subject.keyword UI design en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201409172628
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Vuori, Rasmus
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account