Rakentamisaikataulun ja työnaikaisten liikennejärjestelyjen yhteensovittaminen rakennussuunnitelmavaiheessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mäkinen, Juuso
dc.contributor.author Stenberg, Henry
dc.date.accessioned 2014-08-29T07:00:27Z
dc.date.available 2014-08-29T07:00:27Z
dc.date.issued 2014-08-25
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13908
dc.description.abstract Diplomityön tutkimuskysymyksenä oli, miten rakentamisaikataulu ja työnaikainen liikennejärjestelysuunnitelma tulisi laatia tiehankkeen rakennussuunnitelmavaiheessa. Näiden yhteensovittamiseen tähtäävän tuotantosuunnitelman tarkoitus on helpottaa urakoitsijoita tarjouslaskennassa, mahdollistaa pienemmät rakentamiskustannukset tilaajalle sekä antaa pohjan tarkemman työsuunnittelun tekemiselle toteutusvaiheessa. Työhön kuului kirjallisuustarkastelu sekä kaksi tapaustutkimusta: Kehä III Lentoasemantien parantaminen ja Kehä III:n parantaminen välillä Lahdenväylä-Porvoonväylä. Työssä selvitettiin, mitä asioita tulee ottaa huomioon ennen urakkavaihetta sekä kehitettiin prosessi rakennussuunnitteluvaiheen tuotantosuunnitteluun. Kehitetyssä prosessissa lähtötietojen pohjalta laaditaan tuotantosuunnitelma, jonka keskeinen osa on työnaikaiset liikennejärjestelyt ja rakentamisaikataulu. Aikataulutuksen aluksi tehdään tuotannollinen osittelu, jossa hankeosat ja rakennusosat listataan. Niiden paikkasidonnaisuus huomioidaan osittelussa sijoittamalla hankeosat ja rakenneosat hankkeen suunnitelmakartalle. Rakenteiden väliset tyyppiriippuvuudet ja sijaintiriippuvuudet tunnistetaan. Tämän jälkeen tunnistetaan hankkeen valmistumisen kannalta tärkeimmät osat sekä luokitellaan ne tärkeyden mukaan. Työnaikaisen liikenteen osalta liikennevirrat jaetaan kevyeen liikenteeseen ja ajoneuvoliikenteeseen. Ajoneuvoliikenteestä erotellaan vielä raskas liikenne, jos hankkeessa on tärkeitä raskaan liikenteen reittejä. Liikennevirrat luokitellaan tärkeyden mukaan. Tietojen pohjalta suunnitellaan aikataulu, jota arvioidaan hankeryhmän kokouksissa ja iteroidaan tarpeen mukaan. Valmis suunnitelma raportoidaan tilaajalle, jotta sitä voidaan käyttää materiaalina urakkakilpailussa. Työn tuloksena kehitetty tuotantosuunnitteluprosessi mahdollistaa vaiheittaisen aikataulutarkastelun tekemisen rakennussuunnitelmavaiheessa eritasoliittymän parantamishankkeissa. Prosessin avulla voidaan yhteensovittaa rakentamisaikataulu ja työnaikaiset liikennejärjestelyt samaan tuotantosuunnitelmaan. Tilaaja voi varmistaa rakennussuunnitelman toteuttamiskelpoisuuden ja käyttää aikataulutarkastelua tarjouspyynnön osana. Työn pohjalta vaikuttaa siltä, että alustava rakentamisaikataulu ja työnaikainen liikennejärjestelysuunnitelma kannattaa laatia jo rakennussuunnitelmavaiheessa. Molempien tapaustutkimushankkeiden suunniteltua aikataulua käytettiin urakkakilpailussa urakoitsijan kannustinkäytännön ja urakka-ajan määrittelyyn. Kehä III V4-V7 –hankkeen urakkahinta oli tiesuunnitelman arvion mukainen ja Lentoasemantien hankkeen urakkahinta oli noin 35% eli 24 miljoonaa euroa tiesuunnitelman kustannusarviota alempi. fi
dc.description.abstract This thesis examines how to link traffic staging plans with the construction schedule, focusing on the construction planning phase of projects that are located in an urban setting. A process for creating a preliminary production plan was developed. The aim of the process is to give the project owner a realistic understanding of project duration as well as a preliminary production plan, which can be presented to contractors to increase competition and innovation in tenders. The work includes a literature study as well as case studies of two Finnish interchange projects: improvement of Ring road III in the Lentoasemantie area and improvement of Ring road III between Lahdenväylä and Porvoonväylä. Both projects include building an interchange in a major urban transportation corridor with high traffic volumes in work zones. The study examined what factors should be considered before tendering an interchange project and created a process for preliminary production planning. In the process, the required input data is collected and used to create a production plan. The project is decomposed into smaller components according to a location breakdown structure, i.e. a work breakdown structure that is based on the location of components. The components are placed on a project map and dependencies between them are identified. Tasks that are critical to project completion are identified. Traffic is categorized into vehicle traffic and pedestrian or bicycle traffic. Heavy traffic is also categorized if the project includes important heavy traffic flows. Traffic flows are classified and prioritized according to their importance. A preliminary production plan that combines the construction schedule and traffic arrangements is then created. The plan is assessed in meetings between the owner, design engineers and other stakeholders. Changes are made based on the meetings and the plan is iterated according to need. The finalized plan is reported to the project owner. The owner can use the process to verify the feasibility of the construction plan and to identify risks in production planning at an early stage. The production plan can also be used as informative material in the tender for the project. Based on the study, it appears that pre-tender planning of a preliminary construction schedule that is linked to traffic arrangements is beneficial for the owner. Both production plans that were created in connection with the case studies were used when defining incentive models and contract deadlines in the tender. The actual contract price of the Ring III between Lahdenväylä and Porvoonväylä project was in accordance with the cost estimate from the final engineering planning phase. For the Ring III Lentoasemantie project, the contract price was roughly 35%, or EUR 24 million, lower than the cost estimate in the final engineering plan. en
dc.format.extent 72+24
dc.language.iso fi en
dc.title Rakentamisaikataulun ja työnaikaisten liikennejärjestelyjen yhteensovittaminen rakennussuunnitelmavaiheessa fi
dc.title Coordinating the construction schedule with traffic staging plans in the construction planning phase en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword rakentamisaikataulu fi
dc.subject.keyword rakennussuunnitelma fi
dc.subject.keyword tuotannonsuunnittelu fi
dc.subject.keyword työnaikainen liikenne fi
dc.subject.keyword construction planning en
dc.subject.keyword construction scheduling en
dc.subject.keyword production planning en
dc.subject.keyword project management en
dc.subject.keyword traffic staging en
dc.subject.keyword virtual construction en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201408292559
dc.programme.major Liikenne- ja tietekniikka fi
dc.programme.mcode R3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Luttinen, Tapio
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account