Uusmediakuplan reunalla - Tampereen Iconiittien tarina

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor -, -
dc.contributor.author Koski, Anu
dc.date.accessioned 2014-09-17T07:29:40Z
dc.date.available 2014-09-17T07:29:40Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13990
dc.description.abstract Vuosituhannen vaihteen uusmediakupla (tai IT-kupla) muistetaan hypestä, riskisijoittajien rahan tuhlauksesta, epärealistisista visioista, suurista lupauksista, pitkistä työpäivistä, kannattavuuden kustannuksella nopeasti kasvaneista yrityksistä ja loputtomista juhlista. Uusmedia-alan työntekijöiden kerrotaan tavoitelleen mainetta, menestystä ja kunniaa. Tarinoiden kertojina toimivat yleensä yritysten perustajat, visionäärit ja johtajat. Kuitenkin uusmediayrityksissä työskenteli myös satoja rivityöntekijöitä, joiden omaa näkemystä siitä, mitä varsinaisesti tapahtui, ei juurikaan olla kuultu. Tässä opinnäytteessäni tarkastelen omaa uusmediakuplan aikaista työpaikkaani, Icon Medialab Finlandin Tampereen toimistoa ja erityisesti sen työntekijöitä, Iconiitteja, joihin itsekin kuuluin. Icon Medialab Finland oli ruotsalaisen kansainvälisen uusmediayhtiön Icon Medialab Internationalin tytäryhtiö, joka toimi Suomessa vuosina 1997–2002 kahdella paikkakunnalla, Tampereella ja Helsingissä. Kerään muistitietoaineistoa entisten työtovereitteni kanssa sosiaalisessa mediassa käymieni keskustelujen avulla. Aineistosta etsin vastauksia kysymyksiin, miksi ihmiset lähtivät mukaan täysin uudelle toimialalle ja millaista työskentely uusmediayrityksessä oli. Pyrin selvittämään, mikä on uusmediakuplan perintö tänä päivänä: mitä ihmiset haluavat muistaa tuosta ajasta. Tarkoitukseni on tuoda visionäärien muisteloiden rinnalle yhden kotimaisen uusmediakuplan keskipisteestä hieman syrjässä toimineen työyhteisön jäsenten tulkinta siitä, mitä kuplan sisällä tapahtui. Muistitietotutkimukseni on luonteltaan ymmärtävää ja tulkitsevaa, se etsii yhteisen menneisyytemme merkitystä. Lopputuloksena kerron Iconiittien tarinan, oman tulkintani työyhteisömme muistoista. Iconiittien tarina on henkilökohtainen ja yksityinen, mutta se tuo kuitenkin yhden uuden ja tärkeän näkökulman ilmiöön nimeltä uusmediakupla. Mekin halusimme luoda uutta, mutta emme maineen ja menestyksen takia, vaan oppiaksemme ja siksi, että yhdessä tekeminen oli hauskaa. Tämä on tarinamme ydin, ja tämän opinnäytteeni tarkoitus on liittää se osaksi uusmedian historiankirjoitusta. fi
dc.description.abstract What do we remember about the dotcom bubble of the turn of the millennium? Unprofitable but fast-growing companies with unrealistic visions, big promises and endless parties spending millions of venture capitalists’ money, employees working around the clock to gain fortune and fame by creating something new? These stories are often told by the founders, visionaries and leaders of the new media companies. However, there were hundreds of ordinary workers who have not had a chance to tell their view of the story. Some of them, including myself, worked at Icon Medialab Finland, which was a subsidiary of Icon Medialab Inter- national, a Swedish internet consultancy company. Icon Medialab Finland operated from 1997 to 2002 with two offices, Tampere and Helsinki. In this thesis I will study the work community, the so called Iconites, of the Tampere office. I collect oral history about our work community by having discussions with my old workmates in social media. I try to find answers to the questions, how people ended up working in a completely new industry and what kind of experiences they had there. I will also try to reveal the legacy of the dotcom bubble: what do people want to remember about the era. Tampere was not in the center of the Finnish dotcom bubble but rather on the edge of it, so the Iconites of Tampere have an alternative view to what happened inside the bubble. My oral history study is understanding and interpretative, I’m searching for the meaning of our common past and making it understandable. The result is the story of the Iconites, my own interpretation of the memories of our work community. The story of the Iconites is personal and private, but still it shows a new and important perspective to the phenomenon called the dotcom bubble. We also wanted to create something new, but not for fortune and fame, but to learn and because working together was fun. This is our story, and the purpose of my thesis is to introduce it as a part of the history of new media. en
dc.format.extent 88
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Uusmediakuplan reunalla - Tampereen Iconiittien tarina fi
dc.title On the edge of the dotcom bubble - the story of the Iconites of Tampere en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.subject.keyword uusmedia fi
dc.subject.keyword uusmediakupla fi
dc.subject.keyword muistitieto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201409172626
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Reunanen, Markku
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account