Sosiaalisen median hyödyntäminen osana työnhakijoiden arviointia ja valintaa. Laadullinen tutkimus HR-henkilöstön ja rekrytoivien esimiesten näkemyksistä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Muukari, Valpuri
dc.date.accessioned 2014-08-06T08:38:28Z
dc.date.available 2014-08-06T08:38:28Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13747
dc.description.abstract Tämän Pro Gradu-tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, kuinka sosiaalista mediaa käytetään osana työnhakijoiden arviointia ja valintaa. Tavoitteena on muodostaa yleisluontoinen kuvaus siitä, millä tavalla sosiaalista mediaa käytetään osana työnhakijoiden arviointia, minkälaisia erityisiä hyötyjä tällä on rekrytoinnin kannalta ja minkälaisia ongelmia kyseiseen toimintaan liittyy. Tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen keinoin. Tutkimusta varten on toteutettu kahdeksan puolistrukturoitua asiantuntijahaastattelua. Haastateltavia asiantuntijoita olivat yritysten HR-puolen rekrytoijat sekä rekrytoivat esimiehet. Omaksuin deskriptiivisen tutkimusotteen ja analyysissani luokittelin aineiston nostaen esiin näkemyksiä, jotka toistuivat usein ja jotka valaisivat hyvin tutkimusongelmaani. Tulosteni perusteella työhakijoiden sosiaalisen median sivustoihin valintavaiheessa siinä tapauksessa mikäli työnhakija on itse siihen antanut luvan. HR-henkilöstön ja rekrytoivien esimiesten välillä on kuitenkin eroavaisuuksia siinä kuinka monipuolisesti he hyödyntävät sosiaalisen median sivustoja tiedonkeruussa. Tutkimukseni mukaan sosiaalisen median sivustot toimivat kuitenkin toimivat pelkästään perinteisten tiedonkeruulähteiden rinnalla, vahvistavassa roolissa ja lopullisissa valintapäätöksissä luotetaan edelleen perinteisiin metodeihin. Sosiaalisen median sivustojen tarjoamina hyötyinä nähtiin niiden antama kattava ja aito kuva työnhakijasta. Ongelmana nähtiin sosiaalisesta mediasta saadun tiedon epäluotettavuus sekä toimintaan liittyvät mahdolliset yksityisyydensuojan rikkomiset. fi
dc.format.extent 84
dc.language.iso fi en
dc.title Sosiaalisen median hyödyntäminen osana työnhakijoiden arviointia ja valintaa. Laadullinen tutkimus HR-henkilöstön ja rekrytoivien esimiesten näkemyksistä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword sosiaalinen media
dc.subject.keyword työnhakijoiden arviointi ja valinta
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201501221474
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon henkilöstöhallinto
dc.subject.helecon personnel management
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon rekrytointi
dc.subject.helecon recruiting
dc.subject.helecon arviointi
dc.subject.helecon evaluation
dc.subject.helecon mittarit
dc.subject.helecon ratings
dc.subject.helecon sosiaalinen media
dc.subject.helecon social media
dc.subject.helecon tieto
dc.subject.helecon knowledge
dc.subject.helecon tietämyksenhallinta
dc.subject.helecon knowledge management
dc.ethesisid 13706
dc.date.dateaccepted 2014-07-28
dc.location P1 I fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account