Helsingin hukkatila urbaaneiksi viljelmiksi - konsepti hoitosopimuspalvelusta, jonka avulla kaupunki voi antaa hukkatilaansa asukkaiden kaupunkiviljelykäyttöön alueen hoitoa vastaan.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Puintila, Simo
dc.contributor.author Luhtanen, Inka
dc.date.accessioned 2014-06-27T05:25:23Z
dc.date.available 2014-06-27T05:25:23Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13613
dc.description.abstract Opinnäytetyössäni olen palvelumuotoilun keinoin suunnitellut maksuttoman urbaanin viljelyn Helsingin joutomailla mahdollistavan palvelumallin, jonka ajatus on lähtöisin kaupunkiviljelijöiltä itseltään. Tämän ns. hoitosopimusmallin tavoitteena on täydentää Helsingistä jo ennestään löytyviä kaupunkiviljelyn muotoja ja vastata kasvavaan kysyntään. Pääasialliset tutkimusmenetelmäni ovat olleet kaupunkiviljelijöiden, heidän yhteistyökumppaniensa, Helsingin kaupungin rakennusviraston työntekijöiden ja asiantuntijoiden haastatteleminen ja kirjalliseen materiaaliin perehtyminen. Suunnittelussa olen hyödyntänyt palvelumuotoilun menetelmistä erityisesti ihmisläheistä näkökulmaa tukevia käyttäjäprofiileita ja -kertomuksia sekä laajaa kokonaisuutta jäsentäviä blueprint- kaavioita ja palvelupolkuja. Tutkimuksessa selvisi, että sekä kaupungin että yhteistyökumppanin roolin tulee olla taustalla vaikuttava toiminnan mahdollistaja, ja kunkin hoitosopimusalueen viljelijäjoukon tulee kantaa itse vastuu toiminnan sujuvuudesta. Viljelijät vaikuttavat halukkailta ottamaan tämän vastuun sen antaessa heille myös vapauden suunnitella viljelmän hoitoa ja tehdä itsenäisiä päätöksiä. Suunnittelutyön tuloksena syntynyt palvelukonsepti havainnollistaa, kuinka Helsinki voi tehokkaasti ja pienin resurssein tarjota joutomaitaan kaupunkiviljelykäyttöön. Viljelijöiden kannalta konsepti on yksinkertainen: kiinnostuneiden ihmisten muodostama viljelijäjoukko suunnittelee toimintaa kaupungin tarjoaman ohjeistuksen avulla ja pyytää paikallisen kaupunginosa- tai muun yhdistyksen viljelmän yhteistyökumppaniksi. Yhteistyökumppani puolestaan tekee sopimuksen Helsingin kaupungin kanssa, jolloin kaupunkiviljelijät saavat alueen käyttöönsä sovittuja hoitotöitä vastaan. Kaupungin maan antaminen asukkaiden käyttöön ilman rahallista korvausta on realistinen vaihtoehto, kunhan vastuukysymykset käsitellään ja asukkaiden tasapuolinen kohtelu varmistetaan työssä esitetyllä tavalla. Palvelun tarjoaminen on myös tarkoituksenmukaista ja toivottua, sillä pienimuotoinen ja asukaslähtöinen hyötykasvien kasvattaminen urbaanissa ympäristössä paitsi tukee ruuantuotantoa kaupungissa, myös lisää yhteisöllisyyttä ja on mukana luomassa elävää ja vihreää kaupunkikuvaa. Opinnäytetyö on toteutettu Helsingin kaupungin rakennusvirastolle. fi
dc.format.extent 25 + 11
dc.language.iso fi en
dc.title Helsingin hukkatila urbaaneiksi viljelmiksi - konsepti hoitosopimuspalvelusta, jonka avulla kaupunki voi antaa hukkatilaansa asukkaiden kaupunkiviljelykäyttöön alueen hoitoa vastaan. fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword palvelumuotoilu fi
dc.subject.keyword kaupunkiviljely fi
dc.subject.keyword helsinki fi
dc.subject.keyword julkinen tila fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201407012292
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Puintila, Simo
dc.programme fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account