Suurteholaskentapilven verkon suorituskyvyn evaluointi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Laurikainen, Risto
dc.contributor.author Hämäläinen, Harri
dc.date.accessioned 2014-06-26T10:17:58Z
dc.date.available 2014-06-26T10:17:58Z
dc.date.issued 2014-06-16
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13604
dc.description.abstract Pilvipalvelut mahdollistavat resurssien joustavan käytön. Erityisesti niin sanoituissa Infrastructure-as-a-Service -pilvipalveluissa käyttäjän voivat virtualisoinnin kautta ajaa sovelluksiaan omissa virtuaalikoneissaan ja siten muokata sovellusten ajoympäristöä omien tarpeidensa mukaan. Näissä palveluissa käytettävä virtualisointi lisää yleisrasitetta, joka heikentää sekä laskennan että I/O-laitteiden suorituskykyä. Tässä työssä evaluoidaan tällaisen pilvipalvelun verkon suorituskykyä. Palvelussa käytetty verkkoteknologia pohjautuu InfiniBand-arkkitehtuuriin, joka on yleinen teknologia erityisesti suurteholaskennassa käytettävissä klusterijärjestelmissä. Evaluointimenetelmät tutkivat verkon latenssia ja läpisyöttöä (engl. throughput) eri skenaarioissa, joissa suureita tutkitaan sekä ilman virtualisointia että virtualisoinnin kanssa. Skenaarioiden tarkoituksena on kartoittaa yleisrasitteeseen voimakkaimmin vaikuttavia tekijöitä. Tämän lisäksi työssä evaluoidaan erityistä SR-IOV-teknologiaa, joka mahdollistaa fyysisen laitteen esittämisen joukkona virtuaalikoneisiin liitettäviä virtuaalilaitteita. Teknologian avulla voidaan yleisesti tehostaa I/O laitteiden suorituskykyä virtuaalikoneissa. Tämän evaluoinnin yhteydessä käytettävissä InfiniBand-laitteissa on SR-IOV-tuesta ollut kehitysversio, jota on testettu evaluoitavassa järjestelmässä. Evaluoinnin tulokset osoittavat käytettävän tunnelointiprotokollan sekä virtualisoinnin I/O-tuen puutteen aiheuttavan suurimmat suorituskyvyn menetykset evaluoiduissa skenaarioissa. Evaluoitu SR-IOV-teknologia on tulosten perusteella kaikissa tapauksissa suositeltava käyttöönotettava teknologia suorituskyvyn parantamiseksi. fi
dc.description.abstract The cloud services enable a flexible use of resources. Especially in so called Infrasturcture-as-a-Service style cloud services the users can run their own applications in their own virtual machines and so customize the whole execution environment as needed. However the virtualization introduces an overhead which decreases the performance of computation and I/O-device access. This work contains a network performance evaluation of this kind of cloud service. The service uses InfiniBand as its network interconnect solution, a technology often used in high performance computing clusters. The evaluation methods study the network latency and throughput in different scenarios. In these scenarios the metrics are studied with and without virtualization. The purpose of these scenarios is to study the major contributing sources for the introduced overhead. This work also contains an evaluation of SR-IOV technology, which enables the mapping from physical device into multiple virtual functions which can be assigned directly to virtual machines. The technology can be used to improve the performance of I/O devices. In this work the SR-IOV technology is studied with InfiniBand devices which are currently having an experimental support for SR-IOV. The evaluation results show that the tunneling protocol used and the lack of hardware support for virtualized I/O are causing the biggest performance losses in the evaluated scenarios. The evaluated SR-IOV technology is, based on the evaluated scenarios, desired in all cases to improve the performance. en
dc.format.extent 55 + 7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Suurteholaskentapilven verkon suorituskyvyn evaluointi fi
dc.title Evaluation of the network performance in a high performance computing cloud en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword InfiniBand en
dc.subject.keyword cloud services en
dc.subject.keyword SR-IOV en
dc.subject.keyword virtualization en
dc.subject.keyword pilvipalvelut fi
dc.subject.keyword virtualisointi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201406302273
dc.programme.major Tietoverkot fi
dc.programme.mcode S3022 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Manner, Jukka
dc.programme TLT - Tietoliikennetekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse