Hissien energiankulutuksen todentaminen ja mallintaminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Donghi, Claudio
dc.contributor.author Tukia, Toni
dc.date.accessioned 2014-06-26T09:30:37Z
dc.date.available 2014-06-26T09:30:37Z
dc.date.issued 2014-06-16
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13583
dc.description.abstract Tämä diplomityö käsittelee laajasti käytettyjen hissien energiankulutusmallien ja -standardien paikkansapitävyyttä hyödyntämällä espoolaisen toimistotalon todellisia hissien kulutustietoja, jotka on kerätty työn aikana kehitetyillä etäluettavilla energiankulutusmittausjärjestelmillä, sillä työn kirjallisuuskatsaus paljasti, että pitkäaikaista kulutustietoa ei ole helposti saatavilla, ja että suurin osa aikaisemmista tutkimuksista perustuu lyhytaikaisiin mittauksiin. Tutkimusta varten saatiin taustatietoa rakennuksen hissien KONE Elink -käyttöraportointijärjestelmästä. Tulokset ennakoivat, että tuleva ISO/DIS 25745-2 standardi antaa tarkempia arvioita hissien vuosikulutuksesta kuin laajalti käytetty VDI 4707-1 ohjeistus tai KONE EnerCal -työkalu. Kuitenkin sekä ISO/DIS 25745-2 että VDI 4707-1 antavat lähes samat energiatehokkuusluokat, jotka ovat tärkeitä esimerkiksi asiakkaalle ja sitä kautta valmistajalle markkinoinnin näkökulmasta. Hissien suhteellisen kulutuksen todettiin mittauskohteessa olevan alle 2 %, mikä on vähemmän kuin arvostettu E4-projekti ilmoittaa, mutta vastaa muita suomalaisia tutkimuksia. Lisäksi tulokset vahvistavat hissien sähkönkulutuksen suuren riippuvuuden liikenteestä ja etenkin matkamäärästä, sillä korrelaatiokertoimeksi laskettiin 0.986. Kehitetyt mittausjärjestelmät todettiin toimintakelpoisiksi, ja tutkimuksia voidaan jatkaa muissakin kohteissa sekä hisseillä että liukuportailla. fi
dc.description.abstract This thesis analyzes the performance of commonly used energy consumption estimation and classification standards, guidelines, and models against actual consumption data of elevators. The scope of this thesis is in the used and generated active energy, in kWh, excluding the division of energy consumption between different components of the elevator system. The literature review of this field revealed the lack of actual long-term measurement data. Thus, this thesis develops and tests suitable long-term energy consumption measuring systems that can be remotely monitored. In addition, this thesis identifies a typical daily energy usage and travel pattern for both weekdays and weekends for elevators used in a mid-rise office building located in Espoo, Finland. Supporting statistics on the elevator usage for analyzing the gathered consumption data, was attained from KONE Elink, an elevator usage statistics reporting system. The results indicate that the upcoming ISO/DIS 25745-2 standard will outperform the widely used VDI 4707-1 guideline and the KONE EnerCal tool when estimating the annual consumption of elevators. Nevertheless, both ISO/DIS 25745-2 and VDI 4707-1 yield to highly similar energy efficiency classifications, which are also an important aspect, especially for the prospective buyer and for the manufacturer of the elevator in marketing perspective. The consumption ratio, or percentage of total consumption, of elevators in the pilot building was identified to be under 2%, which complies with other Finnish research, but is less than the widely recognized E4 Project suggests. The results also confirm the large dependence of the electricity consumption of elevators on the amount of traffic, and especially on the number of travels, as the correlation coefficient was calculated to be 0.986. The developed metering systems proved to be viable, and the research can be continued in multiple locations with both elevators and escalators. en
dc.format.extent 9 + 67
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Hissien energiankulutuksen todentaminen ja mallintaminen fi
dc.title Determining and modeling the energy consumption of elevators en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword elevator en
dc.subject.keyword energy usage en
dc.subject.keyword consumption model en
dc.subject.keyword measuring en
dc.subject.keyword trafic profile en
dc.subject.keyword loading profile en
dc.subject.keyword photovoltaics en
dc.subject.keyword energy storages en
dc.subject.keyword hissi fi
dc.subject.keyword energiankulutus fi
dc.subject.keyword kulutusmalli fi
dc.subject.keyword mittaaminen fi
dc.subject.keyword liikenneprofiili fi
dc.subject.keyword kuormitusprofiili fi
dc.subject.keyword aurinkokennot fi
dc.subject.keyword energiavarastot fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201406272261
dc.programme.major Sähköjärjestelmät fi
dc.programme.mcode S3015 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Lehtonen, Matti
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account