Improving the Energy Efficiency and Operating Performance of Heavy Vehicles by Powertrain Electrification

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Lajunen, Antti
dc.date.accessioned 2014-09-08T09:00:12Z
dc.date.available 2014-09-08T09:00:12Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-952-60-5825-2 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5824-5 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13953
dc.description.abstract In this thesis, the potential of hybrid and electric powertrains to improve the energy efficiency and operating performance of heavy vehicles and heavy machinery have been evaluated with scientific research methods. The evaluation was carried out by using representative case applications among on-road heavy vehicles and heavy machinery. These applications are a city bus, an underground mining loader and a heavy vehicle combination. The key objective of this thesis was to analyze the impact of powertrain electrification on the energy efficiency and operating performance. For city buses and underground mining loader, cost effectiveness was also analyzed. The role of the different electrical energy storages in powertrain electrification was evaluated throughout the different phases of this research for each vehicle application. Many aspects need to be taken into consideration when introducing electric powertrains for heavy vehicles and machinery. Important aspects are the operating environment, strategy and schedule. In this context, this thesis introduces several methods to evaluate these different aspects in terms of energy efficiency and operating performance. These methods are based on vehicle simulation, which was the main research method. Vehicle simulation is a very powerful tool to develop and evaluate different vehicle powertrain technologies. During the research, different vehicle simulation software were used the main tool being the MATLAB/Simulink. The various simulation results clearly showed that the energy efficiency of the heavy vehicles can be significantly improved by powertrain electrification. It is being underlined that the improvement depends on the powertrain topology, operating cycle, and also energy storage system configuration. According to the cost calculations results, the hybrid and electric city buses have, in most situations, higher life cycle costs than the diesel buses whereas a hybrid underground loader has already potential to be economically more profitable than a diesel loader. The various performance analyses of the energy storages in different heavy vehicle applications showed that the current lithium-ion battery technology provides good performance in terms of power and energy capacity. However, the battery costs and durability are still importance challenges in order to improve the cost effectiveness of heavy vehicles. en
dc.description.abstract Tässä väitöskirjassa arvioidaan tieteellisillä tutkimusmenetelmillä hybridi- ja sähköisen voimansiirron potentiaalia parantaa raskaiden ajoneuvojen ja työkoneiden energiatehokkuutta ja suorituskykyä. Arviointi suoritettiin keskittymällä kahteen tyypilliseen raskaaseen ajoneuvoon ja yhteen työkoneeseen. Nämä kyseiset ajoneuvot ovat kaupunkilinja-auto ja raskas ajoneuvoyhdistelmä ja työkoneena on kaivoslastaaja. Tämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli selvittää voimansiirron sähköistämisen vaikutus raskaiden ajoneuvojen ja työkoneiden energiatehokkuuteen ja suorituskykyyn. Kaupunki linja-auton ja kaivoslastaajan kohdalla tarkasteltiin myös kustannustehokkuutta suhteessa perinteisiin dieselkäyttöisiin ajoneuvoihin. Jokaisen ajoneuvon ja työkoneen kohdalla analysoitiin myös sähköisten energiavarastojen vaikutusta energiatehokkuuteen ja suorituskykyyn. Raskaiden ajoneuvojen ja työkoneiden voimansiirron sähköistämisessä täytyy ottaa huomioon monia erilaisia tekijöitä kuten toimintaympäristö, ajo- tai työsykli ja operointistrategia. Tämän väitöskirjan tavoitteena olikin luoda mahdollisimman kattavia laskentamenetelmiä, joilla voidaan tasapuolisesti vertailla erilaisia voimansiirron teknologioita ja operointistrategioita. Näiden menetelmien kehityksen keskiössä on ajoneuvosimulointi, jota käytettiin pääasiallisena tutkimusmenetelmänä. Simulointi on tehokas tapa kehittää ja arvioida erilaisia voimansiirron teknologioita varsinkin kun kyseessä on raskaat ajoneuvot ja työkoneet. Tutkimuksessa käytettiin ajoneuvosimulointiin kehitettyjä ohjelmistoja ja MATLAB/Simulink ohjelmistoa. Kokonaisuudessaan tutkimuksen tulokset osoittivat, että raskaiden ajoneuvojen ja työkoneiden energiatehokkuutta voidaan merkittävästi parantaa voimansiirron sähköistämisellä. Tulokset osoittivat myös, että mahdollinen energiatehokkuuden parantuminen on kuitenkin usein vahvasti riippuvainen voimansiirron topologiasta, operointisyklistä ja myös energiavarastosta. Kustannustehokkuusanalyysien mukaan hybridi- ja sähkölinja-autoilla on vielä useimmiten korkeammat elinkaarikustannukset kuin perinteisillä diesel linja-autoilla. Hybridikaivoslastaajalla on sen sijaan jo potentiaalia olla taloudellisesti kannattavampi kuin dieselkäyttöinen lastaaja. Energiavarastojen suorituskyvyn analyysit osoittivat, että nykyinen litium-ioni akkuteknologia tarjoaa hyvän suorituskyvyn teho- ja energiakapasiteetin suhteen. Näiden akkujen kustannukset ja kestoikä ovat kuitenkin vielä tärkeitä haasteita kun halutaan parantaa raskaiden ajoneuvojen ja työkoneiden kustannustehokkuutta. fi
dc.format.extent 92 + app. 80
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 125/2014
dc.relation.haspart [Publication 1]: Lajunen, Antti. Energy consumption and cost-benefit analysis of hybrid and electric city buses. International Journal of Transportation Research: Part C, vol. 38, pp 1–15, Jan 2014. DOI: 10.1016/j.trc.2013.10.008
dc.relation.haspart [Publication 2]: Lajunen, Antti. Powertrain Design Alternatives for Electric City Bus. In Proc. IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference, Seoul, Korea, pp. 1112–1117, Sep 2012. DOI: 10.1109/VPPC.2012.6422622
dc.relation.haspart [Publication 3]: Lajunen, Antti. Energy-Optimal Velocity Profiles for Electric City Buses. In Proc. IEEE International Conference on Automation Science and Engineering, Madison, WI, USA, pp. 886–891, Aug 2013. DOI: 10.1109/CoASE.2013.6653956
dc.relation.haspart [Publication 4]: Lajunen, Antti. Development of Energy Management Strategy for Plug-in Hybrid City Bus. In Proc. IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Dearborn, MI, USA, pp. 1–6, Jun 2012. DOI: 10.1109/ITEC.2012.6243456
dc.relation.haspart [Publication 5]: Lajunen, Antti and Suomela, Jussi. Evaluation of Energy Storage System Requirements for Hybrid Mining Loader. IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 61, no. 8, pp. 3387-3393, Oct 2012. DOI: 10.1109/TVT.2012.2208485
dc.relation.haspart [Publication 6]: Lajunen, Antti. Development of Energy Management Strategies for Heavy Mobile Machinery. In Proc. ASME Dynamic Systems and Control Conference, Palo Alto, CA, USA, pp. 1–8, Oct 2013. DOI: 10.1115/DSCC2013-3862
dc.relation.haspart [Publication 7]: Lajunen, Antti. Fuel economy analysis of conventional and hybrid heavy vehicle combinations over real-world operating routes. Journal of Transportation Research: Part D, vol. 31, pp. 70–84, Aug 2014. DOI: 10.1016/j.trd.2014.05.023
dc.subject.other Mechanical engineering en
dc.subject.other Energy en
dc.title Improving the Energy Efficiency and Operating Performance of Heavy Vehicles by Powertrain Electrification en
dc.title Raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuuden ja suorituskyvyn parantaminen voimansiirron sähköistämisellä fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Koneenrakennustekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Engineering Design and Production en
dc.subject.keyword electric powertrain en
dc.subject.keyword hybrid powertrain en
dc.subject.keyword energy efficiency en
dc.subject.keyword operating performance en
dc.subject.keyword heavy vehicle en
dc.subject.keyword heavy machinery en
dc.subject.keyword energy storage en
dc.subject.keyword vehicle simulation en
dc.subject.keyword sähköinen voimansiirto fi
dc.subject.keyword hybridivoimansiirto fi
dc.subject.keyword energiatehokkuus fi
dc.subject.keyword suorituskyky fi
dc.subject.keyword raskas ajoneuvo fi
dc.subject.keyword raskas työkone fi
dc.subject.keyword energiavarasto fi
dc.subject.keyword ajoneuvosimulointi fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5825-2
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Juhala, Matti, Prof., Aalto University, Department of Engineering Design and Production, Finland
dc.opn Van Mierlo, Joeri, Prof., Vrije Universiteit Brussel, Belgium
dc.opn Tammi, Kari, Research Prof., Technical Research Centre of Finland VTT, Finland
dc.date.dateaccepted 2014-08-18
dc.contributor.lab Vehicle Engineering en
dc.contributor.lab Ajoneuvotekniikka fi
dc.rev Lienkamp, Markus, Professor, Technische Universität München, Germany
dc.rev Van Mierlo, Joeri, Professor, Vrije Universiteit Brussel, Belgium
dc.date.defence 2014-09-10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account