Kulttuuristen merkitysten välittyminen kiinalaisissa ja suomalaisissa verkkomainoksissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Puhakka, Pauliina
dc.date.accessioned 2014-08-06T08:38:19Z
dc.date.available 2014-08-06T08:38:19Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13669
dc.description.abstract Tiivistelmä Tutkielman tausta ja tavoitteet: Kansainvälisten brändien on tehtävä valintoja lokalisoinnin ja standardisoinnin välillä mainostaessaan eri maissa. Saman mainoksen käyttäminen maailmanlaajuisesti luo yhtäältä yhtenäisen brändimielikuvan, mutta toisaalta ei ota huomioon paikallista kulttuuria. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, huomioivatko kansainväliset brändit paikallisen kulttuurin mainostaessaan samaa tuotetta Kiinassa ja Suomessa sekä tutkia, millä tavalla kulttuuriset merkitykset välittyvät mainoksista. Tutkielman toteutustapa: Tutkimusmenetelmänä käytettiin semiotiikkaa, joka on merkityksen muodostumista ja merkkijärjestelmiä tutkiva tiede. Tutkielma analysoi, millaisia merkkejä mainoksissa on ja millaisia kulttuurisia merkityksiä tekstin ja mainoskuvien avulla välitetään. Mainokset kansainvälisten brändien internetsivustoilla olivat tutkimuksen aineistona. Tutkimuksessa analysoitiin neljä Kiinan ja neljä Suomen kuluttajille suunnattua mainosta. Tutkielman tulokset: Tulokset osoittivat, että kansainväliset brändit pääsääntöisesti lokalisoivat saman tuotteen mainoksen huomioiden paikallisen kulttuurin ominaispiirteitä. Suomen markkinoille suunnatuissa mainoksissa merkitykset välittivät individualistisia arvoja, ja mainoksissa annettiin tuotteesta enemmän faktatietoa kuin Kiinan markkinoille suunnatuissa mainoksissa. Kiinan kuluttajille kohdistetuissa mainoksissa korostui symbolien käyttö, statuksen korostaminen sekä kiinalaisten idiomien jäljittely. fi
dc.format.extent 74
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kulttuuristen merkitysten välittyminen kiinalaisissa ja suomalaisissa verkkomainoksissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Markkinoinnin laitos fi
dc.contributor.department Department of Marketing en
dc.subject.keyword mainonta
dc.subject.keyword kulttuuri
dc.subject.keyword lokalisointi
dc.subject.keyword standardisointi
dc.subject.keyword semiotiikka
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201408062333
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Strategic Retail Management en
dc.programme.major Kaupan strateginen johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon kauppa
dc.subject.helecon commerce
dc.subject.helecon strategia
dc.subject.helecon strategy
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon mainonta
dc.subject.helecon advertising
dc.subject.helecon paikallisuus
dc.subject.helecon kulttuurierot
dc.subject.helecon cultural differences
dc.subject.helecon locality
dc.subject.helecon semiotiikka
dc.subject.helecon semiotics
dc.subject.helecon Suomi
dc.subject.helecon Finland
dc.subject.helecon Kiina
dc.subject.helecon China
dc.ethesisid 13628
dc.date.dateaccepted 2014-05-23
dc.location P1 I fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account