A Bibliometric Perspective on Defining External Resource Management (ERM) Research

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ahola, Tuomas
dc.contributor.author Hänninen, Riku
dc.date.accessioned 2014-08-29T06:47:47Z
dc.date.available 2014-08-29T06:47:47Z
dc.date.issued 2014-08-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13870
dc.description.abstract This thesis analyses a set of 601 articles relating to External Resource Management (ERM) research through a bibliometric perspective. The analysis grew out of the ERM project at Aalto University, which aims to structure ERM as a subject of study through qualitative analysis. The method used in this thesis aims to offer a set of same type of research themes for the same set of articles as identified by a quantitative bibliometric citation analysis. The core of the method employed in this thesis merges cross-citation analysis with co-citation clusters of article references formed through the application of Dense Network Sub-Grouping algorithm for the purposes of focusing on the central themes of research within the article set. The articles are analyzed for their keywords and the resulting formation of thematic clusters (based on those keywords) according to the citation data. Any resulting clusters with themes commonly shared by the articles belonging to those clusters represent existing themes of research within the article set. 153 of the 601 articles were found to belong to the formed clusters. These articles, along with the co-citation references used, formed 12 clusters that were used in the analysis, of which 9 were found to have identifiable central themes, and highlight the relative importance of two particular journals: Industrial Marketing Management and Journal of Operations Management. The following clusters were recognized as the most thematically prominent trends in ERM research: Cluster 1 – Integration and Performance Cluster 2 – Capability Development Cluster 3 – Network Relations Cluster 4 – Supply Relations Cluster 6 – Governance Cluster 7 – Innovation Cluster 8 – Value Creation Cluster 9 – Relationship Building The found clusters were ranked according to their influence in the ERM article set based on size, total citations and H-index. Other findings include an emphasis on the increase in the rate of growth of ERM research in the period after 2008, and the relative strength of connections between the clusters and the journals themselves, in regards to the ERM project article set. en
dc.description.abstract Tämä diplomityö analysoi bibliometrisesta näkökulmasta 601:n artikkelin kokoelmaa ”External Resource Management (ERM)”-tutkimuksen piiristä. Aihe syntyi ERM-työryhmän yhteydessä tehdystä tutkimuksesta, joka pyrkii ERM:n määrittämiseen kvalitatiivisen analyysin kautta. Tässä diplomityössä käytetty tutkimusmenetelmä lähestyy samaa päämäärää kvantitatiivisen bibliometrisen sitaatioanalyysin avulla. Menetelmän perusta rakentuu bibliometrisen cross-citation analyysin ja co-citation analyysin yhdistämiseen. Tämä menetelmä suodattaa artikkelit ja viittaukset ”Dense Network Sub-Grouping”-algoritmin avulla, ja yhdistää muodostuneet referenssi-ryhmät alkuperäiseen 601:n artikkelin ryhmään. Tämä tiivistää jäljelle jäävät yhteydet, jättäen 153 ERM-artikkelia ja 209 referenssiä temaattiseen analyysiin. Muodostuneiden klusterien teemat löydettiin avainsanojen analyysillä, jossa klustereiden sisältö määritteli klusterien teeman. 12:sta suurimmasta klusterista 9 todettiin riittävän yhtenäiseksi verkostokuvauksensa ja temaattisen sisältönsä puolesta. Nämä yhdeksän klusteria muodostivat merkittävimmät tutkimusteemat ERM-artikkelien kokoelmassa. Kaksi käytetyistä kuudesta julkaisusta (Industrial Marketing Management ja Journal of Operations Management) olivat keskimääräistä enemmän vastuussa merkittävimpien klusterien sisällöstä. Työssä löydettiin seuraavat temaattiset klusterit: Cluster 1 – Integration and Performance Cluster 2 – Capability Development Cluster 3 – Network Relations Cluster 4 – Supply Relations Cluster 6 – Governance Cluster 7 – Innovation Cluster 8 – Value Creation Cluster 9 – Relationship Building Löydetyt klusterit järjestettiin arvioidun vaikutusvallan mukaan, riippuen klusterin koosta, sitaattien määrästä ja H-indeksistä. Muita löydöksiä työssä olivat yhteydet eri klusterien ja julkaisujen välillä, sekä 2008 jälkeen noussut ERM-tutkimuksen määrä. fi
dc.format.extent 90 + 20
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title A Bibliometric Perspective on Defining External Resource Management (ERM) Research en
dc.title Bibliometrinen perspektiivi ulkoisten resurssien hallinnan tutkimuksen määrittämiseen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword external resource management en
dc.subject.keyword bibliometrics en
dc.subject.keyword research theme en
dc.subject.keyword hybrid en
dc.subject.keyword ulkoisten resurssien hallinta fi
dc.subject.keyword bibliometria fi
dc.subject.keyword tutkimusteema fi
dc.subject.keyword hybridi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201408292521
dc.programme.major Teollisuustalous fi
dc.programme.mcode TU3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Tanskanen, Kari
dc.programme Tuotantotalouden koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 9007
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account