Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Berglund, Maria
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:22:55Z
dc.date.available 2011-11-14T11:22:55Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/137
dc.description.abstract Tämä Pro Gradu tutkielma on tehty toimeksiantona St1 Oy:lle. Olen selvittänyt mahdollisuutta hyödyntää heidän käyttämiään tehtäväkuvauslomakkeita osaamiskartoituksessa. St1 Oy:ssä on takana yrityskauppa ja fuusio, ja uudessa yrityksessä ryhdyttiin uudistamaan myös henkilöstön kehittämis- ja palkitsemiskäytäntöjä. Osaamiskartoitus oli yksi mielenkiintoinen osa-alue henkilöstön kehittämisessä. Tehtäväkuvauslomakkeissa kartoitetut tehtävän edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet vaikuttivat potentiaalisilta kartoittamiskohteilta. Osaamiskartoituksen haasteita ovat osaamisen ja tiedon määritteleminen ja kartoituksen ammattimainen toteuttaminen ja seuranta yrityksessä. Osaamiskartoitus on yksi osa kokonaisvaltaista henkilöstön kehittämistä. Sitä voidaan käyttää tukemaan työntekijöiden kehittämistä sekä yrityksessä piilevän osaamispotentiaalin tunnistamista, jos yritys näkee sen tarkoituksenmukaiseksi. Osaamiskartoituksen tulee olla osa strategista henkilöstön kehittämistä, johon kaikkien yrityksen toimijoiden tulee sitoutua. Sitoutuminen ja kehittämissuunnitelmien liittäminen strategiaan lähtee yrityksen johdosta, joka antaa tietoa ja toimii yhteistyössä henkilöstöhallinnon ammattilaisten ja keskijohdon kanssa. Henkilöstöhallinto toimii koordinaattorina ja linkkinä eri ryhmien välillä. Esimiehen tehtävänä on toteuttaa keskustelut ja kartoitukset ja hän saa tarvittaessa tukea henkilöstöhallinnosta. Esimiehellä on tieto työntekijän arjesta ja hänen tulee käyttää esimiesvaltaansa perustellusti. Kehittämistoimet ja osaamisen kartoittaminen vaikuttaa työntekijän motivaatioon, tietojen ja taitojen kehittymiseen sekä hänen urakehitykseensä. Yritys hyötyy tyytyväisistä ja osaavista työntekijöistä. Osaamiskartoitus antaa mahdollisuuden kartoittaa henkilöstön nykyinen osaaminen, kehittämiskohteet sekä piilevän potentiaalin. fi
dc.format.extent 65
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing and Management en
dc.contributor.department Markkinoinnin ja johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword osaamiskartoitus
dc.subject.keyword henkilöstön kehittäminen
dc.subject.keyword tehtäväkuvaukset
dc.subject.keyword urakehitys
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111151049
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon työntekijät
dc.subject.helecon workers
dc.subject.helecon henkilöstö
dc.subject.helecon personnel
dc.subject.helecon henkilöstön kehittäminen
dc.subject.helecon employee education
dc.subject.helecon osaaminen
dc.subject.helecon know how
dc.subject.helecon arviointi
dc.subject.helecon evaluation
dc.ethesisid 12005
dc.date.dateaccepted 2008-11-27
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account