Vuosibudjetoinnin tarkoituksenmukaisuus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Huttunen, Anna
dc.date.accessioned 2014-08-06T08:38:28Z
dc.date.available 2014-08-06T08:38:28Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13745
dc.description.abstract Tämä Pro Gradu-tutkielma keskittyy tarkastelemaan, miksi perinteinen vuosibudjetointi on yhä käytössä suuressa osassa yrityksiä, vaikka siihen liittyvät ongelmat on laajasti tunnistettu. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voiko vuosibudjetointi kritiikistä huolimatta edelleen toimia tarkoituksenmukaisesti. Organisaatiot hyödyntävät budjetointia organisaation ohjauksessa eri tarkoituksiin, minkä vuoksi tutkimuksessa haluttiin tarkastella budjetointia ja sen ongelmia näiden eri käyttötarkoitusten kautta. Budjetointi voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä johdon ohjausjärjestelmistä, minkä vuoksi se on pysynyt tutkijoiden kiinnostuksen kohteena useiden vuosikymmenten ajan. Budjetoinnin rooli on vuosien saatossa nähty muuttuvan kustannusten hallintaan keskittyvästä työkalusta kokonaisvaltaiseksi organisaation strategiaa tukevaksi ohjausjärjestelmän osaksi. Aikaisempi kirjallisuus on tuonut esille mahdollisuuden hyödyntää budjetointia sekä operationaalisiin että strategisiin käyttötarkoituksiin. Erityisesti perinteinen vuosibudjetointi on myös ollut laajasti kritiikin kohteena ja sen ongelmat on nähty liittyvän budjetoinnin teknisiin toiminnallisuuksiin, budjetointiprosessiin sekä siihen, minkälaisia vaikutuksia sillä on organisaation jäsenten käyttäytymiseen. Tutkimusta varten muodostettiin teoreettinen viitekehys, joka nojaa aikaisempaan kirjallisuuteen koskien budjetin eri käyttötarkoituksia sekä budjetointiin yleisesti liitettyjä ongelmia. Tutkimus toteutettiin laadullisena yhden yrityksen case-tutkimuksena, jossa tarkastelun kohteena on monikansallisen teollisuusyrityksen Suomen maayhtiö. Tutkimusmateriaali hankittiin haastattelemalla yrityksen johtohenkilöitä sekä hyödyntämällä yrityksen sisäisiä materiaaleja sekä sijoittajilla suunnattua kirjallista materiaalia. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että perinteinen vuosibudjetointi voi edelleen olla hyödyllinen, mutta organisaation tulisi tunnistaa ja hallita niitä budjetoinnin heikkouksia, jotka voivat vaikuttaa budjetoinnin käyttötarkoituksiin organisaatiossa. Lisäksi tutkimus illustroi, kuinka organisaatio voi hyödyntää eri ohjausjärjestelmiä yhdessä ja täydentää budjetointia toisella ohjausjärjestelmällä. fi
dc.format.extent 77
dc.language.iso fi en
dc.title Vuosibudjetoinnin tarkoituksenmukaisuus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword budjetointi
dc.subject.keyword johdon ohjausjärjestelmät
dc.subject.keyword budjetoinnin ongelmat
dc.subject.keyword budjetoinnin käyttötarkoitukset
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201501221472
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon mis
dc.subject.helecon mis
dc.subject.helecon ohjausjärjestelmät
dc.subject.helecon control systems
dc.subject.helecon budjetointi
dc.subject.helecon budgeting
dc.subject.helecon budjetit
dc.subject.helecon budget
dc.ethesisid 13704
dc.date.dateaccepted 2014-06-18
dc.location P1 I fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account