Learning Centre

Rautateiden laiturialueita koskevien näkövammaisten esteettömyysohjeiden ja määräysten tarkastelu

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kallio, Riikka
dc.contributor.advisor Valtonen, Jarkko
dc.contributor.author Lindroos, Marja
dc.date.accessioned 2014-08-29T06:59:23Z
dc.date.available 2014-08-29T06:59:23Z
dc.date.issued 2014-08-25
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13901
dc.description.abstract Työn tavoitteena oli selvittää näkövammaisten liikkumista koskevien esteettömyysohjeistuksien keskeisiä puutteita ja antaa suosituksia ohjaavien ja varoittavien pintamateriaalien käyttötavoista. Työssä tutkittiin ohjeiden nykytilaa ja tarkoituksenmukaisuutta kirjallisuusselvityksellä, haastatteluilla ja käyttäjäkokeilla. Tuloksia täydennettiin maastokäynneillä EY-tarkastuksessa käyttöönottoluvan saaneille asemille. Tarkasteluissa ilmeni, että näkövammaisten esteettömyysohjeistuksiin liittyvät ongelmat ovat varsin monimuotoisia. Merkittävimmät ongelmat liittyvät ohjeiden ja määräysten ristiriitaisuuteen, kattavuuteen ja tulkittavuuteen. Näkövammaisten orientoitumista helpottavia seikkoja ei ole riittävästi tiedostettu suunnitteluohjeissa, ja suunnittelijoiden on usein vaikea selvittää, mitä ohjeita tulee noudattaa tilanteissa, joissa ohjeet ja määräykset poikkeavat toisistaan. Määräysten tulkintaerot aiheuttavat myös ajoittain korjaustarpeita rakentamisen jälkeisissä EY-tarkastuksissa. Osa esteettömyysohjeista ei ole tarkoituksenmukaisia näkövammaisten orientoitumisen tai kunnossapidon näkökulmasta. Sellaista opaslaattojen materiaalivalintaa ja toteutustapaa, joka olisi niin käyttäjän kannalta toimiva ja kestävä kuin kustannustehokaskin, ei tämän työn kuluessa löytynyt. Asiantuntijoiden arviot tiettyjen materiaalien ja laattatyyppien soveltuvuudesta tuntoon perustuvaksi varoitukseksi poikkeavat nykyisistä vaatimus- ja toteutuskäytännöistä. Varsinaisten opaslaattojen sijaan on suositeltavaa käyttää nupu- ja noppakiviä tai sadevesikouruja ohjaavina ja varoittavina elementteinä kattamattomilla ja lämmittämättömillä alueilla. Käyttäjäkokeissa todettiin, että YTE:n nykyinen 30 %:n vaatimus pintamateriaalien kontrastin valinnassa ei ole tarkoituksenmukainen. Vaatimuksen tulisi olla 50 % etenkin ulkotiloissa, joissa pintamateriaalien havaittavuus kärsii merkittävästi niiden likaantumisesta. Eri esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita antavien tahojen tulisi sopia yhteiset käytännöt ohjeiden antamiselle. Esteettömyysohjeistuksien ongelmien monimuotoisuuden takia on ohjeiden päivityksessä syytä turvautua usean eri alan asiantuntijoiden osaamiseen. Näin ohjeissa tulevat otetuiksi huomioon eri käyttäjäryhmien tarpeet ja mahdolliset ristiriitai-set intressit sekä ratkaisujen kustannustehokkuus ja kulumiskestävyys. fi
dc.description.abstract The aim of this thesis was to report the crucial deficiencies of the accessibility regulations and instructions for the visually impaired, as well as to give recommendations about the use of tactile surfaces. The current state of the regulations was investigated by reviewing literature and by conducting interviews and user experiments. The results were completed by visual inspections of railway platforms accepted to comply with EC regulations. The results revealed that the problems concerning the accessibility instructions for the visually impaired are quite diverse. The most significant problems had to do with the incoherence of the instructions as well as their lack of coverage. Furthermore, some of the regulations were found to be difficult to interpret. The needs of the visually impaired are not portrayed in the regulations well enough. Architects and engineers often find it difficult to figure out which regulations should be followed when the regulations differ from each other. Misinterpretations have led to situations where railway stations have not received EC verification without reconstructions of some constituents. The use of all currently available or recommended tactile tiles was found to be problem-atic in regard to usability, durability or cost efficiency. Experts’ opinions regarding whether some materials and tactile tiles are suitable to be used as warning surfaces dif-fered from current regulations. Instead of using actual tactile surfaces cube stones, Belgian blocks or rain gutters should be used on unheated and uncovered platforms. Furthermore, the 30 % luminance contrast required by the TSI for warning surfaces was found to be too low. The recommendation should be 50 % especially outdoors, as the detectability of the contrast suffers when the material gets dirty. The different parties that give recommendations and regulations should agree upon mutual practices for the recommendations. Experts from several different fields should be consulted when updating the instructions in order to ensure that the needs of all the groups that are affected by the regulations are taken into account. This would additional-ly ensure that the durability and cost efficiency of the suggested solutions are considered. en
dc.format.extent 89+38
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Rautateiden laiturialueita koskevien näkövammaisten esteettömyysohjeiden ja määräysten tarkastelu fi
dc.title Accessibility regulations and instructions for the visually impaired applied on railway platforms en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword esteettömyysmääräys fi
dc.subject.keyword esteettömyysohje fi
dc.subject.keyword näkövammaisten opastaminen fi
dc.subject.keyword pintamateriaalien kontrasti fi
dc.subject.keyword opaslaatta fi
dc.subject.keyword accessibility regulations en
dc.subject.keyword instructions en
dc.subject.keyword guiding the visually impaired en
dc.subject.keyword tactile surfaces en
dc.subject.keyword contrast of surfaces en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201408292552
dc.programme.major Liikenne- ja tietekniikka fi
dc.programme.mcode R3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Pellinen, Terhi
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_02161
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 49680
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics