Learning Centre

Reaaliaikaisten audio-ohjelmointirajapintojen vertailu

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pihlajamäki, Tapani
dc.contributor.author Pero, Jaakko
dc.date.accessioned 2014-09-01T07:47:36Z
dc.date.available 2014-09-01T07:47:36Z
dc.date.issued 2014-08-25
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13921
dc.description.abstract Tässä työssä vertailtiin kolmea yleisesti saatavilla olevaa audioohjelmointirajapintaa, ALSAa, Core Audiota ja WASAPIa. Suorituskyvyn vertailemiseksi toteutettiin Karplus-Strong-kielimalliin perustuva reaaliaikainen testiohjelma kaikilla kolmella eri ohjelmointirajapinnalla. Mallin aaltotaulukko korvattiin järjestelmän tuntemattomalla viiveellä. Testeissä lyhyt valkoisen kohinan purske lähetettiin äänikortin ulostuloon, joka oli kytketty saman laitteen sisäänmenoon lyhyellä kaapelilla. Testiohjelma luki signaalia laitteen sisäänmenosta, tallensi sen analyysiä varten, mutta lisäksi lähetti sen alipäästösuodattimen läpi takaisin ulostuloon, muodostaen silmukan. Kohinapurske käyttäytyy tällaisessa silmukassa kuin kielisoittimen kieli, kun se on ensin alkutilastaan poikkeutettu. Kun testiohjelmaa suoritettiin reaaliaikaisesti, järjestelmän viiveet eli latenssit näkyivät kielimallissa aaltotaulukon pituuksina, joita vertailtiin. Testiohjelmia ajettiin samalla Apple-laitteistolla, ajot tallennettiin ja latenssit määritettiin tallenteista. Virtualisointiohjelmia ei käytetty, vaan käyttöjärjestelmiä ohjelmistoineen ajettiin laitteessa sellaisenaan. Mittauspisteet valittiin siten, että samoja voitiin käyttää kaikkien toteutusten mittauksissa. Toteutusten keskinäistä vertailua varten puskurikoon ja näytteenottotaajuuden vaikutukset vähennettiin tuloksista, jolloin jäljelle jääneiden latenssien havaittiin olevan muutaman millisekunnin sisällä toisistaan. Pienimmät latenssit mitattiin ALSAa käyttäneellä toteutuksella 96 kHz:n näytteenottotaajuudella. ALSAlla saavutettiin yleisesti paras suorituskyky, ja WASAPIllakin lähes yhtä hyvä. Suurimmat latenssiarvot mitattiin Core Audio -rajapintaa käyttäneellä toteutuksella. Lisäksi rajapintoja vertailtiin suhteessa yleisiin suunnitteluperiaatteisiin. Vertailussa huomioitiin metodien määrä ja arvioitiin käyttöönoton helppoutta ja dokumentaation saatavuutta. Suuri opeteltavien metodien määrä hidastaa rajapinnan käyttöönottoa. Rajapintojen metodit laskettiin, jolloin ALSAssa havaittiin olevan muihin rajapintoihin verrattuna huomattavasti suurempi määrä ohjelmoijalle näkyviä metodeja. fi
dc.description.abstract In this thesis, three popular, generally available audio programming interfaces, ALSA, Core Audio, and WASAPI, were compared. A modified real-time Karplus-Strong plucked-string model application was implemented using all three APIs. In order to compare the performances, the wavetable of the plucked-string model was effectively replaced by the unknown delay of the system. In the tests, a short burst of white noise was written to the physical audio output device of the sound card, which was hardwired with a short cable to the input port of the same device. The input stream was then acquired by the application, stored on an additional buffer for further analysis, but also sent back to the output device, in order to create a loop. The noise burst in the loop acts similarly to a string instrument after its initial excitation. As the model is run in real-time, the latency of the whole system appears as the length of the wavetable. These latencies were compared. In order to guarantee a fair comparison, the applications and corresponding operating systems were installed and run natively on the same Apple hardware, without additional virtualization layers. The runs were recorded and latencies were determined by analyzing the recordings. By compensating the known effect of buffer size and sample rate, the overhead latency characteristic of each implementation was extracted from the results. Overhead latencies were found to be within a few milliseconds. The smallest overhead latencies were measured from the ALSA implementation at 96 kHz. Overall, ALSA gave the best performance, and WASAPI was nearly as good. The largest overhead latencies were measured from the Core Audio implementation both at 44.1 kHz and 48 kHz sample rates. Additionally, the APIs were compared in terms of major existing API design recommendations. The steepness of the learning curve of an API can be estimated by counting the number of methods the programmer is exposed to. Compared with the other two, ALSA was found to expose a significantly larger number of methods. en
dc.format.extent 83
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Reaaliaikaisten audio-ohjelmointirajapintojen vertailu fi
dc.title Audio Programming Interfaces in Real-time Context en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword audio processing en
dc.subject.keyword digital signal processing en
dc.subject.keyword latency en
dc.subject.keyword digitaalinen signaalinkäsittely fi
dc.subject.keyword latenssi fi
dc.subject.keyword äänenkäsittely fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201409012571
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittely fi
dc.programme.mcode S3004 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Välimäki, Vesa
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_06514
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 49711
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics