Kohti hyödyllisempiä budjetointiratkaisuja - case monipalveluyritys

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Eklin, Matti
dc.date.accessioned 2014-08-06T08:38:21Z
dc.date.available 2014-08-06T08:38:21Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13684
dc.description.abstract Yritysten yleisesti käyttämää vuosibudjetointia on kritisoitu viime vuosina paljon siitä, ettei se pysty vastaamaan nykyisen nopeasti muuttuvan yritysmaailman vaatimuksiin. Osaltaan siitä syystä samalla rullaava budjetointi ja budjetoinnista kokonaan luopuminen ovat kasvattaneet suosiotaan. Useissa yrityksissä rullaava ennuste on otettu käyttöön tukemaan vuosibudjettia. Vaikka budjetointia on tutkittu hyvinkin paljon, uudemmassakin alan kirjallisuudessa toivotaan lisää case-tutkimuksia siitä, kuinka yritysten pitäisi muuttaa budjetointikäytäntöjään yhä kiristyneemmissä joustavuuden ja tehokkuuden vaatimuksissa. Tämä tutkimus vastaa yhden case-yrityksen osalta näihin toiveisiin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten tutkimuskohteena olevassa monipalveluyrityksessä budjetointi- ja ennustamisratkaisut toteutetaan sekä mitkä ovat niiden tehtävät ja ongelmakohdat. Ongelmakohtien selvittämisen jälkeen tutkimus tarjoaa case-yritykselle kirjallisuuden pohjalta kehitysehdotuksia yrityksen nykyisiin budjetointi- ja ennustamiskäytäntöihin. Tutkimuksen empiirinen osio on toteutettu haastatteluilla, tutkijan omalla havainnoinnilla yrityksen budjetoinnista ja ennustamisesta viimeisten kolmen budjetointikierroksen ajalta, epävirallisilla keskusteluilla sekä hyödyntäen yrityksen sisäistä materiaalia. Monipuolisen kuvan saaminen tutkittavasta asiasta on tässä tapauksessa ollut mahdollista, koska tutkija työskentelee yrityksessä. Tutkimuksessa oletettiin lähtökohtaisesti, että yrityksen budjetointiin liittyvät ongelmakohdat liittyisivät pääsääntöisesti vuosibudjetointiin. Tutkimuksessa kuitenkin ilmeni, että vähintään yhtä paljon ongelmakohtia liittyy budjetoinnin ja ennustamisen yleiseen toteuttamiseen, mikä ei ole suoraan vuosibudjetointiin liittyvää. Merkittävimpinä kehitysehdotuksina tutkimus esittää case-yritykselle rullaavan ennustamisen käyttöä vuosibudjetoinnin rinnalla, merkittävää muutosta tulospalkitsemisperusteisiin ja budjettivastuun poistamista organisaation alimmalta esimiestasolta. fi
dc.format.extent 94
dc.language.iso fi en
dc.title Kohti hyödyllisempiä budjetointiratkaisuja - case monipalveluyritys fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword budjetti
dc.subject.keyword budjetointi
dc.subject.keyword vuosibudjetti
dc.subject.keyword rullaava budjetti
dc.subject.keyword ennuste
dc.subject.keyword rullaava ennuste
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201408062348
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon budjetointi
dc.subject.helecon budgeting
dc.subject.helecon ennusteet
dc.subject.helecon forecasts
dc.subject.helecon taloushallinto
dc.subject.helecon financial management
dc.ethesisid 13643
dc.date.dateaccepted 2014-06-18
dc.location P1 I fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account