Including usability in the procurement process of healthcare IT systems

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kaipio, Johanna
dc.contributor.author Saiku, Inkeri
dc.date.accessioned 2014-08-29T07:00:54Z
dc.date.available 2014-08-29T07:00:54Z
dc.date.issued 2014-08-27
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13912
dc.description.abstract Poor usability of healthcare IT systems not only lowers their adoption rate, but can have even more severe consequences; it can affect the safety of patients and put their lives at risk. To increase the adoption rate and the safety of the systems, confidence on the systems usability should acquired even before the system is implemented, during the procurement. However, thus far there has not yet been a body of extensive scientific literature addressing the topic. The research goals of this thesis are to 1) map out how usability can be included in the procurement processes of healthcare IT systems and 2) compile best practices into practical framework for procuring usable healthcare IT systems. To meet these goals two approaches were applied literature review and interviews from recent procurements of healthcare IT systems. In the first phase of the study a scoping review was conducted and a preliminary framework was created based on the literature review to identify how the framework model was relating to the current procurement process, in the second phase of the study it was used as a bases for interviews of three cases of recent healthcare IT system procurement projects. The framework was then updated based on the results from the interviews of the three cases, and the refined framework is presented as a conclusion. The framework consists of five phases of procurement and what usability activities should be carried out in each phase. The five phases of procurement are defining strategic goals, creating the requirements, system evaluation, system selection and implementation and training. Especially the need for of creating verifiable and comprehensive usability requirements in the requirement creation phase and testing the usability of the systems in the system evaluation phase with high-fidelity usability testing that includes actual users performing realistic tasks in a realistic context was highlighted. en
dc.description.abstract Terveydenhuollon tietojärjestelmien puutteellisella käytettävyydellä voi olla vakavia seuraamuksia: se vähentää järjestelmän käyttöönottoastetta, vie terveydenhuollon ammattilaisten huomion pois hoitotyöstä ja pahimmillaan jopa asettaa potilaiden turvallisuuden vaaraan. Käyttöönottoasteen ja järjestelmien turvallisuuden parantamiseksi tulisi järjestelmän käytettävyydestä varmistua jo ennen tuotteen käyttöönottoa, hankinnan aikana. Käytettävyyden sisällyttämistä terveydenhuollon tietojärjestelmien hankintaprosessiin ei ole kuitenkaan aiemmin laajalti tutkittu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on 1) kartoittaa, miten käytettävyys voidaan ottaa osaksi terveydenhuollon tietojärjestelmien hankintaprosessia sekä 2) koota käytännön viitekehys käytettävien terveydenhuollonjärjestelmien hankintaan. Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuuskatsausta sekä haastatteluja viimeaikaisista terveydenhuollon tietojärjestelmien hankintaprosesseista. Kirjallisuuskatsauksen perusteella luotiin ensin alustava viitekehys. Alustavan viitekehyksen pohjalta suoritettiin haastatteluja kolmesta viimeaikeisesta terveydenhuollon tietojärjestelmähankintaprosessista. Haastattelujen perusteella viitekehystä kehiteltiin edelleen ja paranneltu viitekehys esitetään tämän työn tuloksena. Viitekehys koostuu viidestä hankinnan vaiheesta, sekä kuhunkin vaiheeseen liittyvistä käytettävyystoiminnoista. Nämä viisi vaihetta ovat: Strategisten tavoitteiden asettaminen, vaatimusmäärittely, järjestelmien arviointi, järjestelmän valinta sekä käyttöönotto ja koulutus. Erityisesti korostetaan todennettavien käytettävyysvaatimusten asettamista vaatimusmäärittelyvaiheessa sekä järjestelmien arviointivaiheessa perusteellisen käytettävyystestauksen suorittamista todellisten käyttäjien kanssa mahdollisimman todenmukaisia työtehtäviä ja mahdollisimman realistista kontekstia käyttäen. fi
dc.format.extent 75 + 2
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Including usability in the procurement process of healthcare IT systems en
dc.title Käytettävyyden sisällyttäminen terveydenhuollon tietojärjestelmien hankintaprosessiin fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword usability en
dc.subject.keyword healthcare IT systems en
dc.subject.keyword procurement en
dc.subject.keyword commercial off-the-self system en
dc.subject.keyword request for proposals en
dc.subject.keyword usability requirements en
dc.subject.keyword usability evaluation en
dc.subject.keyword electronic health record (EHR) en
dc.subject.keyword käytettävyys fi
dc.subject.keyword terveydenhuollon tietojärjestelmät fi
dc.subject.keyword hankinta fi
dc.subject.keyword valmisjärjestelmät fi
dc.subject.keyword tarjouspyyntö fi
dc.subject.keyword käytettävyysvaatimukset fi
dc.subject.keyword käytettävyyden arviointi fi
dc.subject.keyword sähköinen potilastietojärjestelmä fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201408292563
dc.programme.major Ihminen ja vuorovaikutus fi
dc.programme.mcode IL3008 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Nieminen, Marko
dc.programme Informaatioverkostojen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account